PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
UUR VAN LOFPRIJZING UUR VAN LOFPRIJZING

Met de tekst van Opwekking 174: Juicht, want Jezus is Heer,
                                                    kinderen Sions, verblijdt u ter ere
                                                       van Hem die ons lief heeft.
hopen we in het uur van lofprijzing daar zingend inhoud aan te geven!
Wij hopen u dan ook met blijdschap welkom te mogen heten op zondag 28 januari  in de Kruiskerk aanvang 18.30 uur.
Muzikaal worden we het zingen van de liederen ondersteund door de band Miracles uit Linschoten.
Ds. Hans Berkheij neemt het gesproken woord voor zijn rekening. Zijn thema is te vinden in Johannes 14-6 waar Jezus zegt: Ik ben de Weg,de Waarheid en het Leven.
 
Voorbede en dankzegging is ook weer mogelijk door het invullen van de strookjes die tijdens de dienst opgehaald worden en in de gebeden worden betrokken.
Na afloop is zoals altijd ruimte voor gesprek en staat de koffie in de hal klaar.
namens de werkgroep
Pieter ‘t Hart
 

terug
 
 
 
Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

EEN PERSOON VAN VREDE
 
En welk huis u ook binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis! En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten.
Lukas 10 : 5-6a

“Volg mij!”, zo roept de Heere Jezus zijn discipelen. Ook vandaag willen mensen Zijn leerling worden. En zo aan het begin van 2018 hoop ik dat tenminste één van uw goede voornemens eveneens is: een betere leerling van Hem worden!
 
Maar wat betekent dat, Christus volgen? In brede zin zouden we kunnen zeggen: leven onder Zijn heerschappij. En meer specifiek: bij alles wat je onderneemt je eerst afvragen: wat zou Jezus doen? De belangrijkste richtlijn daarbij is natuurlijk het grote gebod (Matt. 22 : 37-40): God lief hebben boven alles, en onze naaste als onszelf. Maar wat betekent onze naaste liefhebben als onszelf in het kader van Jezus volgen? Onder andere dat we er alles aan doen dat onze naaste ook een leerling van Hem wordt! Want als we het Evangelie van de Heere Jezus niet delen met  meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Zondag 17 december in de Petruskerk. Doopzitting op maandag 11 december om 20.15 uur in Het Baken. Graag aanmelden bij de scriba via

Wijk Centrum-Oost: zondag  18 februari, Petruskerk. Graag vooraf aanmelden bij de scriba via

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' kunt u hier online inzien of downloaden.

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.