PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Torendeur Petruskerk Torendeur Petruskerk

Op zondag 27 oktober begint de wintertijd weer. Vanaf deze dag tot aan het begin van de zomertijd is de deur van de toren gesloten. Op deze manier kunnen we de warmte binnen de kerk houden. De deur t.o. Plein 7 is dus open. 
      Kerkrentmeesters

 
Kerkbalans 2020 Kerkbalans 2020

De Actie Kerkbalans 2020, die in januari weer gehouden gaat worden, werpt z’n schaduw al vooruit. Dat betekent dat we al weer bezig zijn met de organisatie. Zoals u weet werken we met bezorgers. Zij brengen onder leiding van een wijkcoördinator in de eerste week van de actie circa 15-20 enveloppen weg en halen die een week later weer op. We proberen daarbij een lijst met adressen samen te stellen zo dicht mogelijk bij het adres van de bezorgers.
De voormalige wijken West en Noord hebben dringend behoefte aan elk ongeveer 10 nieuwe bezorgers. Sommigen doen dit al tientallen jaren, maar jaarlijks haken er toch enkelen af. Het gaat in januari om twee keer een uurtje werk dat grotendeels zelf in te delen is. Heeft u 

lees meer »
 
UUR VAN LOFPRIJZING 27 OKTOBER UUR VAN LOFPRIJZING 27 OKTOBER

Psalm 146c:1
Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Israëls God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

Met deze psalm willen we de toon zetten voor het komende Uur van Lofprijzing op 27 oktober. We beginnen om 18.30 uur in de Kruiskerk, waar

lees meer »
 
KAARSJES in de PETRUS KAARSJES in de PETRUS

De eerstvolgende KAARSJES in de PETRUS wordt gehouden op vrijdagavond 1 november a.s. van 19.00 - 21.30 uur. Op deze avond wordt je uitgenodigd om een kaarsje ter nagedachtenis of ter bemoediging in de Petruskerk aan te steken.

De kinderen van The Burning Candles zingen van 19.00 tot ongeveer 20.00 uur.

Je kunt gelijk weer weggaan of gaan zitten kijken,  luisteren naar muziek of  stil zijn maar ook bidden en denken aan degene die je ontvallen zijn of ziek

lees meer »
 
Bijzondere Dankdag-viering: van de kerk naar de stal! Bijzondere Dankdag-viering: van de kerk naar de stal!

Woensdag 6 november is het ‘Dankdag voor Gewas en Arbeid’. Wat is het mooi en waardevol om op deze dag bewust stil te staan bij alles, te danken voor wat groeit en bloeit en voor wat we aan arbeid konden verrichten t.b.v. ons leven en in Gods Koninkrijk. Graag vragen we daarom (jo)uw aandacht voor een bijzondere viering op een bijzondere locatie.

lees meer »
 
Viering Sint Maarten Viering Sint Maarten

Vorig jaar hebben we voor het eerst samen met de parochie Pax Christi en de protestantse kerken Sint Maarten gevierd. Het feest van Sint Maarten is genoemd naar Martinus van Tours, geboren in Rome in de 4e eeuw. Hij werd soldaat en ging naar Gallië. Toen hij bij de stadspoort een bedelaar zag liggen, gaf hij hem de helft van zijn mantel. Zo deelde hij warmte en liefde. Later werd Maarten bisschop.

Met veel plezier organiseren we dit jaar opnieuw deze activiteit, en wel op zaterdag 9 november om 17.00 uur in de Lutherse kerk. Bij het feest van ‘ontvangen en delen’ past een diaconale activiteit. Dit jaar doen we mee met de Actie Schoenendoos. De kinderen (en ouderen!) mogen een kleinigheidje meenemen voor in een van de schoenendozen. Wij 

lees meer »
 
SAMEN VIEREN in de huiskamer – vier je mee? SAMEN VIEREN in de huiskamer – vier je mee?

“Vaker doen!” zeiden we enthousiast, nadat we in januari bij gemeenteleden thuis een kerkdienst hadden meebeleefd. Zondag 10 november is het weer zover. We willen opnieuw naar gemeenteleden gaan, die niet meer in staat zijn om een kerkdienst in de kerk bij te wonen.

In januari waren er 4 gastadressen. Het ‘samen vieren’ werd toen zo enthousiast ontvangen dat we nu sterk rekening houden met circa 10 gastadressen. Per adres hopen we 4 à 5 gemeenteleden (team) op pad te kunnen sturen. klik hier om verder te lezen

 
NIEUWE HOOFDREDACTEUR HERVORMD WOERDEN NIEUWE HOOFDREDACTEUR HERVORMD WOERDEN

Een aantal keren heeft in het kerkblad de oproep gestaan voor een nieuwe hoofdredacteur. Gelukkig kan de Algemene Kerkenraad u vertellen dat Jessica van Zelst bereid gevonden is om deze taak op haar te nemen. Namens de Algemene Kerkenraad wensen wij je zegen toe bij dit werk en een goede samenwerking met de andere redactieleden.

 
Altijd al een orgelpijp willen kopen? Altijd al een orgelpijp willen kopen?
Altijd al een orgelpijp willen kopen? Dat kan: via de website www.batzorgel-petruskerk.nl kunt u aangeven of u een orgelpijp wilt sponsoren. Daarmee helpt u mee met de renovatie van ons orgel. Het bankrekeningnummer is NL 05 FVLB 06 99946204.
 
Website van de Hervormde Gemeente Woerden. Website van de Hervormde Gemeente Woerden.

Deze website geeft informatie over de kerkelijke activiteiten in onze gemeente, zoals kerkdiensten, gepreksgroepen, diaconale projecten etc.

Via het menu aan de linkerzijde kunt u de door u gewenste informatie vinden. Als u met uw muisaanwijzer op een onderwerp gaat staan opent zich een submenu met meerdere pagina's. Ook kunt u de zoekfunctie rechts bovenaan gebruiken om informatie te vinden.

Instructies voor het aanleveren van materiaal voor de site kunt u hier vinden. 

 
Welkom in Woerden Welkom in Woerden

Een introductie in het PKN landschap in onze prachtige stad
Als u in Woerden komt wonen en u komt uit een plaats met een protestantse gemeente, dan moet u een keuze maken bij welke PKN kerk u zich wilt aansluiten. Om u bij die keuze te helpen, hebben wij een documentatieset samengesteld, die daarvoor een gids wil zijn.

lees meer »
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

DE HERE IS MIJN HERDER

Geen bekendere psalm dan Psalm 23. Het lievelingslied van velen. In ons mooie Liedboek staan zelfs acht berijmingen van deze psalm. Blijkbaar raakt het beeld van een herder ons. Het roept iets op van geborgenheid. Eén die voor je zorgt. Heerlijke woorden: “Mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren …”

En toch is dit geen ‘mooi weer’-psalm. Niet ten onrechte klinkt deze psalm vaak in situaties waarin die woorden ‘mij ontbreekt niets’ volkomen misplaatst zijn. Aan een ziekbed waar álles lijkt te ontbreken. Aan een graf waar je een onmisbare moet loslaten. Hoe kun je het zeggen: mij ontbreekt niets?!

Maar de psalm gaat verder: “Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis …”
Dat dal waar alles ontbreekt, kent de psalmdichter blijkbaar ook. En juist daar belijdt hij dwars tegen alles in: “Ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij.” In dat dal is God niet afwezig. De psalm heeft het dan niet meer over Hij. Nee, God wordt aangesproken: Gij! U bent bij mij. De psalmdichter spreekt niet meer óver God, maar tot God.
Daar komt het op aan in het geloof, dat we niet alleen óver God spreken, maar tot Hem. En

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.