PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
COLLECTE 5 JANUARI COLLECTE 5 JANUARI

Vrienden van de Hoop
In 1975 werd de instelling De Hoop gestart. Spreuken 24 vers 11 was daarbij het uitgangspunt: “Red degenen die ter dood gegrepen zijn, want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt”. Het werk van en bij de instelling De Hoop gaat vaak letterlijk over leven en dood! Inmiddels is deze instelling uitgegroeid tot een instelling waar velen ‘genezing’ hebben ervaren. Naast de financiële inbreng van de overheid zijn er activiteiten die niet door de overheid worden bekostigd. Deze activiteiten zijn wel nodig om cliënten voor te bereiden op een terugkeer in de maatschappij om zo weer volledig zelfstandig voor zichzelf en het gezin te kunnen zorgen. Het betreft het opdoen van werkervaring, het uitstappen uit de prostitutie, het achterlaten van een verslaving. Cliënten bouwen weer een normaal dagritme op. Daarnaast wordt op onderdelen de christelijke levenswijze voorgelegd en voorgeleefd. Vele cliënten hebben bij De Hoop het geloof in hun Schepper gevonden of hervonden. Vanuit de diaconale collecte op deze zondag gaat een vast bedrag van € 300,- naar de Stichting Vrienden van de Hoop. Deze stichting zorgt voor gelden voor de onderdelen van het werk waar de overheid geen ondersteuning geeft. Uw gift is ook zeer welkom op NL06 INGB 0000 383 838 t.n.v. Vrienden van De Hoop te Dordrecht.

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

HOOP EN VERTROUWEN

De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen, de dag zegt het voort aan de dag die komt, de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord, het is een spraak zonder klank. Over heel de aarde gaat hun stem, tot aan het einde van de wereld hun taal.

Psalm 19:2-5a

Wat een loflied voor onze Schepper! Het zicht op de hemel die Gods majesteit laat zien wordt mensen echter op veel plaatsen ontnomen. Sla de krant maar open of kijk naar je eigen leven. Tranen van wanhoop of verdriet kunnen je het zicht ontnemen op de grootsheid van de schepping en de vreugde om de wet die doorklinkt in deze psalm.

Wanhoop en verdriet is zeker niet de toon van deze psalm. Toch was het in de tijd dat deze psalm is geschreven ook niet allemaal pais en vree. De bijbelverhalen zijn hier duidelijk over. Maar de toon van deze psalm is die van hoop en vertrouwen. Iedereen kan het zelf beoordelen. Kijk naar de prachtige schepping. En als je niet kan zien, dan kan je de behaaglijke warmte voelen van de zon op je huid. De natuur vertelt van Gods majesteit. Een prachtige zonsondergang of de zon die schijnt op een pak net gevallen sneeuw en die doet glinsteren alsof er wel een miljoen diamantjes op liggen. Om stil van te worden … De psalmdichter vindt het ook geweldig en toch weet hij nóg wat mooiers. De dichter vindt

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.