PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Zondagavond, 16 februari 2020 - 18h30, Sexagesima, Maranathakerk  Zondagavond, 16 februari 2020 - 18h30, Sexagesima, Maranathakerk 
 

Welkom en afkondigingen.

Zingen intochtslied: Lied 119: 28 en 34

Stil gebed.

Bemoediging en groet

Gezongen Amen.

Aanvangstekst: Romeinen 14 vers 16 en 17

Zingen: Lied 880

Gebed om de opening van het Woord

Zingen: Lied 361: 4 en 5

Schriftlezing: Prediker 2: 22 – 25 en Prediker 9: 7- 10

Schriftlezing: Lucas 14: 12 - 14

Zingen: Lied 72: 4 en 6

Verkondiging ‘Het leven genieten’

Zingen: Lied 838: 1, 2 en 3

Geloofsbelijdenis

Zingen: Lied 903: 1

Inzameling van de gaven

Dankgebed en voorbeden

Persoonlijk gebed in stilte

Tot slot  gezamenlijk bidden van het Onze Vader

Zingen slotlied: Lied 992

Heenzending en Zegen met gezongen Amen

 

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

DE DERDE DAG
“… en op de derde dag bereik ik de voltooiing”

Lucas 13:32c

Het zijn de Farizeeërs die Jezus waarschuwen. Hij kan maar beter weggaan, want Herodes wil hem doden. Het lijkt wel of Jezus daar niet bang voor is. “Let op, ik drijf demonen uit en vandaag en morgen genees ik mensen, en op de derde dag bereik ik de voltooiing”, zegt Hij tegen hen.
Zou iemand het begrepen hebben? De woorden van Jezus zijn krachtig genoeg om te weten dat hij iets bijzonders zegt. Omstanders hebben ze onthouden, zodat ze later konden worden opgenomen in het Evangelie van Lucas.
Het zal vast niet allemaal duidelijk geweest zijn. Niet daar, en niet direct op dat moment. Maar het moet wel duidelijk geweest zijn dat de aanstaande dood voor Jezus niet het allerbelangrijkste was. Hij keek veel verder dan dat. Maar Jezus had vooral ook zijn aandacht voor het hier en nu: er moesten demonen worden uitgedreven, mensen genezen. Dat was het

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden


Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.