PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
ACTIE KERKBALANS 2020 ACTIE KERKBALANS 2020

Informatieavond maandag 13 januari
 

De Actie Kerkbalans 2020 is momenteel volop in voorbereiding en wij willen u daar graag over informeren.
De actie wordt gehouden van 19 januari t/m 27 januari onder het inmiddels bekende motto Geef voor je kerk. In de loop van die week ontvangt u een persoonlijke brief en de jaarlijkse folder met vier prachtige interviews en financiële informatie.
U krijgt ook dit jaar geen antwoordformulier, maar een acceptgirokaart en een machtigingskaart. Wij verzoeken u één van beide in de retourenvelop te doen en deze niet zelf in te sturen, zodat wij kunnen zien wat er is toegezegd. De enveloppen worden bij u opgehaald op maandag 27 januari. Wij zorgen direct na de actieweek voor de verzending van de ingevulde kaarten. Contant geld in de retourenvelop is evenals vorige jaren ook mogelijk, maar wij geven de voorkeur aan invulling van één van de kaarten.
Heeft u door middel van een periodieke schenkingsovereenkomst vóór 2020 al een meerjarige toezegging gedaan dan krijgt u een andere brief met de folder. Mocht u de periodieke schenking willen verhogen dan staat in de brief hoe u dat kunt doen.
Alle informatie kunt u ook nalezen op onze website www.hervormdwoerden.nl.
Voorafgaand aan de Actie Kerkbalans organiseert het College van Kerkrentmeesters een informatiebijeenkomst. Hier informeren wij u over de begroting voor 2020 en meer in het algemeen over de financiële situatie van onze gemeente. Deze avond is een goede gelegenheid om daarover met elkaar in gesprek te gaan, om op uw vragen in te gaan, naar elkaar te luisteren en uw suggesties te horen en mee te nemen.
U bent van harte uitgenodigd en welkom op maandag 13 januari om 20:00 uur in de Maranathakerk.

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

HOOP EN VERTROUWEN

De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen, de dag zegt het voort aan de dag die komt, de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord, het is een spraak zonder klank. Over heel de aarde gaat hun stem, tot aan het einde van de wereld hun taal.

Psalm 19:2-5a

Wat een loflied voor onze Schepper! Het zicht op de hemel die Gods majesteit laat zien wordt mensen echter op veel plaatsen ontnomen. Sla de krant maar open of kijk naar je eigen leven. Tranen van wanhoop of verdriet kunnen je het zicht ontnemen op de grootsheid van de schepping en de vreugde om de wet die doorklinkt in deze psalm.

Wanhoop en verdriet is zeker niet de toon van deze psalm. Toch was het in de tijd dat deze psalm is geschreven ook niet allemaal pais en vree. De bijbelverhalen zijn hier duidelijk over. Maar de toon van deze psalm is die van hoop en vertrouwen. Iedereen kan het zelf beoordelen. Kijk naar de prachtige schepping. En als je niet kan zien, dan kan je de behaaglijke warmte voelen van de zon op je huid. De natuur vertelt van Gods majesteit. Een prachtige zonsondergang of de zon die schijnt op een pak net gevallen sneeuw en die doet glinsteren alsof er wel een miljoen diamantjes op liggen. Om stil van te worden … De psalmdichter vindt het ook geweldig en toch weet hij nóg wat mooiers. De dichter vindt

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.