PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
VERGADERING ALGEMENE KERKENRAAD VERGADERING ALGEMENE KERKENRAAD

Op 19 november is de Algemene Kerkenraad (AK) bijeen geweest. De opening werd verzorgd door ds. Overeem over groei van de gemeente naar aanleiding van Efeze 4. Hierna zingen we het lied Laat me in U blijven, groeien, bloeien en gaat hij voor in gebed.
Na de vaststelling van de agenda en het bespreken van het verslag van de vorige vergadering en de actielijst worden er een aantal ingekomen stukken besproken. Dankbaar is de AK dat het contract met Rik Gorter verlengd kan worden.
Vervolgens wordt er een memo besproken over het collecterooster. Uitgangspunt hierin is dat er tijdens iedere eredienst minimaal één collecte gehouden wordt die niet voor de instandhouding van de eigen kerkactiviteiten bedoeld is. De AK stemt in met dit uitgangspunt en de notitie en zal de mening van het College van Kerkrentmeesters hierover

lees meer »
 
Veilige plaats voor iedereen Veilige plaats voor iedereen
Het lijkt zo vanzelfsprekend. In een gemeente van de Protestantse Kerk voel je je veilig. Leden behandelen elkaar met respect. Mensen met speciale taken en opdrachten maken geen gebruik van hun machtspositie ten koste van anderen. Kinderen en jongeren kunnen ongestoord meedoen. Helaas gaat dat niet altijd en overal op. Ongewenste intimiteiten en situaties van misbruik komen helaas ook in de Protestantse Kerk voor.

De gemeente moet een veilige plaats zijn voor iedereen. Vooral als het gaat over omgangsvormen en ongelijke gezagsrelaties in het bijzonder. Het gaat dan dus over veiligheid tussen bijvoorbeeld de clubleiding en het kind, de catecheet en de catechisant, de kampleiding en de deelnemers. Seksueel misbruik in een pastorale of gezagsrelatie is onaanvaardbaar. Mocht dit toch voorkomen, dan kunt u/jij dit melden bij een speciaal meldpunt waar de Protestantse Kerk bij aangesloten is: het SMPR (tel.nr. 030-3038590/www.smpr.nl).

Klik op de afbeelding om de informatiefolder te openen

 
 
GEMEENTE ZIJN IN HET KADER VAN DE AVG GEMEENTE ZIJN IN HET KADER VAN DE AVG

Samen gemeente zijn betekent dat we samen op een vertrouwde en veilige manier met elkaar en met vertrouwelijke zaken willen omgaan. Het is belangrijk dat je elkaar in de kerk kunt vertrouwen. Dat is van essentieel belang voor alle situaties waarin vertrouwelijke zaken aan de orde komen. In de kerk werken predikanten, functionarissen, ambtsdragers en vrijwilligers. Het is goed om ons te realiseren dat iedereen die in de gemeente actief is een geheimhoudingsplicht heeft. Dat geldt niet alleen voor ambtsdragers maar is van toepassing op iedereen die zich inzet voor onze gemeenten.

We gaan zorgvuldig om met de gegevens die we van elkaar en anderen ontvangen. We houden geheim wat ons in vertrouwelijkheid is meegedeeld of wat wij hebben gehoord

lees meer »
 
Algemene Kerkenraad Hervormde Gemeente Algemene Kerkenraad Hervormde Gemeente
Preses (voorzitter)    dhr. H. de Vink
Scriba (secretaris) dhr. W.S. Verboon, mail 
   
Moderamen Leden                   dhr. P. Kemp
ds. C.J. Overeem
   
Overige leden Dhr. H. Guiljam
Dhr. C. van Maanen
mw. K. van Riel
dhr. W. Oudijk
2 vacatures
 
Beleidsplan en Plaatselijke Regeling Beleidsplan en Plaatselijke Regeling

Via onderstaande links kunt u het Beleidsplan en De Plaatselijke Regeling van de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Woerden inzien of downloaden:

BELEIDSPLAN 2019 - 2022 - Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Woerden

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de
Hervormde  gemeente (met wijkgemeenten) te Woerden

 

 
Webmaster Webmaster
De site hervormdwoerden.nl wordt beheerd door P. de Korte. U kunt contact met hem opnemen via  e-mail
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

HOOP EN VERTROUWEN

De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen, de dag zegt het voort aan de dag die komt, de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord, het is een spraak zonder klank. Over heel de aarde gaat hun stem, tot aan het einde van de wereld hun taal.

Psalm 19:2-5a

Wat een loflied voor onze Schepper! Het zicht op de hemel die Gods majesteit laat zien wordt mensen echter op veel plaatsen ontnomen. Sla de krant maar open of kijk naar je eigen leven. Tranen van wanhoop of verdriet kunnen je het zicht ontnemen op de grootsheid van de schepping en de vreugde om de wet die doorklinkt in deze psalm.

Wanhoop en verdriet is zeker niet de toon van deze psalm. Toch was het in de tijd dat deze psalm is geschreven ook niet allemaal pais en vree. De bijbelverhalen zijn hier duidelijk over. Maar de toon van deze psalm is die van hoop en vertrouwen. Iedereen kan het zelf beoordelen. Kijk naar de prachtige schepping. En als je niet kan zien, dan kan je de behaaglijke warmte voelen van de zon op je huid. De natuur vertelt van Gods majesteit. Een prachtige zonsondergang of de zon die schijnt op een pak net gevallen sneeuw en die doet glinsteren alsof er wel een miljoen diamantjes op liggen. Om stil van te worden … De psalmdichter vindt het ook geweldig en toch weet hij nóg wat mooiers. De dichter vindt

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.