PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Petruskerk, zondagmorgen 19 mei 2019 Petruskerk, zondagmorgen 19 mei 2019
Petruskerk zondagmorgen 19 mei 2019
zondag cantate (=zondag Zingt!)


Orgelspel; we worden stil
Welkom en afkondigingen.
Psalm van de zondag Psalm 98: 1, 2
Stil gebed
Votum
Groet; gezongen ‘Amen’
Vervolg psalm van de zondag Psalm 98: 3
Gebed om ontferming
Lied 634
Moment voor de kinderen


Gebed om de opening van het Woord
Lezing O.T. Psalm 98


1Een psalm.
Zing voor de HEER een nieuw ​lied:
wonderen heeft hij verricht.
Zijn rechterhand heeft overwonnen*,
zijn ​heilige​ arm heeft redding gebracht.
2De HEER heeft zijn overwinning* bekendgemaakt,
voor de ogen van de volken zijn ​gerechtigheid​ onthuld.
3Hij heeft gedacht aan zijn ​liefde​ en trouw
voor het volk van Israël.
De einden der aarde hebben het gezien:
de overwinning* van onze God.
4Juich de HEER toe, heel de aarde,
juich en jubel, zing het uit.
5Zing voor de HEER bij de ​lier,
laat bij de ​lier​ uw ​lied​ weerklinken.
6Blaas op de ​ramshoorn​ en de trompetten,
juich als de HEER, uw ​koning, verschijnt.
7Laat bruisen de zee en alles wat daar leeft,
laat juichen de wereld met haar bewoners.
8Laten de rivieren in de handen klappen
en samen met de bergen jubelen
9voor de HEER, want hij is in aantocht
als rechter van de aarde.
Rechtvaardig​ zal hij de wereld berechten,
de volken oordelen naar recht en wet.


*In het Hebreeuws staat hier in vers 1, 2 en 3 telkens (een andere vorm van) hetzelfde woord, dat vertaald kan worden met bevrijding, vrijheid, redding, heil.


Psalm 98: 4
Lezing N.T. Lucas 24: 36-53
Lied 645: 1, 2, 3, 6
Prediking
Tekst Psalm 98: 1a. 4a, 6b
Zingt de HERE een nieuw lied,
want Hij heeft wonderen gedaan.
Juicht de HERE, gij ganse aarde,
Juicht voor de Koning, de HERE
(NBG-vertaling)
Lied 655


Inzameling van de gaven
De beroepingscommissie wordt voorgesteld
Dienst der gebeden eindigend in stil gebed en Onze Vader
Lied 657
Zegen; gezongen Amen


 
terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie


Vrij en blij

Wat hebben we bijzondere zondagen achter de rug: Paasfeest en Bevrijdingsdag. De tirannie verdreven, de dood overwonnen. “Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan.” We hebben het beslissende moment van de wereldgeschiedenis opnieuw gevierd: Jezus heeft alles volbracht en is door de dood heen gegaan. En we hebben de bevrijding van de bezettende Duitse macht herdacht en gevierd dat er generaties leven die geen oorlog hebben meegemaakt. Als dat geen vrij en blij leven is? 
Of valt dat toch tegen? Leven in een parlementaire democratie en lid zijn van een christelijke gemeente betekent niet automatisch een ontspannen leven. In Lukas 13 ziet Jezus in de synagoge een kromgebogen vrouw ‘die zich in het geheel niet kon oprichten’ (vers 11). En Hij ziet achter de vergroeide wervels en de verkrampte spieren de macht van satan die haar ‘gebonden houdt’ (vers 16). Hoeveel kan er ook in ons leven niet zijn, ook na Pasen en Bevrijdingsdag, wat ons krom buigt of bezet? Aan zorg en ziekte. Aan fysieke pijn of aan innerlijke pijn, angst of woede. Aan zonden van anderen waar we onder lijden of aan concrete zonden waar we zelf ‘aan vast zitten’ en maar geen afstand van willen doen. En zelfs als we
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Doopdienst op zondag 23 juni in de Maranathakerk.
Doopzitting op maandag 17 juni om 20.30 uur in Het Baken. Graag van te voren aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad.


Wijken West en Noord: Doopdienst op zondag 26 mei in de Maranathakerk. Aanmelden bij ds. Berkheij, of 795233. Het doopgesprek zal zijn op maandag 20 mei. De locatie daarvoor is nog niet bekend. 

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.