PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
COÖRDINATOR AVG COÖRDINATOR AVG

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Dit heeft ertoe geleid dat we in de kerk, en dus ook in onze gemeente, nog weer eens goed nagedacht hebben over de wijze waarop we zorgvuldig met informatie en privacy van onze leden omgaan. Een aantal zaken is al geregeld in de kerkorde. Daarbij kun je denken aan de geheimhoudingsplicht voor iedereen die in de kerk werkt, ook vrijwilligers, en zaken rondom de ledenadministratie. Andere zaken zijn door de inwerkingtreding van de AVG nog weer eens extra onder de aandacht gekomen. Dat is onder andere de reden waarom we ook in onze gemeente een privacybeleid hebben opgezet. Ieder lid van de gemeente heeft het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met zijn persoonsgegevens wordt omgegaan. Dat betekent onder andere dat u recht heeft op inzage, op correctie en/of verwijdering van uw gegevens. Om te voldoen aan verzoeken van leden heeft de gemeente een coördinator AVG benoemd. De heer Wim Voskamp heeft zich bereid verklaard deze taak op zich te nemen. Om in contact te treden of een verzoek te doen met betrekking tot de privacyregels kunt u contact opnemen met Op deze manier willen we er samen als gemeente voor zorgen dat de privacy van iedereen gewaarborgd wordt en we op een veilige manier met elkaar en met vertrouwelijke zaken omgaan.

terug
 
 
 

Inloggen

Meditatie

BREEKBAAR PASEN
We leven toe naar Pasen, door de diepte van het lijden van Jezus heen. Deze weg door de diepte heen krijgt dit jaar een bijzondere lading door de coronacrisis. We hebben te maken met grote bezorgdheid, onzekerheid en angst om het coronavirus. We denken aan de zieken en aan de families die getroffen zijn door overlijden in hun kring. Hoe intens verdrietig en aangrijpend zijn deze situaties. Het is ons gebed dat zij in deze diepte de nabijheid van God mogen ervaren.
Maar de diepte gaat verder. We worden op onszelf en een kleine kring naasten teruggeworpen. Nog breder is de impact enorm: op werk, school, ons zorgstelstel, de dagelijkse boodschap. Op tal van manieren wordt er geschud aan de grondvesten van ons bestaan. We worden erbij stilgezet hoe kwetsbaar we zijn.

Afhankelijk
Jezus heeft zijn kwetsbaarheid intens doorleefd, tot in de dood. Zo wilde hij één zijn met de mensen en de wereld. Kwetsbaar als hij was heeft hij in Getsemané uitgesproken dat hij zijn leven legde in de handen van God. Dat was ook zijn laatste schreeuw aan het kruis. Hij gaf zich over in het

meer
 
OVERBELASTING KERKOMROEP

In veel gemeenten zullen veel meer luisteraars via Kerkomroep aangesloten zijn dan normaal. Dit kan leiden tot overbelasting van de website van Kerkomroep. Het zou goed kunnen zijn dat u geen verbinding kunt maken met de live uitzending. Als volgen op de computer niet lukt, kunt u smartphone of tablet proberen, of andersom. Niet alle browsers werken even goed samen met kerkomroep.nl; het proberen van een andere browser kan misschien helpen. U kunt prima de uitzending op een later moment terugluisteren. Als er gespreid geluisterd wordt, zal dat de snelheid ten goede komen. Achteraf kunt u de kerkdienst ook downloaden en afspelen wanneer dat u uitkomt.

 
Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden


Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.