PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
GEMEENTE ZIJN IN HET KADER VAN DE AVG GEMEENTE ZIJN IN HET KADER VAN DE AVG

Samen gemeente zijn betekent dat we samen op een vertrouwde en veilige manier met elkaar en met vertrouwelijke zaken willen omgaan. Het is belangrijk dat je elkaar in de kerk kunt vertrouwen. Dat is van essentieel belang voor alle situaties waarin vertrouwelijke zaken aan de orde komen. In de kerk werken predikanten, functionarissen, ambtsdragers en vrijwilligers. Het is goed om ons te realiseren dat iedereen die in de gemeente actief is een geheimhoudingsplicht heeft. Dat geldt niet alleen voor ambtsdragers maar is van toepassing op iedereen die zich inzet voor onze gemeenten.

We gaan zorgvuldig om met de gegevens die we van elkaar en anderen ontvangen. We houden geheim wat ons in vertrouwelijkheid is meegedeeld of wat wij hebben gehoord

lees meer »
 
VERGADERING ALGEMENE KERKENRAAD VERGADERING ALGEMENE KERKENRAAD

Sinds het laatste bericht over de vergadering van de Algemene Kerkenraad is die voor de zomervakantie twee keer bij elkaar geweest.

In de vergadering van juni heeft de heer Halm namens geloofsgemeenschap Het Baken de vergadering bezocht en heeft hij verteld hoe Het Baken zich in de afgelopen tijd heeft ontwikkeld en wil doorgroeien naar een kerngemeente. Daarbij wil Het Baken aansluiting houden bij protestants Woerden. Rond 180 mensen bezoeken nu de reguliere samenkomsten op zondagochtend.

Verder gaf de heer Boele een toelichting op de jaarrekening 2018 van de diaconie. Het laat een licht negatief resultaat zien van € 4.000. De Algemene Kerkenraad heeft de jaarrekening ongewijzigd vastgesteld en goedgekeurd.
Bij het vaste agendapunt “Vorming Protestantse Gemeente Woerden” wordt de vergadering bijgepraat over de voortgang van de verschillende werkgroepen “wijkgrenzen”, “financieringsmodel” en “organisatiestructuur”. De voorzitter stelt voor om na de vakantie 
lees meer »
 
PLAATSELIJKE REGELING ALGEMENE KERKENRAAD PLAATSELIJKE REGELING ALGEMENE KERKENRAAD

Nu de wijkgemeenten Noord en West de intentie hebben om samen verder te gaan als één wijkgemeente, zal de Plaatselijke Regeling (PR) van de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Woerden hierop aangepast dienen te worden. Het concept van de gewijzigde PR, zoals vastgesteld in de vergadering van juli, kunt u opvragen bij de scriba van de Algemene Kerkenraad, per e-mail.

 
COLLECTES ROND DE EREDIENST COLLECTES ROND DE EREDIENST
Wellicht is het u opgevallen dat sinds begin januari de eerste collecte na de verkondiging bestemd is voor diaconie, zending, jeugdwerk, etc. De collecte aan de uitgang is altijd bestemd voor het kerkbeheer. De algemene kerkenraad heeft een half jaar geleden al tot dit nieuwe collecterooster besloten. Deze manier van collecteren doet recht aan een regelmatig gehoorde wens om tijdens de eredienst de dankbaarheid voor ontvangen genade te uiten in een collecte voor onze naaste. Dit laat natuurlijk onverlet dat wij de collecte aan het einde van de dienst niet mogen vergeten.
 
Algemene Kerkenraad Hervormde Gemeente Algemene Kerkenraad Hervormde Gemeente
Preses (voorzitter)    dhr. H. de Vink
Scriba (secretaris) dhr. W.S. Verboon, mail 
   
Moderamen Leden                   dhr. P. Kemp
ds. 
dhr. J.P. Verweij
   
Overige leden mw. K. van Riel
dhr. F. Willemze
dhr. C. van Harten
dhr. W. Oudijk
dhr. J. Ruitenburg (secundus predikant C/O)
 
Beleidsplan en Plaatselijke Regeling Beleidsplan en Plaatselijke Regeling

Via onderstaande links kunt u het Beleidsplan en De Plaatselijke Regeling van de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Woerden inzien of downloaden:

BELEIDSPLAN 2019 - 2022 - Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Woerden

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de
Hervormde  gemeente (met wijkgemeenten) te Woerden


Conceptversie Plaatselijke Regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente (met wijkgemeenten) te Woerden naar aanleiding van het verzoek van de wijken Noord en West om samen te gaan

 
Webmaster Webmaster
De site hervormdwoerden.nl wordt beheerd door P. de Korte. U kunt contact met hem opnemen via  e-mail
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie
 

MIJN GENADE IS U GENOEG

Voor veel mensen bekende woorden. Ik hoor deze woorden weleens. De toon waarop deze woorden worden uitgesproken kan echter totaal verschillend zijn. Waar de één liefdevol deze woorden spreekt, worden ze door een ander uitgespuugd. Waar de één iets van hoop of iets van berusting ontleent aan deze woorden, roepen ze bij een ander weerstand op; hoezo “mijn genade is u genoeg”?
De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de christenen in Korinthe dat Jezus tot hem heeft gesproken: “Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid” (NBV). De zin staat niet op zichzelf. Er gaat het nodige aan vooraf. Na Paulus zijn er in Korinthe nep-apostelen gekomen die invloed hebben gekregen. Paulus heeft van hen kritiek gekregen. Nu moet Paulus iets doen wat hij niet wil: hoog van zichzelf opgeven. Altijd heeft hij God en Jezus centraal gesteld en nu moet hij

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.