PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
250 JAAR BÄTZ ORGEL PETRUSKERK 250 JAAR BÄTZ ORGEL PETRUSKERK

250 jaar geleden, op 5 mei 1768, levert Johann Heinrich Hartmann Bätz ons prachtige orgel op. Hij is de vader van de beroemde orgelfamilie Bätz, een familie die vele orgels in ons land bouwt. Van hem zijn vijf orgels bewaard gebleven en het orgel in de Petruskerk is het op één na grootste daarvan. Iedere zondag mogen we genieten van de klank van dit majesteitelijke instrument. Ter ere van het 250 jarige bestaan wordt op 2 juni aanstaande een concert gegeven met medewerking van onze eigen organisten Ad van Pelt, Annelies van Zoelen-Kuus, Kees Bruggeman, Marnix van der Ploeg en Nico van der Kooy. Zij zullen stukken ten gehore brengen die de (kerk)muzikale ontwikkeling van de 18e eeuw tot heden weergeven (o.a. Böhm, Walther, Bach en Rutter) en onze orgeladviseur, de heer Peter van Dijk, zal samen met Ad van Pelt aandacht besteden aan de historie en bouw van het orgel. Daarnaast is er uiteraard ook aandacht voor de belangrijkste functie van ons orgel: de begeleiding van de gemeentezang. Na afloop is er gelegenheid voor een hapje en een drankje. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur.  Iedereen is van harte uitgenodigd!
 
RESTAURATIE BÄTZ ORGEL
Zoals al in de pers was opgemerkt, heeft de Provincie Utrecht een subsidie verstrekt om de helft van de kosten te dekken voor restauratie van ons orgel. Eens in de veertig of vijftig jaar is een dergelijke restauratie nodig en de laatste restauratie dateert uit de jaren zeventig. Bij het inleveren van de kopij van deze kerkbode was de besluitvorming hierover nog niet afgerond. Wij verwijzen graag naar de hervormdwoerden.nl onder kerkbeheer voor actuele informatie. Als alle plannen doorgaan, zal de restauratie ook tijdens het concert op 2 juni aan de orde komen. Er zal dan eveneens gecollecteerd worden voor de restauratie. 
 

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

Van Betlehem tot Jeruzalem
Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen.... 
Micha 5:1

Rond de kersttijd hebben we veel gesproken en vooral gezongen over Betlehem. Het is Micha die deze stad
opnieuw in de schijnwerpers plaatst. Niet als stad van het verleden, maar als stad van de toekomst. Maar hoe
zit het dan met Jeruzalem. Dat was toch al de grote stad in de tijd van Micha? Hoe gaat God eigenlijk om
met alles wat tot stand gekomen is in zijn geschiedenis met mensen? Wordt alles wat we samen met God meegemaakt hebben en wat op de een of andere wijze door ons zondig leven niet meer puur en rein is gewoonweg uitgeveegd en begint God opnieuw? Is Jeruzalem nog de stad van David?

Het is juist nadat Micha geprofeteerd heeft over de deplorabele staat van de stad Jeruzalem, dat hij begint
te spreken over Betlehem. Jeruzalem is niet de eerste stad die verbonden wordt met de naam van koning David.
Toen David nog een veelbelovende herdersjongen was, woonde hij in 
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Wijk Centrum-Oost: De eerstvolgende doopdienst is op zondag 7 april 2019 in de Petruskerk.
Doopzitting is op dinsdag 2 april om 20.30 uur in Het Baken. Graag van te voren aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad.


Wijken West en Noord: n.n.b.

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.