PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Orde van dienst op zondag 14 juli om 9:30 uur in de Petruskerk te Woerden Orde van dienst op zondag 14 juli om 9:30 uur in de Petruskerk te Woerden
Welkom en mededelingen
Voorzang: Weerklank 289: 1 en 2
Stil gebed
Votum
Zingen: Psalm 116: 1 en 2
Wetslezing
Zingen: Psalm 19: 6 en 7
Gebed
Schriftlezing: Ezechiël 17: 1 – 21
Zingen: OTH 1
Verkondiging
Zingen: OTH 284: 1, 2 en 3
Collecte
Dankgebed
Slotzang: Psalm 92: 7 en 8
Zegen

Weerklank 289

1 Wij willen deze dag U wijden,
tot U, o Jezus, dankbaar gaan;
de dag waarop, na al uw lijden
U uit het graf bent opgestaan.
Uit deze dag verrijst ons leven,
nu God opnieuw begonnen is;
wij bidden of u ons wilt geven,
de kracht van uw verrijzenis.

2 Wij willen deze dag u wijden,
tot U, o Jezus, dankbaar gaan.
Uw kerk looft op gezette tijden
de daden die U hebt gedaan.
Zend dan uw Geest hier in ons midden,
verlicht, vervul ons hart, o Heer.
Dan zal ons zingen, geven, bidden
geheiligd wezen tot uw eer.

Op toonhoogte 1

Welzalig de man, die niet wandelt
in de raad der goddelozen.
Die niet staat op de weg der zondaars,
noch zit in de kring der spotters,
maar aan des Heren wet
zijn welgevallen heeft.
En diens wet overpeinst
bij dag en bij nacht.
Want hij is als een boom
geplant aan waterstromen.
Die zijn vrucht geeft op tijd,
welks loof niet verwelkt, alles gelukt.


Op toonhoogte 284

1 Laat m’in U blijven, groeien, bloeien,
o Heiland die de wijnstok zijt!
Uw kracht moet in mij overvloeien,
of ’k ben een wis verderf gewijd.
Doorstroom, beziel en zegen mij,
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!


2 Ik kan mij zelf geen wasdom geven:
niets kan ik zonder U, o Heer!
In uw gemeenschap kiemt er leven
en levensvolheid meer en meer!
Uw Geest moet in mij uitgestort:
de rank die U ontvalt, verdort.


3 Nee, Heer, ik wil van U niet scheiden,
’k blijf d’Uw’ altijd, blijf Gij de mijn!
Uw liefde moet alom mij leiden,
uw leven moet mijn leven zijn,
uw licht moet schijnen in mijn huis
bij kruis naar kracht en kracht naar kruis.
 
terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie


HET LEVEN NA PINKSTEREN
Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer.

Openbaring 21:1


Ons leven begint vol verwondering van alles om ons heen. Wat gaat het leven ons bieden, wat mogen we ervan verwachten, wat is onze plaats in het geheel? We weten het eerst nog niet.
Als we wat ouder worden, beginnen we er iets meer van te begrijpen. Dan merken we ook dat het maar zelden zo is dat we alles bereiken waar we van droomden. In mijn werk als predikant, personal coach en mediator kom ik behalve dankbare mensen ook veel mensen tegen die teleurgesteld zijn. Hoe heeft dit zo kunnen gaan? We droomden van een prachtige loopbaan, van een gezond en feestelijk leven, om zelf iets in de wereld voor anderen te betekenen, en op zijn minst een goed gezin te hebben waar het met al onze kinderen alleen maar goed gaat!
Maar niet alle dromen worden waar. En als ze wel waar worden, blíjft dat niet altijd zo. Soms kijk ik teleurgestelde mensen in hun ogen en zie ik ze denken, om met een tekst van Acda en de Munnik te spreken: “Van al mijn idealen, heb ik alleen het oud worden gehaald”.

De Geest is uitgestort
Hoe kan het toch dat je als christen niet méér van je idealen kunt verwezenlijken. Vanwaar al die teleurstellingen? Met Goede Vrijdag leren we dat Jezus geleden heeft en zelfs gestorven en begraven is. Maar

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.