PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Liturgie Zondag 12 Januari, 9.30 Centrum Oost, Petruskerk Woerden Liturgie Zondag 12 Januari, 9.30 Centrum Oost, Petruskerk Woerden
Voorganger: Prof. Dr. G. van den Brink
Organist: Kees Bruggeman
Koster: J.W. de Koning

Psalm 111: 1 en 6
Bemoediging en Groet
Psalm 104: 1 en 8
Wetslezing
Weerklank 497
Gebed
Schriftlezing: 2 Sam. 16:5-12; Joh 2:1-11
Weerklank (kinderlied) 563: 1, 2, 3 en 6
Preek (tekst: Joh. 2:4)
Psalm 73: 13
Inzameling gaven
Gebed
Weerklank 443: 1, 3, 5 en 6
Zegen

Weerklank 497

1 Vader, vol van vrees en schaamte
buigen wij voor U.
Heel uw werk, door ons vertreden,
klaagt ons mensheid aan bij U.
Heer, ontferm U over ons die
schuldig voor U staan.
U bent onze God en Redder,
neem ons in uw liefde aan.
Vader, in dit uur der waarheid
keren w’ ons tot U.
O, vergeef ons, Heer, herstel ons,
maak ons hart en leven nieuw.
Vul ons met uw Heil’ge Geest, geef
vuur en kracht steeds weer.
Ieder zal uw macht aanschouwen
dat wij uw Naam verhogen, Heer,
dat wij uw Naam verhogen, Heer.

Weerklank 563: 1, 2, 3 en 6

1 In Kana is het feest vandaag:
een bruidegom en bruid!
Zij lachen samen o zo graag
en zien er stralend uit!

2 De mensen lopen af en aan,
het is er heel erg druk;
ook Jezus is er heengegaan
en wenst ze veel geluk!

3 Maar dan – wat is er met de wijn?
Er is geen wijn genoeg!
Moet dit dan al het einde zijn?
Het is nog veel te vroeg!

6 Als alles op is, vroeg of laat,
dan zorgt de Heer ervoor
dat toch de vreugde verder gaat –
het feest, het feest gaat door!

Weerklank 443: 1, 3, 5 en 6

1 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

3 De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij, Jezus, laat mij niet gaan.

5 O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

6 ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

 
terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

HOOP EN VERTROUWEN

De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen, de dag zegt het voort aan de dag die komt, de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord, het is een spraak zonder klank. Over heel de aarde gaat hun stem, tot aan het einde van de wereld hun taal.

Psalm 19:2-5a

Wat een loflied voor onze Schepper! Het zicht op de hemel die Gods majesteit laat zien wordt mensen echter op veel plaatsen ontnomen. Sla de krant maar open of kijk naar je eigen leven. Tranen van wanhoop of verdriet kunnen je het zicht ontnemen op de grootsheid van de schepping en de vreugde om de wet die doorklinkt in deze psalm.

Wanhoop en verdriet is zeker niet de toon van deze psalm. Toch was het in de tijd dat deze psalm is geschreven ook niet allemaal pais en vree. De bijbelverhalen zijn hier duidelijk over. Maar de toon van deze psalm is die van hoop en vertrouwen. Iedereen kan het zelf beoordelen. Kijk naar de prachtige schepping. En als je niet kan zien, dan kan je de behaaglijke warmte voelen van de zon op je huid. De natuur vertelt van Gods majesteit. Een prachtige zonsondergang of de zon die schijnt op een pak net gevallen sneeuw en die doet glinsteren alsof er wel een miljoen diamantjes op liggen. Om stil van te worden … De psalmdichter vindt het ook geweldig en toch weet hij nóg wat mooiers. De dichter vindt

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.