PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
UPDATE RESTAURATIE BÄTZ-ORGEL UPDATE RESTAURATIE BÄTZ-ORGEL

De afgelopen weken heeft u al kunnen merken dat we bij de gemeentezang niet meer begeleid worden door het grote orgel, maar door het koororgel. Het grote orgel is immers helemaal leeggehaald vanwege de restauratie: in de eerste week van september hebben de medewerkers van de firma Van Vulpen alle 1750 pijpen uit het binnenwerk van het orgel gehaald en overgebracht naar hun werkplaats. Datzelfde geldt voor de windvoorziening, de balgen, de klavieren, de windladen en allerlei andere onderdelen. Af en toe was er flink wat spierkracht nodig, vooral voor de zware blaasbalgen. De komende maanden worden de werkzaamheden voorgezet bij Van Vulpen in Utrecht. Zoals u hebt gezien, zijn alleen de frontpijpen blijven staan. De orgelbouwer vond het niet verstandig deze - 'dunwandige' - pijpen te vervoeren. Bijkomend voordeel is dat we niet tegen een zwart gat aan hoeven te kijken. Het herstel van de frontpijpen zal later, in de kerk, ter hand worden genomen. Dit herstel zal ertoe leiden dat de klank van het orgel wordt teruggebracht tot de originele klank uit de 18e eeuw. Dit alles kunnen we weten, omdat er inmiddels veel historisch onderzoek is gepleegd, onder meer naar 18e-eeuwse orgels die nog helemaal gaaf zijn teruggevonden in kasten en dergelijke. Ook heeft men de laatste tijd veel technische ervaring opgedaan bij het herstel van de pijpen van vergelijkbare orgels.
 
Na de restauratie zal het orgel meer adem en draagkracht hebben dan voorheen. Uiteraard is voor dit alles veel geld nodig. We hopen dat u uw steentje wil bijdragen. Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de website www.batzorgel-petruskerk.nl. U kunt ook uw gift overmaken op NL 05 FVLB 06 99946204 t.n.v. Hervormde Gemeente te Woerden o.v.v. 'gift t.b.v renovatie orgel'. 
 

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

DE VERANDERING
“Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef
erover nadenken”.   
Lucas 2:19  

Advent en Kerst
Het hoogtepunt in het kerkelijk jaar is Pasen. De Heer is waarlijk opgestaan! Wij hebben er al van gehoord. Wij zijn gemeente van de Christus. Hij heeft de dood overwonnen.
Als we geen paasgemeente waren hadden we misschien ook niet zoveel verlangen naar het kerstfeest. Het begin van het Evangelie van Jezus is weinig opwekkend. Maria, de moeder van Jezus verkeert in een buitengewoon ongemakkelijke situatie. Ze is hoogzwanger, en bovendien ongehuwd. Jozef, met wie ze omgaat is zeker niet de vader, en dat weet hij ook. Bovendien moet ze ver reizen vanwege de grillen van de Romeinse keizer, de buitenlandse overheerser van haar land. We zouden op dit moment geen van allen graag in haar schoenen staan. Natuurlijk wordt er even later in het Evangelie verteld van het engelenkoor, de herders in 
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Zondag 23 december om 9.30 uur in de Maranathakerk. Doopzitting op maandag 17 december om 20.30 uur in Het Baken. Graag van te voren aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad.

Wijken West en Noord: Zondag 2 december om 9.30 uur in de Maranathakerk. Ouders die hun kindje willen laten dopen kunnen zich melden bij ds. G. Schouten. In overleg bepalen we dan een datum voor het doopgesprek.
 

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.