PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
COLLECTE 8 SEPTEMBER COLLECTE 8 SEPTEMBER

Mercy Ships Holland
Elke dag sterven in bepaalde regio’s op deze wereld mensen die niet tijdig kunnen worden geholpen vanwege armoede, ondervoeding, vervuild drinkwater enzovoort. Een kleine medische ingreep betekent soms een wereld van verschil. Mercy Ships is een christelijke organisatie die hospitaalschepen inzet om deze medische hulp te kunnen bieden. Bemanning en staf werken als vrijwilligers. De vrijwilligers op deze schepen brengen verandering en geven zieke mensen weer hoop en toekomst. Er zijn circa 400 bemanningsleden voor deze schepen beschikbaar en zij vertegenwoordigen 150 beroepen. Door deze mix ontstaat een grote mate aan efficiënte vrijwilligershulpverlening. Ook vanuit onze gemeente zijn er gemeenteleden geweest die als vrijwilliger op deze schepen hebben gewerkt! Op de schepen wordt voorzien in onder andere algemene medische operaties zoals een fisteloperatie, brede tandheelkundige hulp en specialistische behandeling van klompvoetjes. Ook wordt veel plastische chirurgie toegepast om wonden en littekens na een genezing te herstellen. De schepen varen langs de kusten van Afrika, Azië en Centraal-Amerika. Ze doen daar verschillende havens aan. De schepen blijven gedurende een langere tijd aangemeerd in een haven, waar mensen die hulp nodig hebben dan naar toe kunnen komen. Zij worden geholpen zonder dat er kosten in rekening worden gebracht. Alles wordt bekostigd uit giften.
Een vast bedrag van € 300,- vanuit de diaconale collecte, die op deze zondag tijdens de dienst wordt gehouden, gaat naar Mercy Ships. Uw gift is ook heel welkom op NL40 RABO 0356 3121 51 t.n.v. Stichting Mercy Ships Holland te Rotterdam.

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie
 

MIJN GENADE IS U GENOEG

Voor veel mensen bekende woorden. Ik hoor deze woorden weleens. De toon waarop deze woorden worden uitgesproken kan echter totaal verschillend zijn. Waar de één liefdevol deze woorden spreekt, worden ze door een ander uitgespuugd. Waar de één iets van hoop of iets van berusting ontleent aan deze woorden, roepen ze bij een ander weerstand op; hoezo “mijn genade is u genoeg”?
De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de christenen in Korinthe dat Jezus tot hem heeft gesproken: “Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid” (NBV). De zin staat niet op zichzelf. Er gaat het nodige aan vooraf. Na Paulus zijn er in Korinthe nep-apostelen gekomen die invloed hebben gekregen. Paulus heeft van hen kritiek gekregen. Nu moet Paulus iets doen wat hij niet wil: hoog van zichzelf opgeven. Altijd heeft hij God en Jezus centraal gesteld en nu moet hij

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.