PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
ACTIE KERKBALANS 2019 EN INFORMATIEAVOND MAANDAG 14 JANUARI ACTIE KERKBALANS 2019 EN INFORMATIEAVOND MAANDAG 14 JANUARI
De Actie Kerkbalans 2019 is momenteel volop in voorbereiding en wij willen u daar graag over informeren.

De actie wordt gehouden van 20 januari t/m 28 januari 2019 onder het motto “GEEF VOOR JE KERK”. In de loop van die week ontvangt u een persoonlijke brief en de jaarlijkse folder met vier prachtige interviews en financiële informatie. 
U krijgt ook dit jaar geen antwoordformulier, maar een acceptgirokaart en een machtigingskaart. Wij verzoeken u één van beide in de retourenvelop te doen en deze niet zelf in te sturen, zodat wij kunnen zien wat er is toegezegd. De enveloppen worden bij u opgehaald op maandag 28 januari. Wij zorgen direct na de actieweek voor de verzending van de ingevulde kaarten. Contant geld in de retourenvelop is evenals vorige jaren ook mogelijk, maar wij geven de voorkeur aan invulling van één van de kaarten. 

Heeft u door middel van een Periodieke Schenkings Overeenkomst voor 2019 al een toezegging gedaan dan krijgt u geen brief. De folder kunt u vanaf 20 januari meenemen uit de kerk.
Bij het sorteren van de brieven hebben we ontdekt dat de aanhef niet altijd goed uit het systeem is geselecteerd. Waar “geachte heer en mevrouw” had moeten staan, staat in een aantal brieven nu alleen “geachte heer”. Dat spijt ons en we zullen dat volgend jaar herstellen.
Alle informatie kunt u ook nalezen op onze website www.hervormdwoerden.nl  

Voorafgaand aan de actie Kerkbalans organiseert het College van Kerkrentmeesters een informatie-avond. Hier informeren wij u over de begroting voor 2019 en meer in het algemeen over de financiële situatie van onze gemeente. Deze avond is een goede gelegenheid om daarover met elkaar in gesprek te gaan, om op uw vragen in te gaan, naar elkaar te luisteren en uw suggesties te horen en mee te nemen. 
Tijdens deze avond presenteren wij u met een korte video-impressie ook het plan voor de herinrichting van de Maranathakerk. Daarbij wordt toegelicht hoe de verbouwing zal worden gefinancierd en wat dit voor de financiële positie van onze gemeente betekent.
U bent van harte uitgenodigd en welkom op maandag 14 januari om 20.00 uur in de Maranathakerk.

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

Gods zegen in 2019
Hoeveel nieuwjaarswensen heeft u dit jaar gehad? Het is eigenlijk best een bijzondere gewoonte om elkaar een gelukkig of gezegend nieuw jaar vol heil toe te wensen. Het lukt lang niet altijd om bij al die wensen even echt stil te staan bij hoe de ander eigenlijk het nieuwe jaar inkijkt. Maar het kan wel een moment zijn om elkaar even in de ogen te kijken: thuis, in de familie, binnen vriendschappen, op het werk en ook in de christelijke gemeente. Om met een handdruk de onderlinge verbondenheid te laten voelen.

Het bijzondere is dat God ons eigenlijk elke kerkdienst een gezegende week wenst. En het woord ‘wenst’ is dan veel te zwak uitgedrukt. In de zegen zegt God toe dat Hij ons wil behoeden, genadig wil zijn en vrede wil geven: “De HEERE zegene u en Hij behoede u. De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede.”(Num. 6:24-26). Bij deze zegen wordt
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: De eerstvolgende doopdienst is op zondag 17 februari 2019 in de Maranathakerk.
Doopzitting is op maandag 11 februari om 20.30 uur in Het Baken. Graag van te voren aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad.


Wijken West en Noord: Zondag 17 februari 2019 om 9.30 uur in de  Petruskerk. Ouders die hun kindje willen laten dopen kunnen contact opnemen met ds. Schouten. In overleg bepalen we een datum voor het doopgesprek.

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.