PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Pastoraal bezoek vanuit de gemeente Pastoraal bezoek vanuit de gemeente

Met uw pastorale vragen kunt u altijd terecht bij de wijkouderlingen. Die zijn het in principe het eerste aanspreekpunt. Woerden is in verschillende secties verdeeld en de ouderlingen proberen eens in de twee jaar op bezoek te komen, maar ook tussentijds kunt u contact met hen opnemen. 

Naast de wijkouderlingen kent de wijkgemeente twee pastoraal werkers die graag een luisterend oor bieden. Dat zijn Jan Hanse en Bastiaan Visser. 

De heer Jan Hanse bezoekt alle gemeenteleden die ouder zijn dan 80 jaar en in Woerden wonen of verpleegd worden.

De heer Bastiaan Visser bezoekt de gemeenteleden met pastorale vragen die jonger zijn dan 80 jaar en degenen die buiten Woerden, bijvoorbeeld in het ziekenhuis of een revalidatiecentrum zijn opgenomen.

De predikant, ds. Overeem, kunt u benaderen voor bijzondere situaties en voor crisispastoraat. Bij overlijden wordt de uitvaart in principe begeleid door de persoon die de betrokkene heeft begeleid.  

Contact:
Jan Hanse 06-40641266, 
Bastiaan Visser 06-18275352, 
Ds. Overeem 0348-447934, Van der Duijn van Maasdamlaan 17, 3445 CA Woerden

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

DE ROUWSLUIER AFGENOMEN
En Hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is, en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. Hij zal de dood voor altijd verslinden, de Heere HEERE zal de tranen van alle gezichten afwissen …

Jesaja 25:7-8a

Steeds weer schildert Jesaja het komende Koninkrijk in schitterende kleuren. Zo ook in Jesaja 25. Een visioen van een feestmaal dat zal worden aangericht op de berg Sion voor alle volken. In Gods Naam mag Jesaja verkondigen dat de smaad van Zijn volk Israël weggenomen zal zijn van de hele aarde en dat de mensen bevrijd zullen worden uit hun rouwsituatie. Want God zal de dood verslinden. En dat voor altijd en eeuwig. Je kunt van zo’n belofte erg blij worden. Maar onze reactie zou ook een andere kunnen zijn. Want: hoeveel eeuwen is het al niet geleden dat dit gezegd werd? En wat is er veranderd? Wat heb ik eraan als er thuis niemand meer op mij wacht …
Verdriet, eenzaamheid, angst en pijn zijn nog geen voltooid verleden tijd, ook niet voor de gelovigen. De feestgangers komen met betraande ogen aan op de berg Sion. De HEERE wacht hen daar op als de grote Gastheer. Als Hij dan de sluier wegneemt, wordt het betraande gezicht zichtbaar. Maar met een oneindig teer gebaar, zoals een 

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 




In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.