PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
CANTATEDIENST 10 NOVEMBER CANTATEDIENST 10 NOVEMBER

Het Projectkoor zingt in deze dienst vespermuziek: vijf psalmen en het Magnificat van Moritz Brosig (1815-1887). Medewerking verleent een strijkkwintet onder leiding van Ruth Houtman, aangevuld met hobo. Marnix van der Ploeg bespeelt in de dienst het koororgel.
De reeks opent met psalm 110, verzen 1, 5 en 7. De muziek begint eenstemmig, met alleen bij de eerste viool een kleine versiering: “Dixit Dominus” (De Heer spreekt), als een klaroen, vragend om aandacht. Dat wordt gevolgd door enkele maten duet van sopranen en alten “neem plaats aan mijn rechterhand”. Tenoren en bassen vallen dan in. Vers 5 staat in het teken van de macht van de Heer. Muzikaal wordt dat vertolkt door koor, orgel en orkest op volle sterkte te laten spelen en zingen. Met een iets mindere heftigheid klinken de woorden van vers 7. De psalm eindigt, net als de andere psalmen en het Magnificat, met de doxologie (Eer zij Vader, Zoon en Heilige Geest).
Psalm 111 opent met een altsolo (vers 1), gezongen door alle 
alten. Bij vers 2, “Machtig zijn de werken van de Heer”, komt de muziek tot volle bloei op de woorden “magna opera”. Op de woorden van vers 9b, “Heilig en ontzagwekkend is Zijn naam”, neemt de muziek af tot p, alsof de componist wil zeggen: buig je hoofd maar.
Psalm 112 begint met een solo (vers 1 en 2), gezongen door de sopranen. Het is een rustig tempo, in driekwartsmaat, met een beweeglijke melodie. In de Latijnse tekst begint vers 3 met het woord “Gloria”. Ook in de muziek is het “gloria” te horen: koor en orkest spelen en zingen vrijuit. Bij vers 10 hebben bassen en tenoren een kleine solo. Met korte noten vertolken de bassen de kwaadwilligen en laten de tenoren hun plannen in rook opgaan.
Boven psalm 113 staat: “Halleluja!” De Latijnse tekst begint met: “Laudate …” Het klinkt twee keer, als een aansporing. Die uitnodiging nemen de bassen solo aan in vers 2. In het volgende vers vallen de andere stemmen bij. Bij de woorden “Vanwaar de zon opkomt” schrijft de componist óók een opgaande melodische lijn bij het koor, behalve bij de bassen. Die hebben een overwegend neergaande melodie, verwijzend naar de ondergaande zon. De steeds hoger wordende melodie zien we terug aan het eind van vers 4, waar de melodie weer omhoog gaat, er een crescendo is, eindigend op “gloria ejus”.
“LAUDATE DOMINUM.” Dat is psalm 117. Ook muzikaal begint het met hoofdletters. Volle akkoorden op de woorden, twee keer zelfs. Alsof de componist wil benadrukken dat de barmhartigheid eindeloos is, laat hij deze woorden drie keer zingen, achtereenvolgens door alten, sopranen en bassen. Voorafgaand aan de doxologie is er een klein intermezzo door orgel en orkest.
Het Magnificat begint met een instrumentaal intro, op een rustig walstempo, waarna het koor de openingsfrase zingt. De daarop volgende solo wordt door de sopranen gezongen. Bij het “Quia fecit magna” (grote dingen heeft Hij gedaan) komen woorden en muziek perfect bij elkaar. Het koor zingt vrijuit, het orkest speelt volledig mee, de eerste viool heeft snelle noten. Bij de daarop volgende sopraansolo, “et misericordia”, wordt de muziek ingetogener. “Fecit potentiam …” (Hij toont de macht en kracht van zijn arm): hier zingt het koor, meer dan vrijuit en ondersteund door het orgel, deze woorden. Wanneer voor de tweede keer het “et exaltavit humiles” klinkt (Hij verhoogt de nederigen) hoort u de betekenis van “exaltavit” ook in de hoge noten van de sopranen en het meedoen van de hobo. Opmerkelijk genoeg eindigt hier het Magnificat en gaat de componist over naar de doxologie.
We nodigen u van harte uit deze dienst met ons te vieren.
W. Tilstra, namens het Projectkoor

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

DE ROUWSLUIER AFGENOMEN
En Hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is, en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. Hij zal de dood voor altijd verslinden, de Heere HEERE zal de tranen van alle gezichten afwissen …

Jesaja 25:7-8a

Steeds weer schildert Jesaja het komende Koninkrijk in schitterende kleuren. Zo ook in Jesaja 25. Een visioen van een feestmaal dat zal worden aangericht op de berg Sion voor alle volken. In Gods Naam mag Jesaja verkondigen dat de smaad van Zijn volk Israël weggenomen zal zijn van de hele aarde en dat de mensen bevrijd zullen worden uit hun rouwsituatie. Want God zal de dood verslinden. En dat voor altijd en eeuwig. Je kunt van zo’n belofte erg blij worden. Maar onze reactie zou ook een andere kunnen zijn. Want: hoeveel eeuwen is het al niet geleden dat dit gezegd werd? En wat is er veranderd? Wat heb ik eraan als er thuis niemand meer op mij wacht …
Verdriet, eenzaamheid, angst en pijn zijn nog geen voltooid verleden tijd, ook niet voor de gelovigen. De feestgangers komen met betraande ogen aan op de berg Sion. De HEERE wacht hen daar op als de grote Gastheer. Als Hij dan de sluier wegneemt, wordt het betraande gezicht zichtbaar. Maar met een oneindig teer gebaar, zoals een 

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.