PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
VERGADERING ALGEMENE KERKENRAAD VERGADERING ALGEMENE KERKENRAAD

Sinds het laatste bericht over de vergadering van algemene kerkenraad (AK) is de AK een aantal keren bij elkaar geweest. In de vergadering van 13 maart zijn de heren Visser en Zwijnenburg namens de centrale zendingscommissie (CZC) op bezoek geweest om te praten over het werk in deze commissie. Vanuit de CZC is de vraag besproken om de reguliere zendingsdiensten in de ochtend te laten plaatsvinden in plaats van ’s avonds, en bij voorkeur in de Maranathakerk in verband met het gebruik van de beamer. De leden van de AK staan sympathiek tegenover dit verzoek, maar het is aan wijkkerkenraad om hier verdere invulling aan te geven. Verder is er een begin gemaakt met de bespreking van het nieuwe beleidsplan van de AK. In groepjes is nagedacht over het nieuwe conceptbeleidsplan. Met de uitkomsten van deze besprekingen gaat de commissie verder werken aan het definitieve beleidsplan. De AK heeft verder een belangrijk besluit genomen om de heer Koekkoek een vaste aanstelling te geven als jongerenwerker voor het PJO.
Op 15 mei is de AK in een extra vergadering bij elkaar gekomen om door te praten over de vorming van een protestantse gemeente. De reacties van de wijken op het visiedocument “Het wenkend perspectief” staan daarbij centraal. Verder stemde de AK op deze vergadering in met de restauratie van het orgel in de Petruskerk.
In de vergadering van 29 mei is gesproken over de startdag op 17 september van de Dienstenorganisatie Protestantse Kerk die zij in Woerden willen houden. Bij deze organisatie werken diverse mensen met verschillende kwaliteiten en beroepen; hun talenten willen zij op deze dag inzetten in onze gemeenten.
Na de toelichting van de heer Boele op de jaarrekening 2017 van de diaconie heeft de AK deze jaarrekening vastgesteld en goedgekeurd. Verder is gesproken over de website van onze gemeente. De technische kant van de website is verouderd en door nieuwe wetgeving (AVG) is het belangrijk om na te denken over een nieuwe website. Verder ondersteunt de AK het voorstel om te komen tot een werkgroep communicatie. Dit betreft niet alleen de website maar ook alle andere communicatie-uitingen van de gemeente. In de vergadering wordt het definitieve concept beleidsplan 2019-2022 gepresenteerd. Na een aantal kleine wijzigingen wordt het concept door de leden van de AK goedgekeurd. Het zal nu verzonden worden naar de wijkkerkraden.

 
COLLECTES ROND DE EREDIENST COLLECTES ROND DE EREDIENST

Wellicht is het u opgevallen dat sinds begin januari de eerste collecte na de verkondiging bestemd is voor diaconie, zending, jeugdwerk, etc. De collecte aan de uitgang is altijd bestemd voor het kerkbeheer. De algemene kerkenraad heeft een half jaar geleden al tot dit nieuwe collecterooster besloten. Deze manier van collecteren doet recht aan een regelmatig gehoorde wens om tijdens de eredienst de dankbaarheid voor ontvangen genade te uiten in een collecte voor onze naaste. Dit laat natuurlijk onverlet dat wij de collecte aan het einde van de dienst niet mogen vergeten.

 
Algemene Kerkenraad Hervormde Gemeente Algemene Kerkenraad Hervormde Gemeente

Preses (voorzitter)    dhr. H. de Vink
Scriba (secretaris) dhr. W.S. Verboon, mail 
   
Moderamen Leden                   ds. J.A. Berkheij
dhr. G.A. Spijker
dhr. J.P. Verweij
   
Overige leden mw. K. van Riel
dhr. F. Willemze
dhr. C. van Harten
dhr. W. Oudijk
dhr. C.G. van der Paauw (secundus predikant C/O)

 
Beleidsplan en Plaatselijke Regeling Beleidsplan en Plaatselijke Regeling

Via onderstaande links kunt u het Beleidsplan en De Plaatselijke Regeling van de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Woerden inzien of downloaden:

BELEIDSPLAN 2013 - 2017 - Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Woerden

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de
Hervormde  gemeente (met wijkgemeenten) te Woerden

 

 
Webmaster Webmaster

De site hervormdwoerden.nl wordt beheerd door P. de Korte. U kunt contact met hem opnemen via  e-mail

 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

“Ik weet: mijn redder leeft, en Hij zal tenslotte hier op 
  aarde ingrijpen”.
Job 19:25

 Georg Friedrich Händel had slechts 24 dagen nodig om zijn oratorium “the Messiah” te componeren: van 22 augustus tot 14 september 1741. Dat kwam deels omdat hij ouder werk opnieuw gebruikte. Maar ook omdat Händel zo gepassioneerd aan het oratorium werkte dat eten en slapen er geregeld bij inschoten. Later schreef hij over deze weken als ”een fantastisch, verheven hemels visioen”..Eén van de hoogtepunten uit dit oratorium zijn natuurlijk de “halleluja” koralen. Maar juist een breekbaar en dierbaar moment uit de Messiah is de aria ”I know that my redeemer liveth”. (Ik weet dat mijn verlosser leeft) Een aria waarin op prachtige wijze de opstanding van Jezus 
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost:
Zondag 2 september om 9.30 uur in de Petruskerk. Doopzitting: maandag 27 augustus om 20.00 uur in Het Baken. Aanmelden via 
 

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.