PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Betrokken?! Betrokken?!
Hoe staat het met de betrokkenheid van onze gemeente? Die is enorm kunnen we je vertellen. 
Al die mensen die belden, mailden of appten met aanbiedingen variërend van bakken en bereiden tot ‘zet mij maar op de afwas’. Wat een inzet, van tieners tot mensen op hoge leeftijd, om er een onvergetelijk afscheid voor ds. Gerrit Schouten en zijn vrouw Tineke van te maken. In het begin was het ‘lekker noteren’, later sloeg dat om in ontroering. Het werd een hele waslijst van mensen die graag iets wilden verzorgen / doen. 

De maaltijd op 6 april is door gemeenteleden bij elkaar gebracht en klaargezet en gelukkig hielpen ook onze World Servants mee. Er was genoeg voor iedereen en er is niets weggegooid! 
Gerrit en Tineke werden leuk toegesproken, omlijst met foto’s, een geweldige vlog van z’n eerste dopelingen en een afscheidslied, met zelfs een refrein in het Fries. Ze kregen een grote cadeaucheque voor een (tuin)kas en een slinger van meer dan 100 ‘gevulde’ uitzwaaihanden mee. Zo feestelijk allemaal! 
De afscheidsdienst op de 7ewas bijzonder. Gods Woord stond centraal en daarnaast werden Gerrit en Tineke mooi toegesproken, live en via een filmpje met diverse gemeenteleden. Wat is er een lief en leed gedeeld in de afgelopen jaren.
De kinderen verrijkten hen met bloemen, zaaigoed met wensen en een high five en vanuit een volle kerk werden ze toegezongen onder muzikale begeleiding. Na afloop stonden de koffie en een scala aan meegebracht lekkers klaar. Wat warm en wat een talenten zijn er gedeeld tot een prachtig geheel. Zoiets organiseren we niet, dat ontvangen we. Dank aan Hem! 
Gerrit en Tineke wonen nu in Echteld, tegenover de kerk, waar de intrededienst al heeft plaatsgevonden. Ze mogen daar Gods woord zaaien en onze groenten. Wie weet welke toekomstige maaltijdgroep, ‘onze’ spruitjes krijgt voorgeschoteld. 
       José, Rik, Ria, Luciën, Artho, Ellen en Susanne

 
terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie


Vrij en blij

Wat hebben we bijzondere zondagen achter de rug: Paasfeest en Bevrijdingsdag. De tirannie verdreven, de dood overwonnen. “Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan.” We hebben het beslissende moment van de wereldgeschiedenis opnieuw gevierd: Jezus heeft alles volbracht en is door de dood heen gegaan. En we hebben de bevrijding van de bezettende Duitse macht herdacht en gevierd dat er generaties leven die geen oorlog hebben meegemaakt. Als dat geen vrij en blij leven is? 
Of valt dat toch tegen? Leven in een parlementaire democratie en lid zijn van een christelijke gemeente betekent niet automatisch een ontspannen leven. In Lukas 13 ziet Jezus in de synagoge een kromgebogen vrouw ‘die zich in het geheel niet kon oprichten’ (vers 11). En Hij ziet achter de vergroeide wervels en de verkrampte spieren de macht van satan die haar ‘gebonden houdt’ (vers 16). Hoeveel kan er ook in ons leven niet zijn, ook na Pasen en Bevrijdingsdag, wat ons krom buigt of bezet? Aan zorg en ziekte. Aan fysieke pijn of aan innerlijke pijn, angst of woede. Aan zonden van anderen waar we onder lijden of aan concrete zonden waar we zelf ‘aan vast zitten’ en maar geen afstand van willen doen. En zelfs als we
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Doopdienst op zondag 23 juni in de Maranathakerk.
Doopzitting op maandag 17 juni om 20.30 uur in Het Baken. Graag van te voren aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad.


Wijken West en Noord: Doopdienst op zondag 26 mei in de Maranathakerk. Aanmelden bij ds. Berkheij, of 795233. Het doopgesprek zal zijn op maandag 20 mei. De locatie daarvoor is nog niet bekend. 

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.