PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
COLLECTE 29 DECEMBER COLLECTE 29 DECEMBER

Diaconie Hervormde Gemeente
De collecte op deze zondag is volledig bestemd voor het reguliere werk van onze diaconie. Incidentele hulp aan mensen in onze gemeente blijft een zorg van onze gemeente. Laten wij samen zorgen dat er voldoende middelen aanwezig blijven om deze belangrijke hulp te kunnen bieden. Terugkijkend naar het jaar 2019 mogen we stellen dat u, met uw gave in de collecte of met uw giften rechtstreeks op onze bankrekening, ons in staat heeft gesteld te helpen daar waar op dat moment geen helper was. Degene die geholpen werd is u zeer dankbaar voor ‘uw indirecte hulp’ gevormd door uw financiële bijdrage. Het college van diakenen is u zeer dankbaar dat u hen in staat stelt hun werk te doen! Héél hartelijk dank voor uw bijdrage in welke vorm dan ook door u gedaan in het jaar 2019! Ook aan het einde van dit jaar willen wij het bovenvermelde banknummer onder uw aandacht brengen, zodat wij ook in 2020 met dezelfde ‘diaconale insteek’ het werk kunnen doen! Bij voorbaat heel veel dank voor uw gift!

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

HOOP EN VERTROUWEN

De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen, de dag zegt het voort aan de dag die komt, de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord, het is een spraak zonder klank. Over heel de aarde gaat hun stem, tot aan het einde van de wereld hun taal.

Psalm 19:2-5a

Wat een loflied voor onze Schepper! Het zicht op de hemel die Gods majesteit laat zien wordt mensen echter op veel plaatsen ontnomen. Sla de krant maar open of kijk naar je eigen leven. Tranen van wanhoop of verdriet kunnen je het zicht ontnemen op de grootsheid van de schepping en de vreugde om de wet die doorklinkt in deze psalm.

Wanhoop en verdriet is zeker niet de toon van deze psalm. Toch was het in de tijd dat deze psalm is geschreven ook niet allemaal pais en vree. De bijbelverhalen zijn hier duidelijk over. Maar de toon van deze psalm is die van hoop en vertrouwen. Iedereen kan het zelf beoordelen. Kijk naar de prachtige schepping. En als je niet kan zien, dan kan je de behaaglijke warmte voelen van de zon op je huid. De natuur vertelt van Gods majesteit. Een prachtige zonsondergang of de zon die schijnt op een pak net gevallen sneeuw en die doet glinsteren alsof er wel een miljoen diamantjes op liggen. Om stil van te worden … De psalmdichter vindt het ook geweldig en toch weet hij nóg wat mooiers. De dichter vindt

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.