PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
BENOEMING OUDERLING BENOEMING OUDERLING

In de vergadering van 21 januari heeft de Algemene Kerkenraad de heer D.G. van Vliet, Marshalllaan 23, tot ouderling benoemd met een bijzondere opdracht, te weten het fungeren als voorzitter van het Classicaal College voor het Opzicht (CCO) in de classes Utrecht en Noord-Holland binnen de Protestantse Kerk in Nederland. De heer Van Vliet is al geruime tijd voorzitter van het CCO van de classis Utrecht maar is in het voorjaar aftredend. Doordat de CCO’s van de classis Utrecht en Noord-Holland sinds kort samengevoegd zijn tot één college vinden het moderamen van de classis Utrecht en de classispredikant van de classis Noord-Holland het wenselijk dat de heer Van Vliet dit samensmeltingsproces van de nieuw gevormde CCO nog een tijd begeleidt als voorzitter. Hij heeft deze benoeming aanvaard en dit is in beide wijkgemeente op zondag 26 januari meegedeeld. Eventuele bezwaren kunnen tot uiterlijk 31 januari bij de scriba van de Algemene Kerkenraad ingediend worden.

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

VOORBEREIDING OP DE BEGRAFENIS
“Zij heeft dit bewaard met het oog op de dag van Mijn begrafenis.”

Johannes 12:7

Minder dan een week voor Zijn kruisiging, gaat Jezus naar Bethanië. Daar wonen vrienden van Hem. Het gezin van Martha, Maria en Lazarus. Daar kwam Hij graag. Daar woont liefde. Vergeet niet: de Zoon van God was ook mens. Met alle menselijke emoties zoals jij en ik. Juist nu zoekt Hij de warmte van vertrouwde mensen om Zich heen.
Tijdens de maaltijd gaat Maria naar Jezus toe en zalft Hem met zuivere narduszalf van zeer grote waarde. Een uiting van haar liefde en toewijding voor Hem. ‘Als je veel van iemand houdt, geef je ’t mooiste wat je hebt …’ De geur van dat flesje vult het hele huis, maar dat was eigenlijk de geur van dodenzorg. Dat parfum werd toentertijd gebruikt om de graflucht te overvleugelen. Denk maar aan de vrouwen die op de Paasmorgen naar het graf van Jezus gaan met heerlijk ruikende specerijen. Ook hier bij Maria wordt zalven balsemen.
Deze uiting van haar liefde, van wat er leefde in haar hart, wordt zo door Jezus herkend en aanvaard: “Zij heeft dit bewaard met het oog op de dag van Mijn begrafenis.” Wel te vroeg natuurlijk, want Jezus

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden


Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.