PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Aanvullende informatie Week van Gebed voor de eenheid Aanvullende informatie Week van Gebed voor de eenheid

“Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons”. Dit is het thema van een mooie, oecumenische   viering die in de kerk in de Meije wordt georganiseerd door protestanten én katholieken uit Woerden, Zegveld en de Meije. Deze wordt georganiseerd vanwege de Week van Gebed voor de Eenheid.
Deze viering is woensdag 22  januari om 19:30 in de kerk in de Meije. Medewerking wordt verleend door de Lofstem en het Kerkkoor van de RK Parochi Pax Christi. De viering wordt geleid door pastoraal werker Rik Gorter, pastor Janneke Stam en ds. Joost SchellingVoor een hapje en drankje na afloop wordt gezorgd.
Voor vragen kun je contact opnemen met:
Mike Voorend (06-57666416 of
Cees de Vink (0348-691861 of )
     Rik Gorter

De week van 19 tot en met 26 januari is de traditionele Week van Gebed voor de eenheid. Aan het begin van deze week van de eenheid hoop ik voor te gaan in de gemeente van CAMA Parousia. Aan het eind van de week gaat collega ds. Joost Schelling van de Kruiskerk daar voor. Eerder hebben wij Paulien Vervoorn van Parousia al gezien bij de oecumenische diensten rond 5 mei in de Petruskerk en later had zij een inbreng bij de Regenboogviering in de Rooms-Katholieke Bonaventurakerk van Woerden.
De eenheid van de kerken is voor de verkondiging van het Evangelie van cruciaal belang. Christus heeft de Kerk tot bruid, zo wordt er gelezen in Efeze 5:22-23 en Openbaring 21:9. Als dat zo is dan zal dat toch een zekere eenheid van diezelfde kerk veronderstellen. Christus wil zijn gemeente dan toch als bruid, en niet als harem. Betekent het dan dat we als kerk allemaal hetzelfde moeten zijn? Ik denk van niet. Niemand van ons heeft de Heilige Geest alleen, behalve Christus. En Christus heeft besloten de Geest niet alleen voor zichzelf te houden maar die uit te storten op alle vlees, zo lezen we in Handelingen 2.
Het is dus goed als er verscheidenheid is, maar het is ook goed om veel en goed naar elkaar te luisteren. Een ander zal iets anders begrepen hebben van Christus en Zijn Koninkrijk dan wijzelf, en als wij dat horen kunnen we daarvan leren en het zal ons geloof rijker kunnen maken. Voor ons dagelijks leven betekent dat in ieder geval dat het goed is om te weten dat we deel uitmaken van de Kerk van alle eeuwen en alle plaatsen, en dat waar wij nog vragen hebben, anderen misschien een deel van het antwoord hebben. Omdat we door God aan elkaar gegeven zijn, zijn we voor een deel ook elkaars antwoord.
Wat dat betreft hoop ik voor het nieuwe jaar op nog vele ontmoetingen tussen mensen, die niet hoeven te leiden tot slappe compromissen, maar vooral tot inspirerende bijeenkomsten waarbij door de Heilige Geest oude en nieuwe schatten uit de traditie van Bijbel en Kerk tevoorschijn komen.
J.A. Berkheij

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

HOOP EN VERTROUWEN

De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen, de dag zegt het voort aan de dag die komt, de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord, het is een spraak zonder klank. Over heel de aarde gaat hun stem, tot aan het einde van de wereld hun taal.

Psalm 19:2-5a

Wat een loflied voor onze Schepper! Het zicht op de hemel die Gods majesteit laat zien wordt mensen echter op veel plaatsen ontnomen. Sla de krant maar open of kijk naar je eigen leven. Tranen van wanhoop of verdriet kunnen je het zicht ontnemen op de grootsheid van de schepping en de vreugde om de wet die doorklinkt in deze psalm.

Wanhoop en verdriet is zeker niet de toon van deze psalm. Toch was het in de tijd dat deze psalm is geschreven ook niet allemaal pais en vree. De bijbelverhalen zijn hier duidelijk over. Maar de toon van deze psalm is die van hoop en vertrouwen. Iedereen kan het zelf beoordelen. Kijk naar de prachtige schepping. En als je niet kan zien, dan kan je de behaaglijke warmte voelen van de zon op je huid. De natuur vertelt van Gods majesteit. Een prachtige zonsondergang of de zon die schijnt op een pak net gevallen sneeuw en die doet glinsteren alsof er wel een miljoen diamantjes op liggen. Om stil van te worden … De psalmdichter vindt het ook geweldig en toch weet hij nóg wat mooiers. De dichter vindt

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.