PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Week van gebed Week van gebed

Nog altijd gebeurt er veel onrecht in onze samenleving. Ver weg en dichtbij. Gebed hiervoor is hard nodig. De Week van Gebed in 2018 heeft het thema: Recht door zee en staat in het teken van vrijheid van slavernij. Bidden krijgt een extra dimensie als je het samen doet. Al biddend deel je je zorgen en dank, niet alleen met God maar ook met elkaar. Samen bidden geeft een uniek gevoel van verbondenheid. Bovendien leer je elkaar en elkaars geloofsbeleving kennen. Andere gebedsvormen en verschillende geloofstradities kunnen inspirerend en verfrissend zijn.
 
We nodigen u van harte uit om mee te bidden tijdens de Week van Gebed (21-28 januari 2018).
Door mee te bidden sluit u zich aan bij miljoenen christenen die wereldwijd in januari samen komen om te bidden. Het zou geweldig zijn als tijdens de Week van Gebed christenen vanuit verschillende achtergronden

lees meer »
 
ACTIE KERKBALANS 2018 ACTIE KERKBALANS 2018

De Actie Kerkbalans 2018 is momenteel in voorbereiding en wij willen u daar graag over informeren.
De actie wordt gehouden van 21 januari t/m 29 januari 2018 onder het motto “GEEF VOOR JE KERK”. In de loop van die week ontvangt u een persoonlijke brief en de jaarlijkse folder met vier prachtige interviews en financiële informatie.
Omdat we geen kerkelijk bureau meer hebben worden we ondersteund door het Landelijk Dienstencentrum van de PKN. Dit zorgt voor een paar veranderingen Lees verder

 
Veerkracht Veerkracht

In een tijd waarin veel mensen gebukt gaan onder stress of burn-out verschijnselen is “veerkracht” een belangrijke sleutel om staande te blijven. In een serie van vier avonden gaan we dit thema verkennen aan de hand van een boekje van Paul Donders. De avonden zijn in de Maranathakerk en beginnen om 20.00 uur. De data zijn maandag 15 en 29 januari, 12 februari en 5 maart.
Belangstelling? Meldt je dan snel aan bij ds. Gerrit Schouten.

 
UUR VAN LOFPRIJZING UUR VAN LOFPRIJZING

Met de tekst van Opwekking 174: Juicht, want Jezus is Heer,
                                                 kinderen Sions, verblijdt u ter ere
                                                 van Hem die ons lief heeft.
hopen we in het uur van lofprijzing daar zingend inhoud aan te geven!
Wij hopen u dan ook met blijdschap welkom te mogen heten op zondag 28 januari  in de Kruiskerk aanvang 18.30 uur.
Muzikaal worden we het zingen van de liederen ondersteund door de band Miracles uit Linschoten.
Ds. Hans Berkheij neemt het gesproken woord voor zijn rekening. 

lees meer »
 
Kunt u een molensteen optillen? Kunt u een molensteen optillen?

Op woensdagavond 31 januari, 20.00 uur in de Maranathakerk geeft Anneke Berkheij-Dol een lezing over dit onderwerpHet dagelijks leven in het Oude Testament’. Zij zegt: “De bijbel zelf geeft weinig informatie over het leven van alle dag. Toch hebben we vaak wel een beeld van hoe het leven eruitgezien moet hebben. Vaak speelt de kinderbijbel daarin een rol. Toch zijn we nogal eens op het verkeerde been gezet. Hierdoor zijn bijbelteksten soms moeilijk te begrijpen. Door kennis uit de archeologie worden sommige bijbelpassages ineens veel duidelijker”. De lezing wordt voorzien van veel beeldmateriaal.
J.A. Berkheij
 

 
Huiskamergesprekken in Snel & Polanen en Waterrijk Huiskamergesprekken in Snel & Polanen en Waterrijk

Net als vorig jaar zijn de gezamenlijke huiskamergesprekken; door mensen ervaren als waardevolle, verrijkende avonden, waaruit nieuwe contacten kunnen ontstaan. Het thema dit jaar is:” OPEN HUIS”. Tijdens de komende avonden willen we hier in kleinere kring met elkaar als wijkgenoten verder over doorpraten en elkaar rondom dit thema ontmoeten. De avonden zullen zijn:
Donderdag 15 febr. (18.30-20.30) met maaltijd. Op dinsdag 20 febr. (20.00-22.00) woensdag 21 febr. (20.00-22.00) en donderdag 22 febr.(20.00-22.00). Die door diverse predikanten en pastores geleid zullen worden. U kunt zich opgeven per e-mail; . of telf. 06-25299944 tot 27 januari 2018. Graag willen we weten uw: naam, telefoonnr, aantal personen, 1 en 2 de keus voor een datum. En of u evt. gastgezin wilt zijn? Mocht u onverhoopt geen uitnodiging hebben ontvangen, laat het ons weten. U bent van harte uitgenodigd!
Uiterlijk 7 Februari 2018 krijgt u bericht over deze avonden.
We hopen op een viertal inspirerende avonden waar we elkaar rondom het Woord kunnen ontmoeten.
Met een hartelijke groet van, Willem Hoogerbrugge, Wim van Maanen, Eric Tornij, Annuska van Duuren. Minke Baak en Susanne Versloot.

 
Kerk & Israël maakt u attent op tentoonstelling Nineveh in Leiden Kerk & Israël maakt u attent op tentoonstelling Nineveh in Leiden

Nineveh de hoofdstad van het Assyrische rijk
 
De stad Nineveh (Mosul in Irak) is al zon 6000 jaar oud. Het was al een belangrijke stad met een beroemde tempel voor de godin Isthar lang voordat Nineveh de hoofdstad werd van het Assyrische rijk. Het rijk van de Assyriërs op haar beurt kende drie bloeiperiodes. De eerste periode rond 2000 voor Chr. was het Oud-Assyrische rijk. De tweede periode rond 1350 v. Chr. was het Midden-Assyrische rijk en de derde periode, het Nieuw-Assyrische rijk dat duurde van ongeveer 900 tot 612 v Chr. Er waren twee verschillende hoofdsteden (Šubad-Enlil en Dur Sharrukin) en pas gedurende de regering van Sennacherib/Sanherib (704-681 v Chr.) werd Nineveh de hoofdstad van het dan bloeiende Assyrische rijk.

lees meer »
 
Jaarprogramma Commissie Kerk & Israël Woerden Jaarprogramma Commissie Kerk & Israël Woerden
De interkerkelijke commissie Kerk en Israël Woerden...

 
...organiseert ook in het seizoen 2017-2018 weer interessante thema-avonden. De doelstelling van de commissie is aandacht te vragen voor de relatie die de kerk heeft met het Jodendom, daar waar immers de oorsprong van de Christelijke kerk ligt. De commissie wil door verschillende activiteiten dit bewustzijn levend houden en versterken. Voor de thema-avonden worden boeiende sprekers uitgenodigd. We 

lees meer »
 
Welkom in Woerden Welkom in Woerden

Een introductie in het PKN landschap in onze prachtige stad
Als u in Woerden komt wonen en u komt uit een plaats met een protestantse gemeente, dan moet u een keuze maken bij welke PKN kerk u zich wilt aansluiten. Om u bij die keuze te helpen, hebben wij een documentatieset samengesteld, die daarvoor een gids wil zijn.

lees meer »
 
VERHUUR ZALEN CONCORDIA VERHUUR ZALEN CONCORDIA

Wij hebben u al eerder geïnformeerd over de mogelijkheid om de grote en kleinere zaal van Concordia te huren. De zalen zijn gerenoveerd en zien er mooi uit.
De afgelopen maanden is er hard gewerkt om nog een aantal technische zaken te realiseren en dit is inmiddels afgerond. U kunt in deze zalen prima terecht als u een bijeenkomst wilt organiseren of een bijzondere gebeurtenis wilt vieren.
Voor informatie over de huur van de zalen kunt u terecht bij Truus Lodder. U kunt haar bereiken op telefoonnummer 0348-417429 en via e-mail

 
Website van de Hervormde Gemeente Woerden. Website van de Hervormde Gemeente Woerden.

Deze website geeft informatie over de kerkelijke activiteiten in onze gemeente, zoals kerkdiensten, gepreksgroepen, diaconale projecten etc.

Via het menu aan de linkerzijde kunt u de door u gewenste informatie vinden. Als u met uw muisaanwijzer op een onderwerp gaat staan opent zich een submenu met meerdere pagina's. Ook kunt u de zoekfunctie rechts bovenaan gebruiken om informatie te vinden.

Instructies voor het aanleveren van materiaal voor de site kunt u hier vinden. 

 
 
 
Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

EEN PERSOON VAN VREDE
 
En welk huis u ook binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis! En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten.
Lukas 10 : 5-6a

“Volg mij!”, zo roept de Heere Jezus zijn discipelen. Ook vandaag willen mensen Zijn leerling worden. En zo aan het begin van 2018 hoop ik dat tenminste één van uw goede voornemens eveneens is: een betere leerling van Hem worden!
 
Maar wat betekent dat, Christus volgen? In brede zin zouden we kunnen zeggen: leven onder Zijn heerschappij. En meer specifiek: bij alles wat je onderneemt je eerst afvragen: wat zou Jezus doen? De belangrijkste richtlijn daarbij is natuurlijk het grote gebod (Matt. 22 : 37-40): God lief hebben boven alles, en onze naaste als onszelf. Maar wat betekent onze naaste liefhebben als onszelf in het kader van Jezus volgen? Onder andere dat we er alles aan doen dat onze naaste ook een leerling van Hem wordt! Want als we het Evangelie van de Heere Jezus niet delen met  meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Zondag 17 december in de Petruskerk. Doopzitting op maandag 11 december om 20.15 uur in Het Baken. Graag aanmelden bij de scriba via

Wijk Centrum-Oost: zondag  18 februari, Petruskerk. Graag vooraf aanmelden bij de scriba via

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' kunt u hier online inzien of downloaden.

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.