PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
COLLECTE 17 NOVEMBER COLLECTE 17 NOVEMBER

Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg
Dit centrum is prachtig gelegen in een bosrijk gebied. Voor mensen die tijdelijk in De Herberg verblijven is het leven moeilijk. Ieder heeft zijn of haar eigen problemen. De één heeft zorgen in en over het gezin. De ander komt niet door een rouwproces heen. Gevoelens van wanhoop, berusting en opstandigheid strijden om voorrang. Andere mensen lopen vast door minderwaardigheidsgevoelens, emotionele beschadigingen uit het verleden of gebrek aan waardering. Door hun ervaringen hebben mensen soms geen zicht meer op wie God voor hen wil zijn. Vanuit de liefde van Christus willen medewerkers van De Herberg hen helpen om het leven weer aan te kunnen. Samen met God! Velen hebben na een verblijf in De Herberg de weg naar herstel gevonden. Vanuit de diaconale collecte op deze zondag gaat een vast bedrag van € 300,- naar deze organisatie. U kunt dit belangrijke werk, dat in De Herberg plaatsvindt, ook steunen door een gift op NL58 RABO 0302 2633 30 ten name van St. De Pietersberg te Oosterbeek.

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

DE ROUWSLUIER AFGENOMEN
En Hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is, en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. Hij zal de dood voor altijd verslinden, de Heere HEERE zal de tranen van alle gezichten afwissen …

Jesaja 25:7-8a

Steeds weer schildert Jesaja het komende Koninkrijk in schitterende kleuren. Zo ook in Jesaja 25. Een visioen van een feestmaal dat zal worden aangericht op de berg Sion voor alle volken. In Gods Naam mag Jesaja verkondigen dat de smaad van Zijn volk Israël weggenomen zal zijn van de hele aarde en dat de mensen bevrijd zullen worden uit hun rouwsituatie. Want God zal de dood verslinden. En dat voor altijd en eeuwig. Je kunt van zo’n belofte erg blij worden. Maar onze reactie zou ook een andere kunnen zijn. Want: hoeveel eeuwen is het al niet geleden dat dit gezegd werd? En wat is er veranderd? Wat heb ik eraan als er thuis niemand meer op mij wacht …
Verdriet, eenzaamheid, angst en pijn zijn nog geen voltooid verleden tijd, ook niet voor de gelovigen. De feestgangers komen met betraande ogen aan op de berg Sion. De HEERE wacht hen daar op als de grote Gastheer. Als Hij dan de sluier wegneemt, wordt het betraande gezicht zichtbaar. Maar met een oneindig teer gebaar, zoals een 

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.