PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
De Voorzanggroep De Voorzanggroep

De Voorzanggroep.

In 2011 heeft deze groep voor het eerst gezongen in één van de kerkdiensten. De vraag kwam of er mensen uit de PKN-kerken aan de diensten wilden meewerken om de liederen uit het Nieuwe Liedboek, dat in 2013 ging verschijnen, beter bekend te maken bij de gemeenteleden.

We zijn gestart onder de naam Cantorij, maar bij nader inzien, en omdat er verwarring over de naam ontstond, hebben we dit jaar (2016) besloten om door te gaan als Voorzanggroep. Vaak zingen we de liederen 1-stemming voor en dat verwacht je niet van een cantorij. De Voorzanggroep zingt in de Opstandingskerk, de Kruiskerk, de Maranathakerk en de Petruskerk. We oefenen 1 of 2 zaterdagen voorafgaand aan de dienst waaraan we meewerken. Omdat niet iedereen uit de ‘zangerspool’ tijd en gelegenheid heeft om aan alle diensten mee te werken, zijn we altijd op zoek naar mensen die ons koor willen versterken.
Voor inlichtingen:
Tekst: Ada van Doorn
Bron: Brochure “Kerkbalans 2016” van de Gereformeerde kerk Woerden/Zegveld.

 
Morgengebed in het koor van de Petruskerk Morgengebed in het koor van de Petruskerk

Morgengebed in het koor van de Petruskerk
Iedere woensdagmorgen wordt er van 9.00 tot 9.30 uur een morgengebed gehouden in het koor van de Petruskerk.

lees meer »
 
Koffieochtend Koffieochtend

Dinsdags in de Kruiskerk. Vanaf 10.00 uur staat de koffie/ thee klaar. Het is een inloopochtend, afwisselend aanwezig zijn ds. Nico van Tellingen en pastor Diny Wolters.

lees meer »
 
Belijdeniscatechisatie Belijdeniscatechisatie

.....is begonnen.

lees meer »
 
 
 
Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

EEN PERSOON VAN VREDE
 
En welk huis u ook binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis! En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten.
Lukas 10 : 5-6a

“Volg mij!”, zo roept de Heere Jezus zijn discipelen. Ook vandaag willen mensen Zijn leerling worden. En zo aan het begin van 2018 hoop ik dat tenminste één van uw goede voornemens eveneens is: een betere leerling van Hem worden!
 
Maar wat betekent dat, Christus volgen? In brede zin zouden we kunnen zeggen: leven onder Zijn heerschappij. En meer specifiek: bij alles wat je onderneemt je eerst afvragen: wat zou Jezus doen? De belangrijkste richtlijn daarbij is natuurlijk het grote gebod (Matt. 22 : 37-40): God lief hebben boven alles, en onze naaste als onszelf. Maar wat betekent onze naaste liefhebben als onszelf in het kader van Jezus volgen? Onder andere dat we er alles aan doen dat onze naaste ook een leerling van Hem wordt! Want als we het Evangelie van de Heere Jezus niet delen met  meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Zondag 17 december in de Petruskerk. Doopzitting op maandag 11 december om 20.15 uur in Het Baken. Graag aanmelden bij de scriba via

Wijk Centrum-Oost: zondag  18 februari, Petruskerk. Graag vooraf aanmelden bij de scriba via

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' kunt u hier online inzien of downloaden.

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.