PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Orde van dienst voor de ochtenddienst op zondag 1 september 2019 om 9.30u in de Maranathakerk Orde van dienst voor de ochtenddienst op zondag 1 september 2019 om 9.30u in de Maranathakerk
Orde van dienst voor de ochtenddienst op zondag 1 september 2019 om 9.30u in de Maranathakerk
Voorganger:      Ds. A.W. van der Plas
Organist:            Annelies van Zoelen
Koster:                             Leen van der Have

Orde van dienst:
Welkom en mededelingen
Psalm 122: 3
Stil gebed
Bemoediging en groet
Psalm 103: 1 en 5
De tien geboden
Kinderlied Weerklank 616
Gebed
Schriftlezing:     1 Samuel 18: 1-9
                            Johannes 15: 9-17
Tekstlezing:       1 Samuel 18: 1-4
OTH 216
              Verkondiging
Psalm 133: 1 en 3
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden
Weerklank 364: 1
Zegen

Liedteksten:
Kinderlied Weerklank 616
1   Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.
Uw Woord is een lamp,
uw Woord is een licht,
uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.

OTH 216
1   Welk een Vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht dat ik door Hem,
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer.
Juist omdat wij ’t al niet brengen
in ’t gebed tot onze Heer.

 Leidt de weg soms door verzoeking,
dat ons hart in ’t strijduur beeft.
Gaan wij dan met al ons strijden,
tot Hem, die verlossing geeft?
Kan een vriend ooit trouwer wezen,
dan Hij, die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing;
Hij alleen is ’t die ons schraagt.

3   Zijn wij zwak, belast, beladen
en terneer gedrukt door zorg?
Dierb’re Heiland, onze Toevlucht,
Gij zijt onze Hulp en Borg.
Als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot de Heer;
in zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.

Weerklank 364: 1
1   Nooit kan ’t geloof te veel verwachten,
des Heilands woorden zijn gewis.
’t Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,
maar nooit een vriend als Jezus is.
Wat zou ooit zijne macht beperken?
’t Heelal staat onder zijn gebied!
En wat zijn liefde wil bewerken,
ontzegt Hem zijn vermogen niet.


 
terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie
 

MIJN GENADE IS U GENOEG

Voor veel mensen bekende woorden. Ik hoor deze woorden weleens. De toon waarop deze woorden worden uitgesproken kan echter totaal verschillend zijn. Waar de één liefdevol deze woorden spreekt, worden ze door een ander uitgespuugd. Waar de één iets van hoop of iets van berusting ontleent aan deze woorden, roepen ze bij een ander weerstand op; hoezo “mijn genade is u genoeg”?
De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de christenen in Korinthe dat Jezus tot hem heeft gesproken: “Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid” (NBV). De zin staat niet op zichzelf. Er gaat het nodige aan vooraf. Na Paulus zijn er in Korinthe nep-apostelen gekomen die invloed hebben gekregen. Paulus heeft van hen kritiek gekregen. Nu moet Paulus iets doen wat hij niet wil: hoog van zichzelf opgeven. Altijd heeft hij God en Jezus centraal gesteld en nu moet hij

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.