PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Actie Kerkbalans 2018 en Informatieavond maandag 15 januari 2018 Actie Kerkbalans 2018 en Informatieavond maandag 15 januari 2018

De Actie Kerkbalans 2018 is momenteel in voorbereiding en wij willen u daar graag over informeren.
De actie wordt gehouden van 21 januari t/m 29 januari 2018 onder het motto “GEEF VOOR JE KERK”. In de loop van die week ontvangt u een persoonlijke brief en de jaarlijkse folder met vier prachtige interviews en financiële informatie.
Omdat we geen kerkelijk bureau meer hebben worden we ondersteund door het Landelijk Dienstencentrum van de PKN. Dit zorgt voor een paar veranderingen waarop we u speciaal willen wijzen.
U krijgt dit jaar geen antwoordformulier, maar een acceptgirokaart en een machtigingskaart. Wij verzoeken u één van beide in de retourenvelop te doen en deze niet zelf in te sturen, zodat wij kunnen zien wat er is toegezegd. De enveloppen worden bij u opgehaald op maandag 29 januari. Wij zorgen direct na de actieweek voor de verzending van de ingevulde kaarten. Contant geld in de retourenvelop is evenals vorige jaren ook mogelijk, maar wij geven de voorkeur aan invulling van één van de kaarten.
Alle informatie kunt u ook nalezen op onze website www.hervormdwoerden.nl 
Voorafgaand aan de actie Kerkbalans organiseert het College van Kerkrentmeesters een informatie-avond. Hier informeren wij u over de begroting voor 2018 en meer in het algemeen over de financiële situatie van onze gemeente. Deze avond is een goede gelegenheid om daarover met elkaar in gesprek te gaan, om op uw vragen in te gaan, naar elkaar te luisteren en uw suggesties te horen en mee te nemen.
U bent van harte uitgenodigd en welkom op maandag 15 januari om 20:00 uur in de Maranathakerk.

terug
 
 
 
Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

EEN PERSOON VAN VREDE
 
En welk huis u ook binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis! En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten.
Lukas 10 : 5-6a

“Volg mij!”, zo roept de Heere Jezus zijn discipelen. Ook vandaag willen mensen Zijn leerling worden. En zo aan het begin van 2018 hoop ik dat tenminste één van uw goede voornemens eveneens is: een betere leerling van Hem worden!
 
Maar wat betekent dat, Christus volgen? In brede zin zouden we kunnen zeggen: leven onder Zijn heerschappij. En meer specifiek: bij alles wat je onderneemt je eerst afvragen: wat zou Jezus doen? De belangrijkste richtlijn daarbij is natuurlijk het grote gebod (Matt. 22 : 37-40): God lief hebben boven alles, en onze naaste als onszelf. Maar wat betekent onze naaste liefhebben als onszelf in het kader van Jezus volgen? Onder andere dat we er alles aan doen dat onze naaste ook een leerling van Hem wordt! Want als we het Evangelie van de Heere Jezus niet delen met  meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Zondag 17 december in de Petruskerk. Doopzitting op maandag 11 december om 20.15 uur in Het Baken. Graag aanmelden bij de scriba via

Wijk Centrum-Oost: zondag  18 februari, Petruskerk. Graag vooraf aanmelden bij de scriba via

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' kunt u hier online inzien of downloaden.

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.