PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

Op 25 mei treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking (AVG). Vanaf die datum gelden in alle EU-landen dezelfde wettelijke bepalingen met betrekking tot privacy.
Door de AVG worden de privacy-rechten versterkt en worden verplichtingen opgelegd aan instellingen die persoonsgegevens verwerken. 
 
Ook kerkgenootschappen moeten voldoen aan de bepalingen van de AVG. De Protestantse Kerk in Nederland en de gemeenten moeten en willen uiteraard zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens en de privacy van haar leden en

Klik hier om verder te lezen

 
UUR VAN LOFPRIJZING UUR VAN LOFPRIJZING

Met het pinksterverhaal nog in onze gedachten mogen we uitzien naar het uur van lofprijzing op zondag 27 mei om 18.30 uur in de Kruiskerk.
Het is fijn om elkaar dan te ontmoeten rond het thema IK BEN DE WARE WIJNSTOK dat ds. Gerrit Schouten verder zal uitwerken.
 
De liederen die we met elkaar zullen zingen zijn uit de Opwekkingsbundel, Hemelhoog en het nieuwe Liedboek
Muzikaal kunnen we rekenen op het combo JOY en op Jan Westhoff  als organist.

lees meer »
 
Tussen wildgroei en vernieuwing Tussen wildgroei en vernieuwing

Woensdagavond 30 mei, in de Kapel van de Maranathakerk. We beginnen om 20.00 uur.
De landelijke PKN vraagt iedereen om mee te denken over hoe we in onze kerk om moeten gaan met regelgeving rondom bestaande gemeentes en rondom pioniersplekken en andere nieuwe vormen van kerkzijn. Moeten bijvoorbeeld  de kerkordelijke regels voor gewone gemeentes ook gaan gelden voor de pioniersplekken? Of moeten bestaande gemeentes de zelfde vrijheid krijgen als de nieuwe vormen van kerkzijn. Een lastig dilemma voor de PKN waar men in de loop van dit jaar een duidelijke koers voor

lees meer »
 
250 JAAR BÄTZ ORGEL PETRUSKERK 250 JAAR BÄTZ ORGEL PETRUSKERK

250 jaar geleden, op 5 mei 1768, levert Johann Heinrich Hartmann Bätz ons prachtige orgel op. Hij is de vader van de beroemde orgelfamilie Bätz, een familie die vele orgels in ons land bouwt. Van hem zijn vijf orgels bewaard gebleven en het orgel in de Petruskerk is het op één na grootste daarvan. Iedere zondag mogen we genieten van de klank van dit majesteitelijke instrument. Ter ere van het 250 jarige bestaan wordt op 2 juni aanstaande een concert gegeven met 

Klik hier om verder te lezen

 
Maaltijd Maaltijd

Sinds een tijd is er 1x per maand gelegenheid om in de Maranathakerk te eten met elkaar. Op dinsdag 5 juni is er om 18.00 uur weer een warme maaltijd. Er wordt gekookt door vrijwilligers, u kunt zo aanschuiven. Er is een potje voor de onkosten. Wilt u een keer mee-eten? Meldt u zich dan aan via of bel/mail ondergetekende. U bent van harte welkom!
G. Schouten

 
CULTUURHISTORISCHE SCHATTEN CULTUURHISTORISCHE SCHATTEN

Zo rond het jaar 1500 werd er in een pilaar in het koor van onze Petruskerk een sacramentshuis geplaatst.
In de periode van 1566 tot 1572 woedde de Beeldenstorm die ook de Woerdense Petruskerk niet ongemoeid heeft gelaten. Beelden van  de graflegging werden verwijderd en de Apostelbeelden werden van de sokkels gerukt. Het sacramentshuis en de kraagstenen werden verwijderd en de sokkels, waarop de beelden stonden, werden van de pilaren gehakt. De onderdelen werden onder het turfhok en in de tuin 

Klik hier om verder te lezen 

 
11E GEZAMENLIJKE COMMUNICATIEBERICHT (medio mei 2018) 11E GEZAMENLIJKE COMMUNICATIEBERICHT (medio mei 2018)

Aan de leden van de Hervormde Gemeente Woerden en de Gereformeerde Kerk Woerden en Zegveld
Voortgang bespreking visiedocument vorming PGW
Het opgestelde visiedocument “Het wenkend perspectief” wordt, zoals eerder is gemeld, besproken in de betrokken kerkenraden. Op 6 en 8 maart zijn er gemeenteavonden gehouden bij respectievelijk de Hervormde Gemeente wijk

Klik hier om verder te lezen

 
Singelloop 2018 Singelloop 2018

Hier loop ik warm voor  en jij…?
Op maandag 4 juni gaan  wij voor de 7e keer meedoen aan de Singelloop. Onze herkenbaarheid zijn de drie woorden: "Geloof,  Hoop & Liefde"  die op onze rug te lezen zijn. Wij lopen warm voor ons geloof en willen daar ook voor uitkomen. Elk jaar staat er een groot team paraat om als een witte golf  rondom de singels van Woerden te lopen.  Men zegt weleens: "herhaling is de toverkracht van  de reclame".  Ziet u het al voor u één uur lang telkens die drie woorden, "Geloof, Hoop & Liefde", dat kan haast niet ongemerkt blijven.
Deelname aan de loop kost 

lees meer »
 
Welkom in Woerden Welkom in Woerden

Een introductie in het PKN landschap in onze prachtige stad
Als u in Woerden komt wonen en u komt uit een plaats met een protestantse gemeente, dan moet u een keuze maken bij welke PKN kerk u zich wilt aansluiten. Om u bij die keuze te helpen, hebben wij een documentatieset samengesteld, die daarvoor een gids wil zijn.

lees meer »
 
Website van de Hervormde Gemeente Woerden. Website van de Hervormde Gemeente Woerden.

Deze website geeft informatie over de kerkelijke activiteiten in onze gemeente, zoals kerkdiensten, gepreksgroepen, diaconale projecten etc.

Via het menu aan de linkerzijde kunt u de door u gewenste informatie vinden. Als u met uw muisaanwijzer op een onderwerp gaat staan opent zich een submenu met meerdere pagina's. Ook kunt u de zoekfunctie rechts bovenaan gebruiken om informatie te vinden.

Instructies voor het aanleveren van materiaal voor de site kunt u hier vinden. 

 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

Omhoog met die poorten, open met die deuren! (Ps. 24:7 en9)

De laatste weken waren er weer overal ‘koninklijke deuren’ te zien, denk bijvoorbeeld aan de deuren van het Prinsenhof in Groningen en aan de vergulde deuren van het paleis in Moskou. Deuren die tot het allerlaatst dichtgehouden worden om de spanning rond de entree van de koning en de koningin of de president te verhogen. 
In Psalm 24 gaat het ook over poortdeuren die open gaan voor de Koning der ere, de HEERE van de legermachten. Het is hoogstwaarschijnlijk een psalm die geschreven is voor de intocht van de ark in Jeruzalem. Als u de tijd neemt om Psalm 24 samen te lezen met 1 Kronieken 15, dan ontstaat er een voorstelling van een indrukwekkende ceremonie. De poortwachters van de burcht Sion houden de poorten gesloten en vragen

 
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost:
Zondag 27 mei om 9.30 uur in de Petruskerk. Doopzitting: dinsdag 22 mei om 20.00 uur in Het Baken. Aanmelden via

 

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' kunt u hier online inzien of downloaden.

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.