PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
COLLECTE 4 AUGUSTUS COLLECTE 4 AUGUSTUS

Vereniging “Op weg met de Ander”
De christelijke vereniging “Op weg met de Ander” zet zich in voor mensen met een verstandelijke beperking. Mensen met een verstandelijke beperking wonen gewoon in de wijk. Dat betekent dat deze mensen ook bij ons in de diensten komen. Uit de praktijk blijkt dat kerkgemeenschappen niet altijd weten hoe zij daarop in moeten spelen. Zullen zij hiervoor aparte of aangepaste diensten gaan houden? Kunnen jongeren met een lichte beperking volwaardig meedoen met catechisaties? Vragen die er binnen de kerk kunnen zijn. De bovengenoemde vereniging helpt gemeenten ervoor zorg te dragen dat mensen met een beperking op hun plek zijn. Zij beantwoorden vragen van betrokkenen, ontwikkelen materialen (bijvoorbeeld voor bezinning en catechese) en organiseren ontmoetingen met de doelgroep. Onze diaconie ondersteunt de vereniging “Op weg met de Ander” jaarlijks met een vast bedrag van € 300,00. Voor de diaconale collecte op deze zondag wordt deze organisatie onder de aandacht gebracht. U kunt deze vereniging ondersteunen met uw gift op NL92 INGB 0002 2487 64 t.n.v. Vereniging op weg met de Ander te Nijkerk.
 
terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie


HET LEVEN NA PINKSTEREN
Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer.

Openbaring 21:1


Ons leven begint vol verwondering van alles om ons heen. Wat gaat het leven ons bieden, wat mogen we ervan verwachten, wat is onze plaats in het geheel? We weten het eerst nog niet.
Als we wat ouder worden, beginnen we er iets meer van te begrijpen. Dan merken we ook dat het maar zelden zo is dat we alles bereiken waar we van droomden. In mijn werk als predikant, personal coach en mediator kom ik behalve dankbare mensen ook veel mensen tegen die teleurgesteld zijn. Hoe heeft dit zo kunnen gaan? We droomden van een prachtige loopbaan, van een gezond en feestelijk leven, om zelf iets in de wereld voor anderen te betekenen, en op zijn minst een goed gezin te hebben waar het met al onze kinderen alleen maar goed gaat!
Maar niet alle dromen worden waar. En als ze wel waar worden, blíjft dat niet altijd zo. Soms kijk ik teleurgestelde mensen in hun ogen en zie ik ze denken, om met een tekst van Acda en de Munnik te spreken: “Van al mijn idealen, heb ik alleen het oud worden gehaald”.

De Geest is uitgestort
Hoe kan het toch dat je als christen niet méér van je idealen kunt verwezenlijken. Vanwaar al die teleurstellingen? Met Goede Vrijdag leren we dat Jezus geleden heeft en zelfs gestorven en begraven is. Maar

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.