PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
BENOEMING OUDERLING BENOEMING OUDERLING

In de vergadering van 21 januari heeft de Algemene Kerkenraad de heer D.G. van Vliet, Marshalllaan 23, tot ouderling benoemd met een bijzondere opdracht, te weten het fungeren als voorzitter van het Classicaal College voor het Opzicht (CCO) in de classes Utrecht en Noord-Holland binnen de Protestantse Kerk in Nederland. De heer Van Vliet is al geruime tijd voorzitter van het CCO van de classis Utrecht maar is in het voorjaar aftredend. Doordat de CCO’s van de classis Utrecht en Noord-Holland sinds kort samengevoegd zijn tot één college vinden het moderamen van de classis Utrecht en de classispredikant van de classis Noord-Holland het wenselijk dat de heer Van Vliet dit samensmeltingsproces van de nieuw gevormde CCO nog een tijd begeleidt als voorzitter. Hij heeft deze benoeming aanvaard en dit is in beide wijkgemeente op zondag 26 januari meegedeeld. Eventuele bezwaren kunnen tot uiterlijk 31 januari bij de scriba van de Algemene Kerkenraad ingediend worden.

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

DE DERDE DAG
“… en op de derde dag bereik ik de voltooiing”

Lucas 13:32c

Het zijn de Farizeeërs die Jezus waarschuwen. Hij kan maar beter weggaan, want Herodes wil hem doden. Het lijkt wel of Jezus daar niet bang voor is. “Let op, ik drijf demonen uit en vandaag en morgen genees ik mensen, en op de derde dag bereik ik de voltooiing”, zegt Hij tegen hen.
Zou iemand het begrepen hebben? De woorden van Jezus zijn krachtig genoeg om te weten dat hij iets bijzonders zegt. Omstanders hebben ze onthouden, zodat ze later konden worden opgenomen in het Evangelie van Lucas.
Het zal vast niet allemaal duidelijk geweest zijn. Niet daar, en niet direct op dat moment. Maar het moet wel duidelijk geweest zijn dat de aanstaande dood voor Jezus niet het allerbelangrijkste was. Hij keek veel verder dan dat. Maar Jezus had vooral ook zijn aandacht voor het hier en nu: er moesten demonen worden uitgedreven, mensen genezen. Dat was het

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden


Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.