PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
KERK-ZIJN TIJDENS CORONA KERK-ZIJN TIJDENS CORONA

Wanneer u deze kerkbode leest, zijn er door het coronavirus veel dingen veranderd. Het meest ingrijpende voor een kerk is misschien wel dat de reguliere zondagse bijeenkomsten niet door kunnen gaan. Hoe houd je dan de lofzang gaande? Mooi om te zien dat er gezamenlijk nieuwe digitale initiatieven zijn ontwikkeld om toch met elkaar verbonden te zijn. De Algemene Kerkenraad wil iedereen bedanken die dit mogelijk heeft gemaakt.
Half maart is er een crisisteam samengesteld met vertegenwoordigers uit de Gereformeerde Kerk, de Hervormde Gemeente en Het Baken. Zij vergaderen op een digitale manier vooralsnog elke week over veel praktische zaken die geregeld dienen te worden. Leidraad zijn de besluiten van de overheid, de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Wij beseffen dat u in deze tijd veel nieuws te verwerken heeft, ook van de kerk. Er zijn al een aantal nieuwsbrieven uitgebracht en ook op de website van hervormdwoerden.nl leest u veel actuele informatie. Soms is de informatie alweer achterhaald door nieuwe besluiten van de overheid. Je kunt er onzeker van worden. Toch geloven wij als kerk dat God voor ons zorgt, ook in tijden dat het coronavirus over deze wereld gaat. Zijn Naam is immers: “Ik ben die Ik ben”. En Hij zal er zijn!
Wouter Verboon, scriba Algemene Kerkenraad

 
COÖRDINATOR AVG COÖRDINATOR AVG

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Dit heeft ertoe geleid dat we in de kerk, en dus ook in onze gemeente, nog weer eens goed nagedacht hebben over de wijze waarop we zorgvuldig met informatie en privacy van onze leden omgaan. Een aantal zaken is al geregeld in de kerkorde. Daarbij kun je denken aan de geheimhoudingsplicht voor iedereen die in de kerk werkt, ook vrijwilligers, en zaken rondom de ledenadministratie. Andere zaken zijn door de inwerkingtreding van de AVG nog weer eens extra onder de aandacht gekomen. Dat is onder andere de reden waarom we ook in onze gemeente een privacybeleid hebben opgezet. Ieder lid van de gemeente heeft het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met zijn persoonsgegevens wordt omgegaan. Dat betekent onder andere dat u recht heeft op inzage, op correctie en/of verwijdering van uw gegevens. Om te voldoen aan verzoeken van leden heeft de gemeente een coördinator AVG benoemd. De heer Wim Voskamp heeft zich bereid verklaard deze taak op zich te nemen. Om in contact te treden of een verzoek te doen met betrekking tot de privacyregels kunt u contact opnemen met Op deze manier willen we er samen als gemeente voor zorgen dat de privacy van iedereen gewaarborgd wordt en we op een veilige manier met elkaar en met vertrouwelijke zaken omgaan.

 
HET NIEUWE CORONAVIRUS HET NIEUWE CORONAVIRUS

De aandacht en zorg over het nieuwe coronavirus neemt toe nu sinds 27 februari de eerste patiënt in Nederland met het virus is gevonden. Ook in andere landen, binnen en buiten Europa, dook het virus eerder al op. Mensen met het nieuwe coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. De ziekte is van mens op mens overdraagbaar. Belangrijke maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn: regelmatig handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog, en het gebruik van papieren zakdoekjes. Overigens gelden deze maatregelen voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Als kerk volgen wij de adviezen van het RIVM en de Protestantse Kerk met betrekking tot het handen schudden, de collecte, viering van het Heilig Avondmaal en bezoekwerk. U vindt deze op de website van de Protestantse Kerk: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/.

 
Veilige plaats voor iedereen Veilige plaats voor iedereen
Het lijkt zo vanzelfsprekend. In een gemeente van de Protestantse Kerk voel je je veilig. Leden behandelen elkaar met respect. Mensen met speciale taken en opdrachten maken geen gebruik van hun machtspositie ten koste van anderen. Kinderen en jongeren kunnen ongestoord meedoen. Helaas gaat dat niet altijd en overal op. Ongewenste intimiteiten en situaties van misbruik komen helaas ook in de Protestantse Kerk voor.

De gemeente moet een veilige plaats zijn voor iedereen. Vooral als het gaat over omgangsvormen en ongelijke gezagsrelaties in het bijzonder. Het gaat dan dus over veiligheid tussen bijvoorbeeld de clubleiding en het kind, de catecheet en de catechisant, de kampleiding en de deelnemers. Seksueel misbruik in een pastorale of gezagsrelatie is onaanvaardbaar. Mocht dit toch voorkomen, dan kunt u/jij dit melden bij een speciaal meldpunt waar de Protestantse Kerk bij aangesloten is: het SMPR (tel.nr. 030-3038590/www.smpr.nl).

Klik op de afbeelding om de informatiefolder te openen

 
 
GEMEENTE ZIJN IN HET KADER VAN DE AVG GEMEENTE ZIJN IN HET KADER VAN DE AVG

Samen gemeente zijn betekent dat we samen op een vertrouwde en veilige manier met elkaar en met vertrouwelijke zaken willen omgaan. Het is belangrijk dat je elkaar in de kerk kunt vertrouwen. Dat is van essentieel belang voor alle situaties waarin vertrouwelijke zaken aan de orde komen. In de kerk werken predikanten, functionarissen, ambtsdragers en vrijwilligers. Het is goed om ons te realiseren dat iedereen die in de gemeente actief is een geheimhoudingsplicht heeft. Dat geldt niet alleen voor ambtsdragers maar is van toepassing op iedereen die zich inzet voor onze gemeenten.

We gaan zorgvuldig om met de gegevens die we van elkaar en anderen ontvangen. We houden geheim wat ons in vertrouwelijkheid is meegedeeld of wat wij hebben gehoord

lees meer »
 
Algemene Kerkenraad Hervormde Gemeente Algemene Kerkenraad Hervormde Gemeente
Preses (voorzitter)    Dhr. H. de Vink
Scriba (secretaris) Dhr. W.S. Verboon, mail 
   
Moderamen
(leden)
Ds. C.J. Overeem
Mw. K. van Riel
   
Overige leden Ds. J.A. Berkheij
Dhr. H. Guiljam
Dhr. C. van Maanen
Dhr. W. Oudijk
Mw. M. Zondervan -  Zwijnenburg
2 vacatures
 
Beleidsplan en Plaatselijke Regeling Beleidsplan en Plaatselijke Regeling

Via onderstaande links kunt u het Beleidsplan en De Plaatselijke Regeling van de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Woerden inzien of downloaden:

BELEIDSPLAN 2019 - 2022 - Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Woerden

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de
Hervormde  gemeente (met wijkgemeenten) te Woerden

 

 
Webmaster Webmaster
De site hervormdwoerden.nl wordt beheerd door P. de Korte. U kunt contact met hem opnemen via  e-mail

 
 
 
 

Inloggen

Meditatie

BREEKBAAR PASEN
We leven toe naar Pasen, door de diepte van het lijden van Jezus heen. Deze weg door de diepte heen krijgt dit jaar een bijzondere lading door de coronacrisis. We hebben te maken met grote bezorgdheid, onzekerheid en angst om het coronavirus. We denken aan de zieken en aan de families die getroffen zijn door overlijden in hun kring. Hoe intens verdrietig en aangrijpend zijn deze situaties. Het is ons gebed dat zij in deze diepte de nabijheid van God mogen ervaren.
Maar de diepte gaat verder. We worden op onszelf en een kleine kring naasten teruggeworpen. Nog breder is de impact enorm: op werk, school, ons zorgstelstel, de dagelijkse boodschap. Op tal van manieren wordt er geschud aan de grondvesten van ons bestaan. We worden erbij stilgezet hoe kwetsbaar we zijn.

Afhankelijk
Jezus heeft zijn kwetsbaarheid intens doorleefd, tot in de dood. Zo wilde hij één zijn met de mensen en de wereld. Kwetsbaar als hij was heeft hij in Getsemané uitgesproken dat hij zijn leven legde in de handen van God. Dat was ook zijn laatste schreeuw aan het kruis. Hij gaf zich over in het

meer
 
OVERBELASTING KERKOMROEP

In veel gemeenten zullen veel meer luisteraars via Kerkomroep aangesloten zijn dan normaal. Dit kan leiden tot overbelasting van de website van Kerkomroep. Het zou goed kunnen zijn dat u geen verbinding kunt maken met de live uitzending. Als volgen op de computer niet lukt, kunt u smartphone of tablet proberen, of andersom. Niet alle browsers werken even goed samen met kerkomroep.nl; het proberen van een andere browser kan misschien helpen. U kunt prima de uitzending op een later moment terugluisteren. Als er gespreid geluisterd wordt, zal dat de snelheid ten goede komen. Achteraf kunt u de kerkdienst ook downloaden en afspelen wanneer dat u uitkomt.

 
Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden


Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.