PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
ACTIE KERKBALANS 2019 “GEEF VOOR JE KERK”. ACTIE KERKBALANS 2019 “GEEF VOOR JE KERK”.


De Actie Kerkbalans 2019, die werd gehouden van 20 t/m 28 januari, is dankzij de vele vrijwilligers weer goed verlopen. Alle vrijwilligers die enveloppen  hebben rondgebracht en weer opgehaald, danken wij voor hun inzet en betrokkenheid! Daarnaast ook dank aan de redactieleden en fotograaf van de folder.

En dan natuurlijk het prachtige resultaat. Wij zijn dankbaar voor uw betrokkenheid als gemeentelid en voor uw aller bijdragen aan de actie. Met toezeggingen tot een bedrag van
€ 520.000,- , ca. 3,5% hoger dan in 2018, zijn wij ontzettend blij en kan het werk in onze gemeente worden voortgezet. 


Wij hebben tot onze spijt geconstateerd dat de groep leden van 18-23 jaar door een administratieve fout ten onrechte geen brief hebben gekregen. Zij krijgen die de komende weken alsnog per post toegezonden en wij hopen natuurlijk met enige vertraging alsnog op hun toezeggingen.

Wij wijzen er op, dat bij degenen die een machtiging hebben afgegeven voor een maandelijkse bijdrage, het maandbedrag in februari dubbel wordt afgeschreven, voor januari en februari 2019. Vanaf maart volgt uiteraard dan weer een maandelijkse afschrijving.
 

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

Van Betlehem tot Jeruzalem
Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen.... 
Micha 5:1

Rond de kersttijd hebben we veel gesproken en vooral gezongen over Betlehem. Het is Micha die deze stad
opnieuw in de schijnwerpers plaatst. Niet als stad van het verleden, maar als stad van de toekomst. Maar hoe
zit het dan met Jeruzalem. Dat was toch al de grote stad in de tijd van Micha? Hoe gaat God eigenlijk om
met alles wat tot stand gekomen is in zijn geschiedenis met mensen? Wordt alles wat we samen met God meegemaakt hebben en wat op de een of andere wijze door ons zondig leven niet meer puur en rein is gewoonweg uitgeveegd en begint God opnieuw? Is Jeruzalem nog de stad van David?

Het is juist nadat Micha geprofeteerd heeft over de deplorabele staat van de stad Jeruzalem, dat hij begint
te spreken over Betlehem. Jeruzalem is niet de eerste stad die verbonden wordt met de naam van koning David.
Toen David nog een veelbelovende herdersjongen was, woonde hij in 
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Wijk Centrum-Oost: De eerstvolgende doopdienst is op zondag 7 april 2019 in de Petruskerk.
Doopzitting is op dinsdag 2 april om 20.30 uur in Het Baken. Graag van te voren aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad.


Wijken West en Noord: n.n.b.

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.