PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
UPDATE RESTAURATIE BÄTZ-ORGEL UPDATE RESTAURATIE BÄTZ-ORGEL

De afgelopen weken heeft u al kunnen merken dat we bij de gemeentezang niet meer begeleid worden door het grote orgel, maar door het koororgel. Het grote orgel is immers helemaal leeggehaald vanwege de restauratie: in de eerste week van september hebben de medewerkers van de firma Van Vulpen alle 1750 pijpen uit het binnenwerk van het orgel gehaald en overgebracht naar hun werkplaats. Datzelfde geldt voor de windvoorziening, de balgen, de klavieren, de windladen en allerlei andere onderdelen. Af en toe was er flink wat spierkracht nodig, vooral voor de zware blaasbalgen. De komende maanden worden de werkzaamheden voorgezet bij Van Vulpen in Utrecht. Zoals u hebt gezien, zijn alleen de frontpijpen blijven staan. De orgelbouwer vond het niet verstandig deze - 'dunwandige' - pijpen te vervoeren. Bijkomend voordeel is dat we niet tegen een zwart gat aan hoeven te kijken. Het herstel van de frontpijpen zal later, in de kerk, ter hand worden genomen. Dit herstel zal ertoe leiden dat de klank van het orgel wordt teruggebracht tot de originele klank uit de 18e eeuw. Dit alles kunnen we weten, omdat er inmiddels veel historisch onderzoek is gepleegd, onder meer naar 18e-eeuwse orgels die nog helemaal gaaf zijn teruggevonden in kasten en dergelijke. Ook heeft men de laatste tijd veel technische ervaring opgedaan bij het herstel van de pijpen van vergelijkbare orgels.
 
Na de restauratie zal het orgel meer adem en draagkracht hebben dan voorheen. Uiteraard is voor dit alles veel geld nodig. We hopen dat u uw steentje wil bijdragen. Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de website www.batzorgel-petruskerk.nl. U kunt ook uw gift overmaken op NL 05 FVLB 06 99946204 t.n.v. Hervormde Gemeente te Woerden o.v.v. 'gift t.b.v renovatie orgel'. 
 

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie
PSALM 121: 1, 2 EN 8
Ik kijk omhoog naar de bergen.
Daar komt mijn hulp vandaan.
Daar is de Heer, Hij helpt mij.
Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt.
De Heer beschermt je,
overal, waar je ook gaat,
je leven lang.
(vertaling: Bijbel in Gewone Taal)

De troostrijke woorden van psalm 121 spreken veel mensen aan. Velen ervaren dat we in een roerige tijd leven. Die roerige tijd is er natuurlijk al eeuwenlang. Echter het nieuws van over de hele wereld is in slechts een paar minuten in onze huiskamer of daar waar we verbinding hebben met internet. Vaker dan je lief is kan je verzuchten waar het heen moet met ons land, met Europa, met de wereld… Een gevoel van machteloosheid om iets aan een situatie te veranderen vergroot soms je moedeloosheid. Dichter bij huis speelt er vaak ook het nodige. Bijvoorbeeld als je baan op de tocht staat vanwege een reorganisatie of als er iets mis
 
meer
 
Bediening Heilige Doop
Wijk Centrum-Oost: Zondag 21 oktober om 9.30 uur in de Petruskerk. Doopzitting op maandag 15 oktober om 20.30 uur in de Maranathakerk. Graag van te voren aanmelden bij de scriba.

Wijken West en Noord: Zondagmorgen 28 oktober in de Maranathakerk. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen contact opnemen met ds. Hans Berkheij (795233). De doopzitting zal plaatsvinden op dinsdagavond 16 oktober om 20.00 uur in de Maranathakerk.
 
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.