PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
PKN-dienst - Maranathakerk 18.30 uur. PKN-dienst - Maranathakerk 18.30 uur.

Welkom en afkondigingen.

Zingen intochtslied: Lied 68: 2 en 7

Stil gebed.

Bemoediging en groet

Gezongen Amen.

Aanvangstekst: Lucas 18 vers 43

Zingen: Lied 943

Gebed om de opening van het Woord

Zingen: Lied 364: 5

Schriftlezing: Prediker 1: 12 - 18

Schriftlezing: Lucas 5: 1 - 11

Zingen: Lied 39: 3 en 4

Verkondiging ‘Wie kennis vermeerdert…’

Zingen: Lied 538: 1, 3 en 4

Geloofsbelijdenis

Zingen: Lied 671

Inzameling van de gaven

Dankgebed en voorbeden

Persoonlijk gebed in stilte

Tot slot  gezamenlijk bidden van het Onze Vader

Zingen slotlied: Lied 642: 1 en 5

Heenzending en Zegen met gezongen Amen 

 

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie
 

MIJN GENADE IS U GENOEG

Voor veel mensen bekende woorden. Ik hoor deze woorden weleens. De toon waarop deze woorden worden uitgesproken kan echter totaal verschillend zijn. Waar de één liefdevol deze woorden spreekt, worden ze door een ander uitgespuugd. Waar de één iets van hoop of iets van berusting ontleent aan deze woorden, roepen ze bij een ander weerstand op; hoezo “mijn genade is u genoeg”?
De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de christenen in Korinthe dat Jezus tot hem heeft gesproken: “Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid” (NBV). De zin staat niet op zichzelf. Er gaat het nodige aan vooraf. Na Paulus zijn er in Korinthe nep-apostelen gekomen die invloed hebben gekregen. Paulus heeft van hen kritiek gekregen. Nu moet Paulus iets doen wat hij niet wil: hoog van zichzelf opgeven. Altijd heeft hij God en Jezus centraal gesteld en nu moet hij

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.