PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Bijeenkomsten met meer dan 100 personen zijn afgelast, ook kerkdiensten!

Bijeenkomsten met meer dan 100 personen zijn afgelast, ook kerkdiensten!
 

Geachte gemeenteleden en vrienden,

Als gevolg van de maatregelen van de Nederlandse overheid om de verspreiding van het coronavirus in te perken, zijn er besluiten genomen die voor u van belang zijn. In deze brief leest u daarover meer.

 

Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden afgelast, ook kerkdiensten! Gezien de maatregelen van de overheid en op advies van de Protestantse Kerk in Nederland  en het RIVM is besloten om alle bijeenkomsten met meer dan 100 personen af te gelasten. 

 

De kennismakingsbijeenkomst met ds. J.W. Stam op zaterdagmiddag 14 maart komt te vervallen en zal later worden gehouden. De gemeenteavond voor de wijk Centrum-Oost op woensdagavond 18 maart komt te vervallen. Eveneens vervallen de HGJB-projectavonden op vrijdag 20 maart en vrijdag 27 maart. 

 

De maatregel geldt voor de gehele maand maart ook voor de kerkdiensten in de Maranathakerk en Petruskerk. Catechisatie, clubs en kringavonden gaan door zolang de scholen open zijn. 

 

Wanneer u toch een dienst wilt volgen

Aanstaande zondag 15 maart wordt op NPO2 om 9.20 uur een korte meditatie uitgezonden van  ds. R. de Reuver, vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. Deze uitzending wordt verzorgd door de EO.

 

Ds. H. Berkheij zal in plaats van de ZIN-dienst in de Kruiskerk in gesprek gaan. Dit is live te volgen via youtube. ’s Avonds kunt u luisteren via de kerkradio, kerkomroep.nl of kerkpleinwoerden.nl/kerkomroep naar een meditatie van ds. J. Overeem vanuit de consistorie van de Petruskerk. 

 

Komende weken Wat u de komende weken kunt beluisteren vanuit de consistorie van de Maranathakerk of de Petruskerk, zal worden bekend gemaakt via de website: hervormdwoerden.nl.

 

Daarnaast zal de EO komende zondagen opnieuw een uitzending verzorgen als vervanging van de kerkdiensten die niet doorgaan.

 

Vragen Heeft u vragen of een bijeenkomst met minder dan 100 personen wel of niet kan doorgaan, dan kunt u deze het best stellen aan één van de voorzitters van de wijkkerkenraden/algemene kerkenraad. U vindt de contactgegevens onderaan deze brief. Tenslotte Het virus ontwricht de hele samenleving. Angst en verbijstering ontredderen ons. We zijn en blijven met al onze kennis en kunde kwetsbare mensen. We leven in de veertigdagentijd. Een tijd van bezinning en omkeer. Laten we hopen en bidden dat de ontreddering aanzet tot die omkeer. Onze zekerheid en diepste houvast ontlenen we aan vertrouwen. De veertigdagentijd is bij uitstek de tijd om ons toe te vertrouwen aan God.

 

Met hartelijke groeten,

Wijkkerkenraden Oost-Centrum en Noord+West en Algemene Kerkenraad,

Fred Willemze,   Hans Slooijer,   Harry de Vink
 

Woerden, 13 maart 2020

terug
 
 
 

Inloggen

Meditatie

BREEKBAAR PASEN
We leven toe naar Pasen, door de diepte van het lijden van Jezus heen. Deze weg door de diepte heen krijgt dit jaar een bijzondere lading door de coronacrisis. We hebben te maken met grote bezorgdheid, onzekerheid en angst om het coronavirus. We denken aan de zieken en aan de families die getroffen zijn door overlijden in hun kring. Hoe intens verdrietig en aangrijpend zijn deze situaties. Het is ons gebed dat zij in deze diepte de nabijheid van God mogen ervaren.
Maar de diepte gaat verder. We worden op onszelf en een kleine kring naasten teruggeworpen. Nog breder is de impact enorm: op werk, school, ons zorgstelstel, de dagelijkse boodschap. Op tal van manieren wordt er geschud aan de grondvesten van ons bestaan. We worden erbij stilgezet hoe kwetsbaar we zijn.

Afhankelijk
Jezus heeft zijn kwetsbaarheid intens doorleefd, tot in de dood. Zo wilde hij één zijn met de mensen en de wereld. Kwetsbaar als hij was heeft hij in Getsemané uitgesproken dat hij zijn leven legde in de handen van God. Dat was ook zijn laatste schreeuw aan het kruis. Hij gaf zich over in het

meer
 
OVERBELASTING KERKOMROEP

In veel gemeenten zullen veel meer luisteraars via Kerkomroep aangesloten zijn dan normaal. Dit kan leiden tot overbelasting van de website van Kerkomroep. Het zou goed kunnen zijn dat u geen verbinding kunt maken met de live uitzending. Als volgen op de computer niet lukt, kunt u smartphone of tablet proberen, of andersom. Niet alle browsers werken even goed samen met kerkomroep.nl; het proberen van een andere browser kan misschien helpen. U kunt prima de uitzending op een later moment terugluisteren. Als er gespreid geluisterd wordt, zal dat de snelheid ten goede komen. Achteraf kunt u de kerkdienst ook downloaden en afspelen wanneer dat u uitkomt.

 
Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden


Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.