PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
EEUWIGHEIDSZONDAG 24 NOVEMBER EEUWIGHEIDSZONDAG 24 NOVEMBER

De tijd vliegt. Inmiddels is de wintertijd alweer ingegaan. En ook het kerkelijk jaar is al weer bijna rond. We hebben als christelijke gemeente de grote feesten van Kerst, Pasen en Pinksteren gevierd. Maar aan het einde van het kerkelijk jaar kijken we vooruit naar wat komt. Naar Hem die komt!
En juist dan, op het moment dat we ons richten op Gods eeuwige toekomst, dan gedenken we ook hen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. We noemen hun namen en danken God voor hun leven. We voelen de pijn, het verdriet, de boosheid, de onmacht, de vragen. Maar we gaan er als gemeente mee naar de Eeuwige God die ons leven draagt, zelfs door de dood heen. We noemen hun namen in het Licht van Jezus die de dood overwon en gesproken heeft: “Ik ben de Opstanding en het Leven – wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij of zij gestorven.”
Als Hervormde Gemeente van Woerden gedenken wij hen die in het afgelopen kerkelijk jaar

lees meer »
 
Veilige plaats voor iedereen Veilige plaats voor iedereen
Het lijkt zo vanzelfsprekend. In een gemeente van de Protestantse Kerk voel je je veilig. Leden behandelen elkaar met respect. Mensen met speciale taken en opdrachten maken geen gebruik van hun machtspositie ten koste van anderen. Kinderen en jongeren kunnen ongestoord meedoen. Helaas gaat dat niet altijd en overal op. Ongewenste intimiteiten en situaties van misbruik komen helaas ook in de Protestantse Kerk voor.

De gemeente moet een veilige plaats zijn voor iedereen. Vooral als het gaat over omgangsvormen en ongelijke gezagsrelaties in het bijzonder. Het gaat dan dus over veiligheid tussen bijvoorbeeld de clubleiding en het kind, de catecheet en de catechisant, de kampleiding en de deelnemers. Seksueel misbruik in een pastorale of gezagsrelatie is onaanvaardbaar. Mocht dit toch voorkomen, dan kunt u/jij dit melden bij een speciaal meldpunt waar de Protestantse Kerk bij aangesloten is: het SMPR (tel.nr. 030-3038590/www.smpr.nl).

Klik op de afbeelding om de informatiefolder te openen

 
 
GEMEENTE ZIJN IN HET KADER VAN DE AVG GEMEENTE ZIJN IN HET KADER VAN DE AVG

Samen gemeente zijn betekent dat we samen op een vertrouwde en veilige manier met elkaar en met vertrouwelijke zaken willen omgaan. Het is belangrijk dat je elkaar in de kerk kunt vertrouwen. Dat is van essentieel belang voor alle situaties waarin vertrouwelijke zaken aan de orde komen. In de kerk werken predikanten, functionarissen, ambtsdragers en vrijwilligers. Het is goed om ons te realiseren dat iedereen die in de gemeente actief is een geheimhoudingsplicht heeft. Dat geldt niet alleen voor ambtsdragers maar is van toepassing op iedereen die zich inzet voor onze gemeenten.

We gaan zorgvuldig om met de gegevens die we van elkaar en anderen ontvangen. We houden geheim wat ons in vertrouwelijkheid is meegedeeld of wat wij hebben gehoord

lees meer »
 
Algemene Kerkenraad Hervormde Gemeente Algemene Kerkenraad Hervormde Gemeente
Preses (voorzitter)    dhr. H. de Vink
Scriba (secretaris) dhr. W.S. Verboon, mail 
   
Moderamen Leden                   dhr. P. Kemp
ds. C.J. Overeem
   
Overige leden Dhr. H. Guiljam
Dhr. C. van Maanen
mw. K. van Riel
dhr. W. Oudijk
2 vacatures
 
Beleidsplan en Plaatselijke Regeling Beleidsplan en Plaatselijke Regeling

Via onderstaande links kunt u het Beleidsplan en De Plaatselijke Regeling van de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Woerden inzien of downloaden:

BELEIDSPLAN 2019 - 2022 - Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Woerden

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de
Hervormde  gemeente (met wijkgemeenten) te Woerden

 

 
Webmaster Webmaster
De site hervormdwoerden.nl wordt beheerd door P. de Korte. U kunt contact met hem opnemen via  e-mail
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

DE ROUWSLUIER AFGENOMEN
En Hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is, en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. Hij zal de dood voor altijd verslinden, de Heere HEERE zal de tranen van alle gezichten afwissen …

Jesaja 25:7-8a

Steeds weer schildert Jesaja het komende Koninkrijk in schitterende kleuren. Zo ook in Jesaja 25. Een visioen van een feestmaal dat zal worden aangericht op de berg Sion voor alle volken. In Gods Naam mag Jesaja verkondigen dat de smaad van Zijn volk Israël weggenomen zal zijn van de hele aarde en dat de mensen bevrijd zullen worden uit hun rouwsituatie. Want God zal de dood verslinden. En dat voor altijd en eeuwig. Je kunt van zo’n belofte erg blij worden. Maar onze reactie zou ook een andere kunnen zijn. Want: hoeveel eeuwen is het al niet geleden dat dit gezegd werd? En wat is er veranderd? Wat heb ik eraan als er thuis niemand meer op mij wacht …
Verdriet, eenzaamheid, angst en pijn zijn nog geen voltooid verleden tijd, ook niet voor de gelovigen. De feestgangers komen met betraande ogen aan op de berg Sion. De HEERE wacht hen daar op als de grote Gastheer. Als Hij dan de sluier wegneemt, wordt het betraande gezicht zichtbaar. Maar met een oneindig teer gebaar, zoals een 

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.