PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
UUR VAN LOFPRIJZING 23 FEBRUARI UUR VAN LOFPRIJZING 23 FEBRUARI

Zondag 23 februari gaan de deuren van de Kruiskerk weer open voor het Uur van Lofprijzing. Vanaf 18.30 uur is er weer veel ruimte voor het zingen van liederen uit de Opwekkingsbundel, Hemelhoog en twee Sela-liederen. Onze organist Jan Westhoff zal al deze liederen voor zijn rekening nemen. Ds. Gerrit Fredrikze zal de verkondiging doen met als thema: Liefde. Dit thema is ontleend aan ons jaarthema De vrucht van de geest zoals dat beschreven staat in Galaten 5:22-26: “Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing”.

lees meer »
 
VASTENACTIE VASTENACTIE
De veertigdagentijd (ook wel vastentijd of lijdenstijd genoemd) is voor christenen vanouds een periode van vasten en bezinnen als voorbereiding op het Paasfeest. De zendingscommissie start in deze periode een vastenactie. Vasten is jezelf iets onthouden met als doel om te bezinnen. Dat betekent ook dat je iets overhoudt van wat je niet uitgeeft. Dit willen wij apart leggen voor een goed doel: noodhulp voor slachtoffers overstromingen in Zuid Soedan. D.V. zondag 23 februari krijgt u een flyer en vastenkaart uitgereikt. We hopen dat u meedoet samen met uw gezin en wensen u een zegenrijke veertigdagentijd toe!

 
ZENDINGSDIENST 1 MAART ZENDINGSDIENST 1 MAART

In de zendingsdienst op 1 maart in de Maranathakerk hoopt dr. P.J. Visser uit Amsterdam voor te gaan. De aanvang is 18.30 uur. Thema van de dienst is: Ingezet! Dit naar aanleiding van het Bijbelgedeelte uit Marcus 20 waarin de leerlingen erop uitgestuurd werden om overal het Evangelie te verkondigen. Rianne Mutua-Schouten uit Kenia is enkele maanden in Nederland. Zij zal tijdens de dienst iets vertellen over haar persoonlijke ervaring aangaande het thema Ingezet! Iedereen van harte uitgenodigd voor de zendingsdienst.

 
OECUMENISCHE AVONDGEBEDEN OECUMENISCHE AVONDGEBEDEN


Ook dit jaar zullen er in Woerden weer oecumenische avondgebeden worden gehouden in de veertigdagentijd en in de goede week. Korte momenten van stil zijn, een lied, woorden-ter-bezinning, een gebed …
De veertigdagentijd begint op de Aswoensdag, 26 februari. Daarna zijn er de wekelijkse oecumenische avondgebeden op woensdagavond, steeds van 19.00 uur tot (ongeveer) 19.30 uur. En vervolgens elke avond in de eerste helft van de goede week.
Ook dit jaar worden deze avondgebeden voorbereid door de werkgroep vieringen van de Raad van Kerken. Ze worden gehouden in de Lutherse Kerk op de woensdagen 4, 11, 25 maart en 1 april, en vervolgens (in de goede week) op 

lees meer »
 
KAARSJES in de PETRUS KAARSJES in de PETRUS

Licht door liefde aangestoken

Op 6 maart is de 14e KAARSJES in de PETRUS. Inmiddels is het een terugkerend moment om even stil te zijn of stil te staan bij een naaste of om zelf rust te vinden.

Denkend aan een ander, meegaan met iemand, iemand steunen door een kaarsje aan te steken.  Dit is het doel van KAARSJES in de PETRUS. Maar ook wat gedachten loslaten door het op te schrijven en het kaartje achter te laten bij de boom of het hart. Deze geschreven woorden nemen we mee in de voorbede van de dienst op zondag. Wil je met iemand

lees meer »
 
PROEFLOKAAL JAN DE BAKKER PROEFLOKAAL JAN DE BAKKER

U weet ongetwijfeld dat in de Lutherse kerk zorgvuldig doordachte liturgische vormen hoog staan aangeschreven. Tegelijk is de vraag: hoe kun je met groot respect voor die manier van liturgie-vieren ook vormen en woorden vinden die ook voor anderen toegankelijk zijn? Voor een jongere generatie bijvoorbeeld.
Onder de naam ‘werkplaats liturgie ’start de Lutherse kerk Woerden een initiatief met een groep mensen die vanuit verschillende disciplines (theologie, kerkmuziek, taalwetenschap, ‘schone kunsten’, maar zeker ook pastoraat!) op zoek gaat. Natuurlijk in de hoop dat er

lees meer »
 
Maaltijden Maranathakerk Maaltijden Maranathakerk

Ongeveer om de zes weken kun je in de Maranathakerk eten. Het is een gezellige maaltijd voor mensen die druk zijn en het fijn vinden om een keer niet te hoeven koken of voor mensen die het gewoon gezellig vinden om samen te eten. Jong of oud, gezinnen of alleenstaanden, iedereen is welkom! De maaltijd begint om 18:00 uur en is om 19:30 uur weer afgelopen, zodat het een eventueel avondprogramma niet in de weg staat. We vragen een vrijwillige bijdrage om de kosten te dekken (richtbedrag €4). Kom ook eens kijken en proeven! We vinden het ook leuk om groepen te ontvangen, zoals bijbelkringen. Neem gerust contact op als je het leuk vindt om een keer met jouw groep of kring te komen eten.

Dit zijn de data in 2020 tot de zomervakantie:

lees meer »
 
Bonhoefferreis Bonhoefferreis

Waarom een Bonhoefferreis?
Van maandag 5 tot en met zondag 11 oktober 2020 hopen wij met gemeenteleden een Bonhoeffer/Berlijnreis te maken. De aanleiding is dat 75 jaar geleden, op 9 april 1945, Bonhoeffer op bevel van Hitler ter dood werd gebracht. Na 75 jaar blijkt Bonhoeffer nog steeds een bron van inspiratie voor wie zich in zijn theologie en leven verdiept.
Daarom deze reis. Om ons door Bonhoeffer te laten inspireren.
Een bijkomend voordeel is dat Berlijn een buitengewoon interessante stad is om te bezoeken.

klik hier om verder te lezen

 
ACTIE KERKBALANS 2020 GEEF VOOR JE KERK ACTIE KERKBALANS 2020 GEEF VOOR JE KERK

De Actie Kerkbalans 2020, die werd gehouden van 20 t/m 27 januari, is dankzij de vele vrijwilligers weer goed verlopen. Alle vrijwilligers, die enveloppen hebben rondgebracht en weer opgehaald, danken wij voor hun inzet en betrokkenheid! Daarnaast ook dank aan de redactieleden en fotograaf van de folder.
En dan natuurlijk het resultaat. Wij zijn heel dankbaar voor uw betrokkenheid als gemeentelid en voor u aller bijdragen aan de actie. In de diensten op 2 februari kondigden wij  klik hier om verder te lezen

 
Website van de Hervormde Gemeente Woerden. Website van de Hervormde Gemeente Woerden.

Deze website geeft informatie over de kerkelijke activiteiten in onze gemeente, zoals kerkdiensten, gepreksgroepen, diaconale projecten etc.

Via het menu aan de linkerzijde kunt u de door u gewenste informatie vinden. Als u met uw muisaanwijzer op een onderwerp gaat staan opent zich een submenu met meerdere pagina's. Ook kunt u de zoekfunctie rechts bovenaan gebruiken om informatie te vinden.

Instructies voor het aanleveren van materiaal voor de site kunt u hier vinden. 

 
Welkom in Woerden Welkom in Woerden

Een introductie in het PKN landschap in onze prachtige stad
Als u in Woerden komt wonen en u komt uit een plaats met een protestantse gemeente, dan moet u een keuze maken bij welke PKN kerk u zich wilt aansluiten. Om u bij die keuze te helpen, hebben wij een documentatieset samengesteld, die daarvoor een gids wil zijn.

lees meer »
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

DE DERDE DAG
“… en op de derde dag bereik ik de voltooiing”

Lucas 13:32c

Het zijn de Farizeeërs die Jezus waarschuwen. Hij kan maar beter weggaan, want Herodes wil hem doden. Het lijkt wel of Jezus daar niet bang voor is. “Let op, ik drijf demonen uit en vandaag en morgen genees ik mensen, en op de derde dag bereik ik de voltooiing”, zegt Hij tegen hen.
Zou iemand het begrepen hebben? De woorden van Jezus zijn krachtig genoeg om te weten dat hij iets bijzonders zegt. Omstanders hebben ze onthouden, zodat ze later konden worden opgenomen in het Evangelie van Lucas.
Het zal vast niet allemaal duidelijk geweest zijn. Niet daar, en niet direct op dat moment. Maar het moet wel duidelijk geweest zijn dat de aanstaande dood voor Jezus niet het allerbelangrijkste was. Hij keek veel verder dan dat. Maar Jezus had vooral ook zijn aandacht voor het hier en nu: er moesten demonen worden uitgedreven, mensen genezen. Dat was het

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden


Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.