PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
250 JAAR BÄTZ ORGEL PETRUSKERK 250 JAAR BÄTZ ORGEL PETRUSKERK
250 jaar geleden, op 5 mei 1768, levert Johann Heinrich Hartmann Bätz ons prachtige orgel op. Hij is de vader van de beroemde orgelfamilie Bätz, een familie die vele orgels in ons land bouwt. Van hem zijn vijf orgels bewaard gebleven en het orgel in de Petruskerk is het op één na grootste daarvan. Iedere zondag mogen we genieten van de klank van dit majesteitelijke instrument. Ter ere van het 250 jarige bestaan wordt op 2 juni aanstaande een concert gegeven met medewerking van onze eigen organisten Ad van Pelt, Annelies van Zoelen-Kuus, Kees Bruggeman, Marnix van der Ploeg en Nico van der Kooy. Zij zullen stukken ten gehore brengen die de (kerk)muzikale ontwikkeling van de 18e eeuw tot heden weergeven (o.a. Böhm, Walther, Bach en Rutter) en onze orgeladviseur, de heer Peter van Dijk, zal samen met Ad van Pelt aandacht besteden aan de historie en bouw van het orgel. Daarnaast is er uiteraard ook aandacht voor de belangrijkste functie van ons orgel: de begeleiding van de gemeentezang. Na afloop is er gelegenheid voor een hapje en een drankje. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur.  Iedereen is van harte uitgenodigd!
 
RESTAURATIE BÄTZ ORGEL
Zoals al in de pers was opgemerkt, heeft de Provincie Utrecht een subsidie verstrekt om de helft van de kosten te dekken voor restauratie van ons orgel. Eens in de veertig of vijftig jaar is een dergelijke restauratie nodig en de laatste restauratie dateert uit de jaren zeventig. Bij het inleveren van de kopij van deze kerkbode was de besluitvorming hierover nog niet afgerond. Wij verwijzen graag naar de hervormdwoerden.nl onder kerkbeheer voor actuele informatie. Als alle plannen doorgaan, zal de restauratie ook tijdens het concert op 2 juni aan de orde komen. Er zal dan eveneens gecollecteerd worden voor de restauratie. 
 
terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie


Vrij en blij

Wat hebben we bijzondere zondagen achter de rug: Paasfeest en Bevrijdingsdag. De tirannie verdreven, de dood overwonnen. “Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan.” We hebben het beslissende moment van de wereldgeschiedenis opnieuw gevierd: Jezus heeft alles volbracht en is door de dood heen gegaan. En we hebben de bevrijding van de bezettende Duitse macht herdacht en gevierd dat er generaties leven die geen oorlog hebben meegemaakt. Als dat geen vrij en blij leven is? 
Of valt dat toch tegen? Leven in een parlementaire democratie en lid zijn van een christelijke gemeente betekent niet automatisch een ontspannen leven. In Lukas 13 ziet Jezus in de synagoge een kromgebogen vrouw ‘die zich in het geheel niet kon oprichten’ (vers 11). En Hij ziet achter de vergroeide wervels en de verkrampte spieren de macht van satan die haar ‘gebonden houdt’ (vers 16). Hoeveel kan er ook in ons leven niet zijn, ook na Pasen en Bevrijdingsdag, wat ons krom buigt of bezet? Aan zorg en ziekte. Aan fysieke pijn of aan innerlijke pijn, angst of woede. Aan zonden van anderen waar we onder lijden of aan concrete zonden waar we zelf ‘aan vast zitten’ en maar geen afstand van willen doen. En zelfs als we
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Doopdienst op zondag 23 juni in de Maranathakerk.
Doopzitting op maandag 17 juni om 20.30 uur in Het Baken. Graag van te voren aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad.


Wijken West en Noord: Doopdienst op zondag 26 mei in de Maranathakerk. Aanmelden bij ds. Berkheij, of 795233. Het doopgesprek zal zijn op maandag 20 mei. De locatie daarvoor is nog niet bekend. 

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.