PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Orde van Dienst, Zondag 1 December, 18:30, Maranathakerk Orde van Dienst, Zondag 1 December, 18:30, Maranathakerk
Voorganger: Prop. J.J. de Haan
Organist: Ad van Pelt
Koster: Leen van der Have
Zingen Lied 113:1, 2 en 5 (Bundel Weerklank)
Stil gebed
Votum
Zingen Ps. 107:1 en 2 (Berijming 1773)
Geloofsbelijdenis met de woorden van de Apostolische Geloofsbelijdenis
Zingen Ps. 115:6 (Berijming 1773)
Gebed
Schriftlezing: Genesis 49:1-12
Zingen Ps. 78:28, 29 en 30 (Berijming 1773)
Verkondiging met Genesis 49:10 als Bijbeltekst boven de preek
Zingen Ps. 78:24 en 25 (Berijming Liedboek 1973)
Collecte
Dankgebed
Zingen Lied 5:9-10 (Bundel Weerklank)Weerklank 113
1
O kom, o kom,
Immanuël,

verlos uw volk, uw Israël,
herstel het van ellende weer,
zodat het looft uw naam, o Heer!
Wees blij, wees blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

2
O kom, Gij wortel Isaï,
verlos ons van de tirannie,
van alle goden dezer eeuw,
o Herder, sla de boze leeuw.
Wees blij, wees blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

5
O kom, die onze Heerser zijt,
in wolk en vuur en majesteit.
O Adonai die spreekt met macht,
verbreek het duister van de nacht.
Wees blij, wees blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!


Psalm 78
24
Ja,
Juda heeft Hij tot zijn stam verkoren.

Hij doet de berg van Sion als een toren
oprijzen met een glans van tempeltinnen.
Jeruzalem zal Hij altijd beminnen.
Hecht als de bergen is zijn heiligdom,
hecht als de aarde, niemand keert haar om.

25
God riep een koning die voor Hem zou strijden,
God riep een herder die zijn volk zou weiden,
om wolven van de schaapskooi af te weren -
een herder Israëls, een knecht des Heeren:
David heeft zo de kudde Gods gehoed,
oprecht en wijs, in weid' en overvloed.


Weerklank 5

9
De Here God regeert.
Zijn goede trouw fundeert
een rijk voor al de zijnen.
Zij zijn gerust en stil.
Maar wie het boze wil
zal in de nacht verdwijnen.

10
Des Heren woord beslist

der volken oude twist.
De laatsten worden eersten.
Mijn hart verheugt zich zeer,
en roemt in God, de Heer.
Zijn vredevorst zal heersen.

 
terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie


Laten we nu naar Bethlehem gaan …

Lukas 2:15

Over die herders in de kerstnacht is veel te doen geweest. Waren het vrome Joden die bij wijze van spreken met de Bijbel op hun knieën op de Messias zaten te wachten? Of waren het ruwe kerels, die ongunstig bekend stonden? Mensen die je in de gaten moest houden en desnoods ook wat op afstand? In de beschrijving van Lukas staat het niet. En dat is eigenlijk ook wel mooi, dat we niet precies weten wat voor mensen het zijn geweest. Want voor God is het allemaal om het even. Het waren mensen, zoals wij. Die volop in het leven stonden. Die hun brood verdienden door het houden van schapen en die in die bewuste nacht, nachtdienst hadden. Harde noodzaak. Er moest gewerkt worden, wilden ze ooit hun schaapjes op het droge krijgen.

Maar midden in die nacht, in hun dagelijkse bezigheden, worden ze onderbroken en komt die engel met die goddelijke boodschap, die evangelieverkondiging, en daarmee worden ze even weggeroepen uit waar ze mee bezig zijn. Gods werkelijkheid komt de werkelijkheid van hun leven binnen. En hun reactie is

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.