PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
DIACONIE COLLECTE ZONDAG 22 APRIL (tijdens de dienst) DIACONIE COLLECTE ZONDAG 22 APRIL (tijdens de dienst)

Nieuw Hydepark (voorheen Roosevelthuis) te Doorn
In de bosrijke omgeving van Doorn staat het nieuwe vakantiecentrum Nieuw Hydepark. Dit centrum beschikt over aangepaste faciliteiten voor mensen die tijdens hun vakantie zorg nodig hebben. De vakantieweek voor de gasten uit Woerden is van 5 tot en met 12 mei 2018. De diaconie nodigt de mensen uit die voor zo’n vakantie in aanmerking komen en draagt zo nodig bij in (een deel van) de kosten. Daarnaast worden er vrijwilligers geworven om de gasten te begeleiden en te verzorgen. De vakanties onderscheiden zich door sfeer, gastvrijheid, gezelligheid en wederzijdse verbondenheid tussen gast en vrijwilliger. Gedurende deze vakantieweek is ook een pastoraal medewerker aanwezig. Voor mensen die aangewezen zijn op zorg, is dit één van de mogelijkheden om toch op vakantie te gaan. Ingeval er een financiële bijdrage nodig is voor de vakantie van de Woerdense deelnemers, wordt die bekostigd met de opbrengst van de diaconale collecte, tijdens de dienst, op deze zondag. U kunt ook een gift overmaken op de rekening van de Diaconie (zie hierboven) o.v.v. “Het Roosevelthuis”.

 
VAKANTIES VOOR EENOUDERGEZINNEN VAKANTIES VOOR EENOUDERGEZINNEN

Als alleenstaande ouder heeft u de zorg voor uw kind(eren) zeven dagen per week.
Soms gedeeld met anderen, maar het grootste deel van de zorg is toch voor u als ouder.
Mogelijk is een vakantie, waarin u kunt ontspannen en waarin u af en toe uw eigen plan kunt trekken en de zorg voor uw kinderen kunt delen, dan erg welkom.
De organisatie Y Camps organiseert vakanties voor eenoudergezinnen met de volledige zorg voor uw kinderen. Ervaren begeleiders organiseren activiteiten voor de kinderen zodat u tijd voor uzelf hebt.
Als u dat wilt worden er ook voor de ouders activiteiten georganiseerd. De vrijwilligers kunnen ook voor de maaltijden zorgdragen.
In Nederland zijn er een drietal locaties waar deze vakantieweken worden georganiseerd.
In de Glind, een locatie in Friesland en een locatie in de Achterhoek.
U kunt informatie verkrijgen op www.ycampseenoudervakanties.nl of via 035 6668777. 
Wanneer u een minimuminkomen heeft, is het soms mogelijk in aanmerking te komen voor een gereduceerd tarief. 

 
INZAMELING GAVEN BIJ DE VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL INZAMELING GAVEN BIJ DE VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL

Stichting Present te Woerden
De inzameling van uw gaven bij de viering van het Heilig Avondmaal is bestemd voor de Stichting Present in Woerden. St. Present is een soort “vrijwilligers makelaar”. Er zijn groepen mensen die zich aanbieden om bij iemand een klus te doen. Er zijn hulpvragers die bij Present hebben aangegeven dat zij een hulpvraag hebben. Present coördineert aanbod en vraag. Zij werken vanuit een christelijke motivatie en doen veel samen met maatschappelijke organisaties. Present is een landelijke organisatie waarvan in Woerden een zeer actieve afdeling werkzaam is. Met uw gaven maken wij het mogelijk dat de organisatie in Woerden op professionele wijze kan blijven werken om het groeiend aantal aan hulpvragen van een oplossing te voorzien.

 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

“Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan.”

 
Tranen had hij in zijn ogen, de organist die in de stille week Crucifixus van Bach speelde: “Ik moest vechten om door te spelen, man. Die lage tonen, dat zijn de hamerslagen die Jezus aan het kruis sloegen.” “Maar,” zei hij even later, “Op Paasmorgen, dan gaat het dak van de kerk er af! Bij Daar juicht een toon, daar klinkt een stemgaan we drie keer omhoog. En de hele gemeente gaat het halen, want ik breng ze er heen.” En op Paasmorgen jubelden we op hoge toon: “Nu jaagt de dood geen angst meer aan … nu vangt het nieuwe leven aan … een leven in Zijn heerlijkheid.” En buiten brak de zon door en alle krokussen gingen open. “Jezus heeft de dood tenietgedaan, en het leven en de onvergankelijkheid aan het
 
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Zondag 24 juni in de Petruskerk. Doopzitting op maandag 18 juni om 20.30 uur in Het Baken. Graag van te voren aanmelden bij de scriba via 


Wijken Noord en West: Zondag 13 mei om 9.30 uur in de Petruskerk. Ouders kunnen zich melden bij ds. G. Schouten

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' kunt u hier online inzien of downloaden.

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.