PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
DIACONIE COLLECTE ZONDAG 21 JANUARI (tijdens de dienst) DIACONIE COLLECTE ZONDAG 21 JANUARI (tijdens de dienst)

Stichting Friedensstimme
Vanuit de Stichting Friedensstimme worden evangelisten in Rusland en Oost Europa voorzien van evangelisatielectuur. Omdat veel evangelisten weinig inkomen hebben, worden deze mensen en hun gezinnen ook ondersteund met levensmiddelen en andere materialen die nodig zijn om in hun levensonderhoud te voorzien. Daarnaast is er de aanschaf van o.a. auto's, boten en sneeuwscooters, die nodig zijn om mensen in ver afgelegen streken te bezoeken. De gezinnen van de evangelisten staan veelal alleen in de omgeving waar zij wonen. Onze betrokkenheid is voor hen een grote steun. Vanuit de Stichting doet men iets extra's wanneer er zich noodsituaties voordoen bij de gezinnen van de evangelisten. Vanuit de diaconale collecte op deze zondag gaat een vast bedrag van € 300,- naar Stichting Friedensstimme. U kunt het werk van deze organisatie steunen met een gift op rek. nr. NL 26 INGB 0004 1323 34 t.n.v. St. Friedensstimme te Gouda met de vermelding: Humanitaire Hulp.

 
DIACONIE COLLECTE ZONDAG 28 JANUARI (tijdens de dienst) DIACONIE COLLECTE ZONDAG 28 JANUARI (tijdens de dienst)

Stichting Krusada op Bonaire
Op Bonaire waren veel verslaafden waar niemand naar omkeek. De verslaving was veelal het gevolg van armoede in materieel, sociaal en moreel opzicht. Negentien jaar geleden was er op Bonaire geen opvang voor hen. Antillianen die wilden afkicken, moesten in andere landen worden opgenomen. Tot de stichting Krusada werd opgericht, een christelijk opvangcentrum voor verslaafden. Jezus zocht de verstotenen op en wees hen de weg naar een beter leven. Bij Hem is iedereen welkom. Ook bij Krusada kan iedereen opgenomen worden. Wel moet de verslaafde de christelijke identiteit van Krusada respecteren en voldoende motivatie hebben om echt te breken met zijn verslaving. Het werk van Krusada is niet mogelijk zonder steun uit Nederland. Vrijwilligers gaan naar Bonaire om een jaar of langer te werken voor Krusada. De Stichting Vrienden van De Hoop vertegenwoordigt Krusada in Nederland. Uit de diaconale collecte van deze zondag gaat een vast bedrag van € 300,- naar Krusada. U kunt ook ondersteunen met een gift op rek nr NL 12 INGB 066 94 13 682 t.n.v. Stichting Krusada te Dordrecht.

 
 
 
Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

EEN PERSOON VAN VREDE
 
En welk huis u ook binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis! En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten.
Lukas 10 : 5-6a

“Volg mij!”, zo roept de Heere Jezus zijn discipelen. Ook vandaag willen mensen Zijn leerling worden. En zo aan het begin van 2018 hoop ik dat tenminste één van uw goede voornemens eveneens is: een betere leerling van Hem worden!
 
Maar wat betekent dat, Christus volgen? In brede zin zouden we kunnen zeggen: leven onder Zijn heerschappij. En meer specifiek: bij alles wat je onderneemt je eerst afvragen: wat zou Jezus doen? De belangrijkste richtlijn daarbij is natuurlijk het grote gebod (Matt. 22 : 37-40): God lief hebben boven alles, en onze naaste als onszelf. Maar wat betekent onze naaste liefhebben als onszelf in het kader van Jezus volgen? Onder andere dat we er alles aan doen dat onze naaste ook een leerling van Hem wordt! Want als we het Evangelie van de Heere Jezus niet delen met  meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Zondag 17 december in de Petruskerk. Doopzitting op maandag 11 december om 20.15 uur in Het Baken. Graag aanmelden bij de scriba via

Wijk Centrum-Oost: zondag  18 februari, Petruskerk. Graag vooraf aanmelden bij de scriba via

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' kunt u hier online inzien of downloaden.

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.