PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Zondagmorgen, 2 februari 2020 om 9h30, Maranathakerk Zondagmorgen, 2 februari 2020 om 9h30, Maranathakerk


Orgelspel

Ad van Pelt en Anja van der Maten:
Andante, uit de Sonate voor hobo en orgel van Johann Jacob Bach (broer van Johann Sebastian Bach)

Afkondigingen

Intochtslied psalm 131:1,3

Votum - Groet

Kyriëgebed voor de nood in de wereld

Zingen gezang 274:1,2

Hobo- en orgelspel:: Aria over Psalm 130 van Martin Zonnenberg

Zingen gezang 274:3

Hobo- en orgelspel:: Bewerking over “Jesus bleibet meine Freude” uit Cantate 147 van Johann Sebastian Bach

Gebed

Gesprek met de kinderen

Schriftlezing uit Jesaja 43:9-12

Hobo- en orgelspel:: Adagio, uit de Sonate voor hobo en orgel van Johann Jacob Bach

Schriftlezing uit Jesaja 43:9-12 door ouderling van dienst
9Alle volken zullen zich verzamelen,alle naties komen bijeen.

Wie van hun goden heeft aangekondigd wat eertijds nog te gebeuren stond?

Laten zij getuigen leveren om hun gelijk te bewijzen, opdat ieder die hen hoort zal zeggen: ‘Het is zo!’10Mijn getuige zijn jullie – spreekt de HEER –,

mijn dienaar, die ik uitgekozen heb opdat jullie mij zouden kennen en vertrouwen,

en zouden inzien dat ik het ben. Vóór mij is er geen god gevormd,

en na mij zal er geen zijn. 11Ik, ík ben de HEER!

Buiten mij is er niemand die redt. 12Ik heb redding aangekondigd en redding gebracht,

jullie hoorden het van mij, niet van een vreemde. Jullie zijn mijn getuige – spreekt de HEER –,
dat ik werkelijk God ben

 

Schriftlezing uit psalm 23:1b-3 door ouderling van dienst


De HEER is mijn herder,

het ontbreekt mij aan niets.

2Hij laat mij rusten in groene weiden

en voert mij naar vredig water,

3hij geeft mij nieuwe kracht

en leidt mij langs veilige paden

tot eer van zijn naam.

 

Zingen psalm 23A:1 (op de melodie van lied 766)

Schriftlezing uit Mattheüs 5 5:13-16: ‘13Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.
14Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven’.


Zingen uit de bundel ‘Opwekking’ lied 40

Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid,
en dit alles krijgt u bovendien.
Hallelu, halleluja.

Halleluja, halleluja, halleluja,
hallelu, halleluja.

Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt.
Hallelu, halleluja.

Bidt en u zal gegeven zijn, zoekt en gij zult het zien,
klopt en de deur zal voor u opengaan.
Hallelu, halleluja.

Verkondiging

 

Anja van der Maten en Ad van Pelt: Bewerking over “God is tegenwoordig” van de Zwitserse componist Gaël Liardon (1973-2018)

 

Zingen gezang 906:1,8

 

Inzameling van de gaven met filmpje van CJV

 

Gebeden

 

Slotlied gezang 512:1,2,3,5,7

 

Zegen

 

 

 

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

DE DERDE DAG
“… en op de derde dag bereik ik de voltooiing”

Lucas 13:32c

Het zijn de Farizeeërs die Jezus waarschuwen. Hij kan maar beter weggaan, want Herodes wil hem doden. Het lijkt wel of Jezus daar niet bang voor is. “Let op, ik drijf demonen uit en vandaag en morgen genees ik mensen, en op de derde dag bereik ik de voltooiing”, zegt Hij tegen hen.
Zou iemand het begrepen hebben? De woorden van Jezus zijn krachtig genoeg om te weten dat hij iets bijzonders zegt. Omstanders hebben ze onthouden, zodat ze later konden worden opgenomen in het Evangelie van Lucas.
Het zal vast niet allemaal duidelijk geweest zijn. Niet daar, en niet direct op dat moment. Maar het moet wel duidelijk geweest zijn dat de aanstaande dood voor Jezus niet het allerbelangrijkste was. Hij keek veel verder dan dat. Maar Jezus had vooral ook zijn aandacht voor het hier en nu: er moesten demonen worden uitgedreven, mensen genezen. Dat was het

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden


Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.