PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Liturgie, Zondag 16 Februari, 18:30 Centrum Oost, Petruskerk Woerden Liturgie, Zondag 16 Februari, 18:30 Centrum Oost, Petruskerk Woerden
Voorganger: Ds. H.G. van der Ziel
Organist: Annelies van Zoelen
Koster: J. Vroedsteijn

Weerklank 432
Bemoediging en Groet
Psalm 138: 2, 4
Wetslezing
Psalm 119: 9
Gebed
Schriftlezing: Rom. 8:1-17; Mark. 14:32-36; Gal. 4: 1-7
Psalm 141: 1, 2
Preek - Thema: Kind van Vader, zonder angst. (tekst: Rom. 8:15)
Weerklank 419
Inzameling gaven
Gebed
Psalm 3: 2, 4
Zegen

Weerklank 432

1 Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.

Refrein: Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

2 Gij geeft ons vrede,
vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Refrein

Weerklank 419

1 Abba, Vader, U alleen
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen
U behoor ik toe.

2 Abba, Vader, laat mij zijn
slechts voor U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d’uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

 
terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

DE DERDE DAG
“… en op de derde dag bereik ik de voltooiing”

Lucas 13:32c

Het zijn de Farizeeërs die Jezus waarschuwen. Hij kan maar beter weggaan, want Herodes wil hem doden. Het lijkt wel of Jezus daar niet bang voor is. “Let op, ik drijf demonen uit en vandaag en morgen genees ik mensen, en op de derde dag bereik ik de voltooiing”, zegt Hij tegen hen.
Zou iemand het begrepen hebben? De woorden van Jezus zijn krachtig genoeg om te weten dat hij iets bijzonders zegt. Omstanders hebben ze onthouden, zodat ze later konden worden opgenomen in het Evangelie van Lucas.
Het zal vast niet allemaal duidelijk geweest zijn. Niet daar, en niet direct op dat moment. Maar het moet wel duidelijk geweest zijn dat de aanstaande dood voor Jezus niet het allerbelangrijkste was. Hij keek veel verder dan dat. Maar Jezus had vooral ook zijn aandacht voor het hier en nu: er moesten demonen worden uitgedreven, mensen genezen. Dat was het

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden


Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.