PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Wereldraad van kerken bestaat 70 jaar Wereldraad van kerken bestaat 70 jaar

De Wereldraad van kerken, een uniek platform voor wereldwijde samenwerking tussen verschillende kerken, bestaat 70 jaar. Met gasten uit de hele wereld, met een ‘Walk of Peace’ door de binnenstad en een Oecumenische dienst in de Nieuwe kerk in het hartje van Amsterdam werd deze dag gevierd op donderdag 23 augustus jl. Het motto was ‘vrede en gerechtigheid’.  De oprichting van de Wereldraad van kerken was in 1948, eveneens in Amsterdam, wereldnieuws. Er kwamen christenen uit alle werelddelen. Samen vertegenwoordigden zij 120 verschillende kerken. Op de vredeswandeling ‘Walk of Peace’ en in de viering was er aandacht voor onrecht en geweld in verleden en heden. Maar er was ook aandacht voor de concrete inzet van geloofsgemeenschappen voor gerechtigheid en vrede. Dat werd belicht aan de hand van gedenkplaatsen van de Jodenvervolging in de 2ewereldoorlog. En andere vormen van onrecht en geweld, zoals de Armeense genocide. We gingen langs het Wereldhuis ‘Sant Egidio’, Good Will Centrum van het Leger des Heils en het Drugspastoraat. Op al deze plekken was er iets te beleven en te doen. Onderdeel van de geschiedenis van Amsterdam is het opnemen van vreemdelingen, Joden, Hugenoten, Armeniers, en de vluchtelingen nu. Wat ons trof was de toespraak van de Afrikaanse voorzitter Agnes Abuom. Zij vertelde over andere vormen van geweld. Zij riep ons op solidair te zijn met o.a. vrouwen buiten de grenzen van Europa. Zij noemde seksueel geweld, misbruik en mishandeling van vrouwen in het Midden- Oosten, in Afrika en Latijns-Amerika. Het is belangrijk dat zo’n interkerkelijke wereldorganisatie bestaat, al 70 jaar lang.  In de seculiere maatschappij is het belangrijk dat kerken met elkaar samenwerken. Ook al zijn we allemaal verschillend. We delen allemaal het geloof, en we laten ons allemaal inspireren door Gods liefde voor mensen. Bruggen bouwen, onrecht zien, het bestrijden van racisme en honger. Wij kregen een paar plastic slippers om deze te gebruiken voor onze pelgrimstocht in het leven. Om met elkaar in beweging te komen, om te werken aan meer eenheid, onderlinge verbondenheid en ons in te zetten voor eenheid, vrede en gerechtigheid, ook in Woerden.     
 
Hans Slooijer en Diny Wolters

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie
“Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen”.

2 Korintiërs 5:17

 
Nieuw !
Het nieuwe is gekomen. Paulus moet het er wel apart bijzeggen. Anders zou het sommigen ontgaan zijn. Christen of niet, het leven gaat gewoon door. Het Evangelie in hoofd en hart, en toch verandert er weinig.
Hoe zit dat nu. Het Evangelie was toch bedoeld om ons allemaal te veranderen? Na Pasen is de macht van zonde en door toch verslagen? Met Pinksteren is de Heilige Geest toch over ons uitgestort?
Ja, dat is waar. Het is bedoeld om ons allemaal te veranderen. Het grote woord dat daarbij genoemd wordt is verzoening. Wat stuk is wordt weer heel gemaakt. Verzoening is het middel tot het grote doel: de nieuwe schepping.

Toch begaan we een vergissing als we menen dat we daarna net kunnen doen of er niks gebeurd is.  Dan kan wel in onze houding naar God. God heeft er voor gekozen om de overtredingen van de wereld niet toe te rekenen. Als we naar onszelf en naar anderen kijken zien we alleen mensen wiens schuld door God bedekt is.
In de verhoudingen van mensen ligt dat anders. We worden niet
 
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost:
Zondag 2 september om 9.30 uur in de Petruskerk. Doopzitting: maandag 27 augustus om 20.00 uur in Het Baken. Aanmelden via 
Zondag 4 november om 9.30 uur in de Maranathakerk.
 

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.