PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
VERGADERING ALGEMENE KERKENRAAD VERGADERING ALGEMENE KERKENRAAD

Op 21 november is de algemene kerkenraad (AK) bijeen geweest. Na de opening door de voorzitter en de vaststelling van de agenda en inventarisatie voor de rondvraag, werden de notulen en actielijst van de vorige vergadering besproken. Ook de notulen van de extra vergaderingen van de AK in verband met het beroepingswerk van wijkgemeente centrum/oost werden goedgekeurd.
De novembervergadering van de AK staat traditiegetrouw in het teken van het goedkeuren van diverse roosters. Zo zijn de volgende roosters vastgesteld: collecterooster 2018, rooster voor Hervormd Woerden en het concept-rooster kerkdiensten 2019.
De heer Verweij meldt bij het agendapunt over de vorming van de Protestantse Gemeente Woerden dat de consultatie met gemeenteleden over het concept-visiedocument zijn afgerond. De stuurgroep gaat nu verder met het vaststellen van het visiedocument en zal dit aanbieden aan de AK van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente. Verder wordt gemeld dat de heer Streng zitting zal nemen in de stuurgroep in plaats van de heer Stigter die afgetreden is als ambtsdrager.
 
De begroting 2018 van de Hervormde Gemeente wordt door 

lees meer »
 
OPROEP SOKW OPROEP SOKW


Op de moderamenvergadering van de algemene kerkenraad zijn onlangs de voorzitter en de secretaris van Stichting Omroep Kerken Woerden (SOKW) op bezoek geweest. Deze stichting wil de kerk in Woerden bij de mensen brengen door middel van haar uitzendingen. De Hervormde Gemeente ondersteunt ook het werk van de SOKW. Momenteel hebben zij dringend behoefte aan technici en presentatoren; in de vorige editie van Hervormd Woerden heeft u hier al het een en ander over kunnen lezen. Mocht u/jij het leuk vinden om mee te helpen in de techniek, stuur dan een e-mail naar: voor interesse in presenteren, stuur dan een e-mail naar:
 

 
COLLECTES ROND DE EREDIENST COLLECTES ROND DE EREDIENST

Wellicht is het u opgevallen dat sinds begin januari de eerste collecte na de verkondiging bestemd is voor diaconie, zending, jeugdwerk, etc. De collecte aan de uitgang is altijd bestemd voor het kerkbeheer. De algemene kerkenraad heeft een half jaar geleden al tot dit nieuwe collecterooster besloten. Deze manier van collecteren doet recht aan een regelmatig gehoorde wens om tijdens de eredienst de dankbaarheid voor ontvangen genade te uiten in een collecte voor onze naaste. Dit laat natuurlijk onverlet dat wij de collecte aan het einde van de dienst niet mogen vergeten.

 
Algemene Kerkenraad Hervormde Gemeente Algemene Kerkenraad Hervormde Gemeente

Preses (voorzitter)    dhr. H. de Vink
Scriba (secretaris) dhr. W.S. Verboon, mail 
   
Moderamen Leden                   ds. J.A. Berkheij
dhr. G.A. Spijker
dhr. J.P. Verweij
   
Overige leden mw. K. van Riel
dhr. F. Willemze
dhr. C. van Harten
dhr. W. Oudijk
dhr. C.G. van der Paauw (secundus predikant C/O)

 
Beleidsplan en Plaatselijke Regeling Beleidsplan en Plaatselijke Regeling

Via onderstaande links kunt u het Beleidsplan en De Plaatselijke Regeling van de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Woerden inzien of downloaden:

BELEIDSPLAN 2013 - 2017 - Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Woerden

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de
Hervormde  gemeente (met wijkgemeenten) te Woerden

 

 
Webmaster Webmaster

De site hervormdwoerden.nl wordt beheerd door P. de Korte. U kunt contact met hem opnemen via  e-mail

 
 
 
Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

EEN PERSOON VAN VREDE
 
En welk huis u ook binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis! En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten.
Lukas 10 : 5-6a

“Volg mij!”, zo roept de Heere Jezus zijn discipelen. Ook vandaag willen mensen Zijn leerling worden. En zo aan het begin van 2018 hoop ik dat tenminste één van uw goede voornemens eveneens is: een betere leerling van Hem worden!
 
Maar wat betekent dat, Christus volgen? In brede zin zouden we kunnen zeggen: leven onder Zijn heerschappij. En meer specifiek: bij alles wat je onderneemt je eerst afvragen: wat zou Jezus doen? De belangrijkste richtlijn daarbij is natuurlijk het grote gebod (Matt. 22 : 37-40): God lief hebben boven alles, en onze naaste als onszelf. Maar wat betekent onze naaste liefhebben als onszelf in het kader van Jezus volgen? Onder andere dat we er alles aan doen dat onze naaste ook een leerling van Hem wordt! Want als we het Evangelie van de Heere Jezus niet delen met  meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Zondag 17 december in de Petruskerk. Doopzitting op maandag 11 december om 20.15 uur in Het Baken. Graag aanmelden bij de scriba via

Wijk Centrum-Oost: zondag  18 februari, Petruskerk. Graag vooraf aanmelden bij de scriba via

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' kunt u hier online inzien of downloaden.

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.