PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Orde van dienst op zondag 11 augustus om 9:30 uur in de Petruskerk te Woerden Orde van dienst op zondag 11 augustus om 9:30 uur in de Petruskerk te Woerden
Welkom en mededelingen
Voorzang: Weerklank 440: 1, 2 en 3 (z.o.z.)
Stil gebed
Votum
Zingen: Psalm 71: 10 en 14
Wetslezing
Zingen: Psalm 103: 11
Gebed
Schriftlezing: Romeinen 8: 31 – 39
Zingen: Psalm 56: 1, 2 en 6
Verkondiging
Zingen: Weerklank 216: 1, 2 en 6
Collecte
Dankgebed
Slotzang: Psalm 68: 9 en 10
Zegen

Liedteksten:

Weerklank 440
1 Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad,
mijn trouwe gids.
Wijs mij de weg naar Sions gouden stad,
o trouwe gids.
Blijf dicht bij mij, ga stap voor stap mij voor,
dan volg ik U, met rust in ’t veilig spoor.

2 ’k Was vroeger blind en dwaalde van het pad,
want ’k had geen gids;
ver dwaald’ ik af, totdat ik ernstig bad:
‘Heer, wees mijn gids.’
Hij heeft verhoord, ’k ben nu verheugd en blij,
want Jezus kwam en nu is ’t licht voor mij.

3 Nu aan zijn hand, dwaal ik niet van de weg,
Hij is mijn gids!
’t Zij door woestijn, of ook langs heg en steg
leidt mij mijn gids.
Licht, vriend’lijk licht straalt van zijn aangezicht,
’k houd daarom steeds mijn oog op Hem gericht.

Weerklank 216
1 God zal het heelal bewaren
door zijn scheppingswoord vol kracht,
zich ten volle openbaren
op de grote oordeelsdag.
Dag van vuur, dat niet zal sparen
heel het goddeloos geslacht.

2 Christus zal zijn woord bewaren
– zijn belofte blijft van kracht –
telt één dag als duizend jaren,
duizend jaren als één dag.
Nog mag iedereen ervaren,
hoe Hij op de zondaars wacht.

6 Zie, de Rechter is de Redder
voor wie uitzien naar zijn dag
en het Lam is ook de Herder
die zijn kudde samenbracht.
Met Hem leven zij nu verder,
nieuw van lichaam, vol van kracht.
 
terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie


HET LEVEN NA PINKSTEREN
Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer.

Openbaring 21:1


Ons leven begint vol verwondering van alles om ons heen. Wat gaat het leven ons bieden, wat mogen we ervan verwachten, wat is onze plaats in het geheel? We weten het eerst nog niet.
Als we wat ouder worden, beginnen we er iets meer van te begrijpen. Dan merken we ook dat het maar zelden zo is dat we alles bereiken waar we van droomden. In mijn werk als predikant, personal coach en mediator kom ik behalve dankbare mensen ook veel mensen tegen die teleurgesteld zijn. Hoe heeft dit zo kunnen gaan? We droomden van een prachtige loopbaan, van een gezond en feestelijk leven, om zelf iets in de wereld voor anderen te betekenen, en op zijn minst een goed gezin te hebben waar het met al onze kinderen alleen maar goed gaat!
Maar niet alle dromen worden waar. En als ze wel waar worden, blíjft dat niet altijd zo. Soms kijk ik teleurgestelde mensen in hun ogen en zie ik ze denken, om met een tekst van Acda en de Munnik te spreken: “Van al mijn idealen, heb ik alleen het oud worden gehaald”.

De Geest is uitgestort
Hoe kan het toch dat je als christen niet méér van je idealen kunt verwezenlijken. Vanwaar al die teleurstellingen? Met Goede Vrijdag leren we dat Jezus geleden heeft en zelfs gestorven en begraven is. Maar

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.