PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
UITNODIGING afscheid ds. Gerrit & Tineke Schouten op 6 en 7 april UITNODIGING afscheid ds. Gerrit & Tineke Schouten op 6 en 7 april

Voor in de agenda: 6 en 7 april 
In het weekend van 6 en 7 april nemen we afscheid van onze predikant ds. Gerrit Schouten en zijn vrouw Tineke, vanwege het beroep naar Echteld dat Gerrit heeft aangenomen. We gaan in hem een voorganger missen, die gelooft met hoofd, hart en handen. Die ‘discipelschap’ op de kaart heeft gezet en droomt van een kerk die zich minder richt op organisatie en meer op relatie. Een kerk die meer het karakter van een familie krijgt en die ook haar wortels in de buurt heeft.

Informeel afscheid op 6 april
In die lijn nemen we graag als gemeente, met jong en oud, afscheid van hen met een gezellig samenzijn, waarbij we met elkaar eten, op zaterdag 6 april van 16.30 – 19.00 uurin de Maranathakerk. De World Servants serveren en onze stemmen zullen getest worden. Van harte welkom! 
 

Aanmelden 6 april
T.b.v. de inkopen is het fijn als u zich opgeeft. Dat kan via de link ‘afscheid ds. Gerrit en Tineke Schouten op 6 april’ op de website. Er opent zich dan een opgave mogelijkheid. Vind je het leuk om iets te maken of mee te nemen, dan kun je dat gelijk aanvinken. Lukt opgeven niet via de link, dan kunt u een bericht sturen naar 


Vervoer
Als fysieke problemen uw komst op 6 april belemmeren, dan kijken we of we vervoer kunnen regelen. Neem hiervoor contact op met Ria Verduijn op 06-22305576.


Cadeau
We vinden het leuk om Gerrit en Tineke op 6 april namens ons allen een afscheidscadeau te geven. Wilt u meedoen? Dan kunt u een bijdrage overmaken op rekeningnummer NL11 RABO 0373 7330 97 t.n.v. Hervormde Gemeente Woerden inzake Wijkkas West o.v.v. cadeau familie Schouten.


Afscheidsdienst 7 april
Op zondagmorgen 7 aprilom 9.30 uur is de officiële afscheidsdienst in de Maranathakerk, waarin dominee Schouten zelf voorgaat. Graag nodigen wij u uit voor deze bijzondere dienst. Na afloop is er ook gelegenheid om afscheid te nemen van de familie Schouten en elkaar te ontmoeten, onder het genot van koffie, thee, limonade en lekkers. Dank voor alle bakaanbiedingen, geweldig!  

We maken er met elkaar een mooi afscheid van! 

Hartelijke groet, namens de kerkenraad en de voorbereidingsgroep, 
José, Rik, Ria, Luciën, Artho en Susanne

 

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

Van Betlehem tot Jeruzalem
Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen.... 
Micha 5:1

Rond de kersttijd hebben we veel gesproken en vooral gezongen over Betlehem. Het is Micha die deze stad
opnieuw in de schijnwerpers plaatst. Niet als stad van het verleden, maar als stad van de toekomst. Maar hoe
zit het dan met Jeruzalem. Dat was toch al de grote stad in de tijd van Micha? Hoe gaat God eigenlijk om
met alles wat tot stand gekomen is in zijn geschiedenis met mensen? Wordt alles wat we samen met God meegemaakt hebben en wat op de een of andere wijze door ons zondig leven niet meer puur en rein is gewoonweg uitgeveegd en begint God opnieuw? Is Jeruzalem nog de stad van David?

Het is juist nadat Micha geprofeteerd heeft over de deplorabele staat van de stad Jeruzalem, dat hij begint
te spreken over Betlehem. Jeruzalem is niet de eerste stad die verbonden wordt met de naam van koning David.
Toen David nog een veelbelovende herdersjongen was, woonde hij in 
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Wijk Centrum-Oost: De eerstvolgende doopdienst is op zondag 7 april 2019 in de Petruskerk.
Doopzitting is op dinsdag 2 april om 20.30 uur in Het Baken. Graag van te voren aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad.


Wijken West en Noord: n.n.b.

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.