PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
PARKEERTERREIN BIJ DE MARANATHAKERK PARKEERTERREIN BIJ DE MARANATHAKERK

Het parkeerterrein bij de Maranathakerk wordt opgeknapt en opnieuw bestraat. De werkzaamheden zijn in volle gang en zullen nog ongeveer 3 à 4 weken duren. Dit geeft nu enige overlast omdat er minder parkeerplaatsen beschikbaar zijn, maar we gaan ervan uit dat we daarna weer gebruik kunnen maken van een goed begaanbaar parkeerterrein.
Wilt u er zoveel mogelijk rekening mee houden en, indien mogelijk, met de fiets of lopend komen?

 
UUR VAN LOFPRIJZING UUR VAN LOFPRIJZING

Zondag 26 november aanvang: 18.30 uur, Kruiskerk
 

Thema: HOE IS HET MOGELIJK ?
Voorganger: dhr. Aaldert van Soest (Student P.thu) uit De Bilt
Teksten: Piet de Koning
Muziek: Combo Opgewekt

lees meer »
 
LAATSTE ZONDAG KERKELIJK JAAR LAATSTE ZONDAG KERKELIJK JAAR

Op zondagmorgen 26 november zullen zowel in de Maranathakerk als in de Petruskerk in Woerden de namen genoemd worden van de mensen uit ons midden die ons in het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn. Op deze zondag willen wij met alle overtuiging die in ons zit uitspreken dat wij geloven dat Gods trouw ons niet loslaat bij de grenzen van dit leven. God zal ons troosten, tranen van ogen afwissen. Hij zal ook hen samen met allen die ons zijn voorgegaan, ieder mensenkind dat hij in genade heeft aangenomen, brengen naar zijn eeuwig koninkrijk.

Klik hier om verder te lezen

 
Bijeenkomst Kerk & Israël Woerden Bijeenkomst Kerk & Israël Woerden

Kerk & Israël Woerden houdt donderdag 23 november 2017 een bijeenkomst in de Maranathakerk, Molenvlietbaan 10, Woerden.
Aanvang: 20.00 uur
Spreker: Dr. Sam Janse uit Ameide 
Thema: ‘Hoe om te gaan met geweldteksten uit de Bijbel’

Zie ook onze pagina op www.kerkpleinwoerden.nl

 
7E GEZAMENLIJKE COMMUNICATIEBERICHT 7E GEZAMENLIJKE COMMUNICATIEBERICHT

Aan leden van Hervormde Gemeente Woerden en
Gereformeerde Kerk Woerden en Zegveld

Afronding visiedocument
De werkgroep heeft de informele consultatie aan de hand van het conceptvisiedocument afgerond.
Bij de gehouden presentaties is steeds toegelicht dat de vorming van een Protestantse Gemeente Woerden vooral gaat over de centrale samenwerking.  De wijkgemeenten zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor identiteit, invulling van de

Klik hier om verder te lezen

 
40-JARIG JUBILEUM LEEN VAN DER HAVE 40-JARIG JUBILEUM LEEN VAN DER HAVE

In 2017 is het 40 jaar geleden dat de koster van de Maranathakerk, Leen van der Have, begon met zijn kosterswerkzaamheden. Leen werkt sinds 2001 als koster en beheerder in de Maranathakerk. Daarvoor was hij werkzaam in Gouda en Schiedam. Wie regelmatig in de Maranathakerk komt, weet dat Leen altijd bezig is met de zorg voor de kerk en met het verzorgen van koffie en thee voor gemeenteleden na de dienst op zondag en voor alle mensen die er doordeweeks vergaderen.
Wij zijn blij met zo’n ervaren koster die dagelijkse gang van zaken regelt in 

Klik hier om verder te lezen

 
Jaarprogramma Commissie Kerk & Israël Woerden Jaarprogramma Commissie Kerk & Israël Woerden
De interkerkelijke commissie Kerk en Israël Woerden...

 
...organiseert ook in het seizoen 2017-2018 weer interessante thema-avonden. De doelstelling van de commissie is aandacht te vragen voor de relatie die de kerk heeft met het Jodendom, daar waar immers de oorsprong van de Christelijke kerk ligt. De commissie wil door verschillende activiteiten dit bewustzijn levend houden en versterken. Voor de thema-avonden worden boeiende sprekers uitgenodigd. We 

lees meer »
 
Welkom in Woerden Welkom in Woerden

Een introductie in het PKN landschap in onze prachtige stad
Als u in Woerden komt wonen en u komt uit een plaats met een protestantse gemeente, dan moet u een keuze maken bij welke PKN kerk u zich wilt aansluiten. Om u bij die keuze te helpen, hebben wij een documentatieset samengesteld, die daarvoor een gids wil zijn.

lees meer »
 
VERHUUR ZALEN CONCORDIA VERHUUR ZALEN CONCORDIA

Wij hebben u al eerder geïnformeerd over de mogelijkheid om de grote en kleinere zaal van Concordia te huren. De zalen zijn gerenoveerd en zien er mooi uit.
De afgelopen maanden is er hard gewerkt om nog een aantal technische zaken te realiseren en dit is inmiddels afgerond. U kunt in deze zalen prima terecht als u een bijeenkomst wilt organiseren of een bijzondere gebeurtenis wilt vieren.
Voor informatie over de huur van de zalen kunt u terecht bij Truus Lodder. U kunt haar bereiken op telefoonnummer 0348-417429 en via e-mail

 
Website van de Hervormde Gemeente Woerden. Website van de Hervormde Gemeente Woerden.

Deze website geeft informatie over de kerkelijke activiteiten in onze gemeente, zoals kerkdiensten, gepreksgroepen, diaconale projecten etc.

Via het menu aan de linkerzijde kunt u de door u gewenste informatie vinden. Als u met uw muisaanwijzer op een onderwerp gaat staan opent zich een submenu met meerdere pagina's. Ook kunt u de zoekfunctie rechts bovenaan gebruiken om informatie te vinden.

Instructies voor het aanleveren van materiaal voor de site kunt u hier vinden. 

 
 
 
Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

“LEER MIJ BIDDEN”
(n.a.v. Mat. 6 : 8)
 
Gij badt op enen berg alleen, en Jesu, ik en vind er geen
waar 'k hoog genoeg kan klimmen om U alleen te vinden:
de wereld wilt mij achterna, alwaar ik ga of sta; of ooit mijn ogen sla…
 
En arm als ik en is er geen; geen één,
die nood hebbe en niet klagen kan;
die honger, en niet vragen kan;
die pijne, en niet gewagen kan – hoe zeer het doet!
 
O, leer mij, armen dwaas, hoe dat ik bidden moet!
 
Zo verwoordt de Vlaamse dichter en priester Guido Gezelle rond 1859 de worsteling die een bidder kan ervaren voor God. Hoe kan een zondig mens in gesprek gaan met Iemand van zo geheel andere orde? Onheilig tegenover de Heilige? Woordeloos en stemloos tegenover de sprekende en zich openbarende God? Zal het eerste gebed, dat wij bidden niet moeten zijn: “Leer mij bidden?”
Zo komen de discipelen bij  meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Zondag 17 december in de Petruskerk. Doopzitting op maandag 11 december om 20.15 uur in Het Baken. Graag aanmelden bij de scriba via

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' kunt u hier online inzien of downloaden.

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.