PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Meditatie Meditatie

EEN PERSOON VAN VREDE
 
En welk huis u ook binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis! En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten.
Lukas 10 : 5-6a
 
“Volg mij!”, zo roept de Heere Jezus zijn discipelen. Ook vandaag willen mensen Zijn leerling worden. En zo aan het begin van 2018 hoop ik dat tenminste één van uw goede voornemens eveneens is: een betere leerling van Hem worden!
 
Maar wat betekent dat, Christus volgen? In brede zin zouden we kunnen zeggen: leven onder Zijn heerschappij. En meer specifiek: bij alles wat je onderneemt je eerst afvragen: wat zou Jezus doen? De belangrijkste richtlijn daarbij is natuurlijk het grote gebod (Matt. 22 : 37-40): God lief hebben boven alles, en onze naaste als onszelf. Maar wat betekent onze naaste liefhebben als onszelf in het kader van Jezus volgen? Onder andere dat we er alles aan doen dat onze naaste ook een leerling van Hem wordt! Want als we het Evangelie van de Heere Jezus niet delen met onze naaste, hebben we ze dan werkelijk lief als onszelf?
 
Een veelgehoorde angst bij deze opdracht is: ik weet nog zo weinig over God de Vader en Zijn Zoon, kan ik dan al wel over Hem vertellen? Dat brengt me bij het Bijbelgedeelte van deze meditatie. In Lukas 10 : 1-24 lezen we hoe Jezus 70 leerlingen twee-aan-twee op pad stuurt, zeg maar op een soort stage “Christus volgen in de praktijk”. Was hun leerling-traject afgerond? Wel nee. Ze zullen vast tegenwerpingen hebben gehad, maar ze gaan! En met wat voor opdracht?! Ik zend u als lammeren te midden van de wolven. Neem geen beurs, geen reiszak en geen sandalen mee, en groet niemand onderweg (vs. 3-4). Gevolgd door de tekst boven aan deze meditatie. Daar lezen we van mensen vrede aanbieden, en van personen van vrede die deze aannemen. Ik denk dat dit een belangrijk aspect is bij het vertellen over Jezus aan onze naasten.
 
Laten we Jezus’ opdracht volgen en op zoek gaan naar personen van vrede. Mensen die welwillend tegenover het Evangelie staan. Hoe kom je erachter wie dat zijn? Door al biddend het gesprek aan te gaan met onze naasten. Om te proeven of iemand een persoon van vrede is, is het denk ik van belang er achter te komen in welke verhouding hij/zij tot het Evangelie staat. Peter Scheele noemt in zijn boek “Visserslatijn” verschillende houdingen t.o.v. het geloof: agressief, negatief, onverschillig, passieve acceptatie, nieuwsgierig, belangstellend, geïnteresseerd, op het punt staand een keuze te maken. Elk van deze houdingen vergt een andere aanpak. Bij iemand die bijv. negatief tegenover het geloof staat zal je eerst vooroordelen moeten wegnemen. Iemand die geïnteresseerd is in het geloof kun je wellicht uitnodigen voor een Alpha-cursus. Hoe kom je erachter in welke verhouding iemand tot het geloof staat? De suggestie van Scheele: laat de eerste 5 dingen die je zegt vragen zijn. Probeer de ander te leren kennen. Zo kun je het beste antwoord geven op de vragen die er bij de ander leven.
 
En wat betreft de eerder genoemde angst; mocht u tegen dingen oplopen waar u het antwoord niet op weet, wees open en zeg dat u het niet weet maar dat u het gaat uitzoeken. En vraag of het goed is als u er later op terug mag komen. Dan hebt u gelijk een mooi aanknopingspunt voor een vervolggesprek!
 
Tenslotte nog twee observaties. In vers 17 lezen we dat de 70 discipelen terugkeren met mooie getuigenissen. Laten wij ook onze getuigenissen delen, tot opbouw en inspiratie van onze medeleerlingen! En in vers 21: Jezus verheugde Zich in de geest. Ik denk dat we dit gerust mogen lezen als dat Jezus zich intens verblijdt wanneer Zijn leerlingen hun naasten op Hem wijzen! Daarom: bid, en ga onder Zijn leiding op pad! Zo dat we Hem daarin mogen verblijden!
 
Allert van Zelst
Evangelisatieouderling Centrum-Oost

terug
 
 
 
Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

EEN PERSOON VAN VREDE
 
En welk huis u ook binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis! En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten.
Lukas 10 : 5-6a

“Volg mij!”, zo roept de Heere Jezus zijn discipelen. Ook vandaag willen mensen Zijn leerling worden. En zo aan het begin van 2018 hoop ik dat tenminste één van uw goede voornemens eveneens is: een betere leerling van Hem worden!
 
Maar wat betekent dat, Christus volgen? In brede zin zouden we kunnen zeggen: leven onder Zijn heerschappij. En meer specifiek: bij alles wat je onderneemt je eerst afvragen: wat zou Jezus doen? De belangrijkste richtlijn daarbij is natuurlijk het grote gebod (Matt. 22 : 37-40): God lief hebben boven alles, en onze naaste als onszelf. Maar wat betekent onze naaste liefhebben als onszelf in het kader van Jezus volgen? Onder andere dat we er alles aan doen dat onze naaste ook een leerling van Hem wordt! Want als we het Evangelie van de Heere Jezus niet delen met  meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Zondag 17 december in de Petruskerk. Doopzitting op maandag 11 december om 20.15 uur in Het Baken. Graag aanmelden bij de scriba via

Wijk Centrum-Oost: zondag  18 februari, Petruskerk. Graag vooraf aanmelden bij de scriba via

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' kunt u hier online inzien of downloaden.

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.