PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Zondagmorgen, 8 september 2019 - Maranathakerk  Zondagmorgen, 8 september 2019 - Maranathakerk 

Intochtpsalm: psalm 147:1,2

 

Stil gebed  - Votum – Groet

 

Gezang 377:1,2,3,4

 

Uit de catechismus van Geneve, III het gebed, afdeling 34, vraag en antwoord 233-235 door ouderling van dienst.


 

Zingen uit de bundel ‘Opwekking’ lied 454

 

Zegen, aanbidding.

Kracht, overwinning.

Ere zij de eeuwige God.

Laat elke natie, elke creatie

buigen voor de eeuwige God.

 

Elke tong in hemel, op aard

zal uw macht belijden

Elke knie buigt neer voor uw troon,

aanbiddend.

U wordt hoog verheven o God

en oneindig is uw heerschappij.

O eeuwige God.

 

De aarde wordt vol van uw Koninkrijk

Zing nu voor de eeuwige God

Geen andere macht is aan U gelijk

Zing nu voor de eeuwige God.

 

Elke tong in hemel, op aard

zal uw macht belijden

Elke knie buigt neer voor uw troon,

aanbiddend.

U wordt hoog verheven o God

en oneindig is uw heerschappij.

O eeuwige God.

 

 

Gesprek met de kinderen

 

Lezing Filippenzen 3:12-16 door ouderling van dienst.

 

12Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. 13Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. 14Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept. 15Hierop moeten wij ons allen als volmaakte mensen richten. Mocht u er op enig punt anders over denken, dan zal God het u wel duidelijk maken. 16In ieder geval, laten we op de ingeslagen weg voortgaan.

 

Zingen Gezang 378

 

Tekst en uitleg van Psalm 137 (na schriftlezing orgelspel psalm 137, ondertussen tekst van berijmde psalm 137:4).

 

1371Aan de rivieren van Babel,

daar zaten wij treurend

en dachten aan Sion.

2In de wilgen op de oever

hingen wij onze lieren.

3Daar durfden onze bewakers

te vragen om een lied,

daar vroegen onze beulen:

‘Zing voor ons

een vrolijk lied uit Sion.’

4Hoe kunnen wij zingen

een lied van de HEER

op vreemde grond?

5Als ik jou vergeet, Jeruzalem,

laat dan mijn hand de snaren vergeten.

6Laat mijn tong aan mijn gehemelte kleven

als ik niet meer denk aan jou,

als ik Jeruzalem niet stel

boven alles wat mij verheugt.

7Gedenk, HEER,

de dag van Jeruzalems val,

toen het volk van Edom zei:

‘Neer met die stad, neer,

maak haar met de grond gelijk.’

8Babel, weldra word je verwoest.

Gelukkig hij die wraak zal nemen

en jou doet wat jij ons hebt gedaan.

9Gelukkig hij die jouw kinderen grijpt

en op de rotsen verplettert.

 

Gezang 801:1,2,3,7

 

Gebeden

 

Inzameling van de gaven.

 

Zingen gezang 713:1,4,5

 

Zegen

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie
 

MIJN GENADE IS U GENOEG

Voor veel mensen bekende woorden. Ik hoor deze woorden weleens. De toon waarop deze woorden worden uitgesproken kan echter totaal verschillend zijn. Waar de één liefdevol deze woorden spreekt, worden ze door een ander uitgespuugd. Waar de één iets van hoop of iets van berusting ontleent aan deze woorden, roepen ze bij een ander weerstand op; hoezo “mijn genade is u genoeg”?
De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de christenen in Korinthe dat Jezus tot hem heeft gesproken: “Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid” (NBV). De zin staat niet op zichzelf. Er gaat het nodige aan vooraf. Na Paulus zijn er in Korinthe nep-apostelen gekomen die invloed hebben gekregen. Paulus heeft van hen kritiek gekregen. Nu moet Paulus iets doen wat hij niet wil: hoog van zichzelf opgeven. Altijd heeft hij God en Jezus centraal gesteld en nu moet hij

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.