PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Ochtenddienst Maranathakerk 9.30 uur. Ochtenddienst Maranathakerk 9.30 uur.

Thema: Ik lijd met je mee

 

Welkom

Stilte                                                                  

Psalm 100 Juicht Gode toe bazuint en zingt

Bemoediging en groet

Video van kerktoren Good–God (bijlage)

Als lied van verootmoediging zingen wij

Lied 286 Waar de mensen dwalen in het donker

Woorden van genade en leven  

Lied 488 In de beginne was het woord

Gebed om de Heilige Geest

Kindermoment

Muzikaal intermezzo Lied 1005 Zoekend naar licht  (piano)

Schriftlezing:  Jeremia 31: 10-17 & Mattheus 2: 13-18 

Lied 505 In de nacht gekomen

Verkondiging over Ik lijd met je mee

Meditatief moment dat uitloopt op het zingen van

Hemelhoog 617a Tien duizend redenen (piano)

De zon komt op, maakt de morgen wakker

mijn dag begint met een lied voor U.

Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,

laat mij nog zingen als de avond valt.

 

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit,

o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

 

Heer vol geduld toont U ons Uw liefde.

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen,

tienduizend redenen tot dankbaarheid.

 

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit,

o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

 

En op die dag, als mijn kracht vermindert,

mijn adem stokt en mijn einde komt,

zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,

tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

 

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit,

o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

 

Dankgebed, voorbede, stil gebed en het onze Vader

Collecte

Lied 362: 1 en 3 Hij die gesproken heeft een woord dat gaat

Zegen

 

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

HOOP EN VERTROUWEN

De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen, de dag zegt het voort aan de dag die komt, de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord, het is een spraak zonder klank. Over heel de aarde gaat hun stem, tot aan het einde van de wereld hun taal.

Psalm 19:2-5a

Wat een loflied voor onze Schepper! Het zicht op de hemel die Gods majesteit laat zien wordt mensen echter op veel plaatsen ontnomen. Sla de krant maar open of kijk naar je eigen leven. Tranen van wanhoop of verdriet kunnen je het zicht ontnemen op de grootsheid van de schepping en de vreugde om de wet die doorklinkt in deze psalm.

Wanhoop en verdriet is zeker niet de toon van deze psalm. Toch was het in de tijd dat deze psalm is geschreven ook niet allemaal pais en vree. De bijbelverhalen zijn hier duidelijk over. Maar de toon van deze psalm is die van hoop en vertrouwen. Iedereen kan het zelf beoordelen. Kijk naar de prachtige schepping. En als je niet kan zien, dan kan je de behaaglijke warmte voelen van de zon op je huid. De natuur vertelt van Gods majesteit. Een prachtige zonsondergang of de zon die schijnt op een pak net gevallen sneeuw en die doet glinsteren alsof er wel een miljoen diamantjes op liggen. Om stil van te worden … De psalmdichter vindt het ook geweldig en toch weet hij nóg wat mooiers. De dichter vindt

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.