PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
EREDIENSTVAARDIG EREDIENSTVAARDIG

14 januari, 2e zondag na Epifanie, groen
Petruskerk 9.30 uur. In deze morgendienst is onze voorganger ds. J.A. Berkheij. Op het rooster staat Marcus 1:32-39, waar we lezen: “Hij (Jezus) genas vele zieken van allerlei kwalen en hij dreef veel demonen uit”. Later ging hij naar een eenzame plek om daar te bidden.
Mevr. Annelies van Zoelen-Kuus zal het orgel bespelen.
Een gezegende dienst gewenst!
Autodienst Noord: fam. Smit (0650452154); West: dhr. J.H. van Schaik (412059)
 
Maranathakerk, 19.30 uur: Voorganger in de avonddienst is ds. G. Schouten. We lezen en overdenken Johannes 2:1-11, dat prachtige gedeelte over de bruiloft te Kana over het 1e teken dat Jezus doet. Het orgel wordt bespeeld door dhr. Kees Bruggeman
Autodienst Noord: fam. Smit (0650452154); West: dhr. F. Veerman (415813)

lees meer »
 
Ouderenpastoraat Ouderenpastoraat

Nieuwe pastoraal werker
Wat bijzonder om mij hier voor te stellen als de nieuwe pastoraal werker van wijk west. Bijzonder want ik ben al zo lang lid van onze wijkgemeente. Eind augustus heb ik mijn studie Godsdienst Pastoraal Werk afgerond aan de Christelijke Hogeschool in Ede. Het geleerde mag ik nu in praktijk gaan brengen na vijf jaar studie. Ik ben getrouwd met Inge en wij hebben twee dochters Jorinke en Tamara. Ik ga mij richten op het bezoeken van onze gemeenteleden die 75 jaar en ouder 

lees meer »
 
Uit de pastorie Uit de pastorie

Zoals u wellicht weet is Rik Gorter 31 december bevestigd als nieuwe pastoraal werker in onze wijk. Hij neemt het seniorenpastoraat op zich en het pastoraat in west 3, dat zijn alle leden buiten de geografische wijk Molenvliet. Ik kijk uit naar een fijne samenwerking. Hij zal zichzelf voorstellen in dit blad.
Verder kijken we terug op een drukke periode met veel diensten en activiteiten. Bedankt alle vrijwilligers die zich ongelooflijk hebben ingezet voor de kaarsjesavond bijvoorbeeld maar ook voor het afscheid van Arjan Bouman. Tegelijk kijken we ook vooruit naar een nieuw jaar. Wat het ons brengen zal ligt verborgen in Gods hand. Maar we kijken met verwachting vooruit. De voorbereidingen voor de week van gebed zijn al weer in volle gang. U leest er elders meer over.
Ik sluit af met een mooie spreuk die ik las: “Het gras bij de buren is altijd groener, maar ook dat gras moet gemaaid worden…” Hartelijke groeten en voor zover nog niet persoonlijk gedaan een gezegend en gelukkig 2018 toegewenst!
Ds. Gerrit Schouten

 
Beamer Beamer

Ondanks meerdere oproepen heeft ons beamerteam geen opvolger voor Henze Berkheij kunnen vinden. Dat is jammer, want voor drie personen is het werk te veel. Daarom zal met ingang van 2018 in de avonddiensten geen beamer meer ingezet worden. Het is raadzaam om dan uw eigen liedboek mee te brengen, want in de kerk liggen er niet al te veel.
De kerkenraden zijn blij met de grote inzet van het beamerteam! U als gemeente mag dit stukje opvatten als een herhaalde oproep. Als een geschikt vierde teamlid zich aandient, kan de beamer weer als vanouds gebruikt worden. Voor informatie over deze taak kunt u terecht bij Karel van Heeringen, of telefoon 0348-423090.

 
Nineveh Nineveh

In het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden is tot 25 maart van dit jaar een bijzondere expositie te zien over de oude Assyrische stad Nineveh. Tweemaal eerder bezocht een groep uit Woerden deze expositie. Omdat er nog altijd meer belangstelling is, wordt er op zaterdag 10 februari opnieuw de gelegenheid gegeven om onder begeleiding het museum en deze expositie te bezoeken. Archeologe Anneke Berkheij en ds. Hans Berkheij, zullen vanuit hun theologische, Bijbelse en historische kennis dat wat we zien proberen in verband te zetten. We willen rond 10.00 uur bij het museum zijn. Het vervoer erheen wordt nog verder uitgewerkt als duidelijk is wie er mee gaan. Als u mee wilt wordt u gevraagd zich op te geven via  of via 0348-795233.
J.A. Berkheij

lees meer »
 
Autodiensten Autodiensten

Mocht u van deze dienst gebruik willen maken, dan graag de dag van tevoren tussen 8.30 en 9.30 uur bellen met de dienstdoende chauffeur.
De wijken Noord en West hebben hun eigen chauffeursdiensten. U wordt dringend verzocht alleen de chauffeurs van uw eigen wijk te bellen.

 
Kinderoppas Kinderoppas

De zorg voor de kinderoppas berust op zo. 14 jan. in de PK bij Casper of Anita, Sophie Bastmeijer en Joelle Kuus; op zo. 21 jan. in de MK bij Jan Dirk Brugmans en Marlies Brugmans en op zo. 28 jan. in de PK bij Erica Turkenburg, Naomi Bastmeijer en Annelie de Jong.  

 
Kindernevendienst Kindernevendienst

De leiding van de kindernevendienst is op zo. 14 jan. in de PK in handen van Daniëlle Douqué, Marleen Vos en Maaike van Oosterom; op zo. 21 jan. in de MK hebben Dorine van Bemmel, Margreeth Roozendaal en Koos Straver de leiding; op zo. 28 jan. in de PK Tineke Hanemaaijer, Mariska Kroon en Elsbeth Harthoorn.

 
Kerkcafé Woerden Kerkcafé Woerden

             
In juli 2014 is het Kerkcafé Woerden van start gegaan met een groep vrijwilligers/sters, werkgroepleden en natuurlijk de bezoekers. Het kerkcafé is een gezamenlijk initiatief van de drie PKN-kerken en de rooms-katholieke parochie.

lees meer »
 
 
 
Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

EEN PERSOON VAN VREDE
 
En welk huis u ook binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis! En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten.
Lukas 10 : 5-6a

“Volg mij!”, zo roept de Heere Jezus zijn discipelen. Ook vandaag willen mensen Zijn leerling worden. En zo aan het begin van 2018 hoop ik dat tenminste één van uw goede voornemens eveneens is: een betere leerling van Hem worden!
 
Maar wat betekent dat, Christus volgen? In brede zin zouden we kunnen zeggen: leven onder Zijn heerschappij. En meer specifiek: bij alles wat je onderneemt je eerst afvragen: wat zou Jezus doen? De belangrijkste richtlijn daarbij is natuurlijk het grote gebod (Matt. 22 : 37-40): God lief hebben boven alles, en onze naaste als onszelf. Maar wat betekent onze naaste liefhebben als onszelf in het kader van Jezus volgen? Onder andere dat we er alles aan doen dat onze naaste ook een leerling van Hem wordt! Want als we het Evangelie van de Heere Jezus niet delen met  meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Zondag 17 december in de Petruskerk. Doopzitting op maandag 11 december om 20.15 uur in Het Baken. Graag aanmelden bij de scriba via

Wijk Centrum-Oost: zondag  18 februari, Petruskerk. Graag vooraf aanmelden bij de scriba via

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' kunt u hier online inzien of downloaden.

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.