PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
CANTATEDIENST IN DE PETRUSKERK CANTATEDIENST IN DE PETRUSKERK

Op 11 november verleent het Projectkoor medewerking aan de avonddienst in de Petruskerk. Het koor wordt begeleid door een strijkersensemble onder leiding van Ruth Houtman. Het koororgel wordt bespeeld door Marnix van der Ploeg.
Direct aan het begin van de dienst klinkt NLB 280. Een schitterende tekst van Sytse de Vries op muziek van Willem Vogel. Ik zou u willen uitnodigen de tekst thuis eens rustig door te lezen en op u in te laten werken. 
Na dit lied zingt het koor In Te Domine speravi van J. B. Schiedermayer (1779-1840). Het is een motet op enkele verzen (2, 3, 6 en 7) uit psalm 31. Het begint met een fuga waarin de sopranen het motief presenteren, achtereenvolgens overgenomen door alten, tenoren en bassen. Wanneer de sopranen voor de 2ekeer het muzikale motief hebben ingezet loopt dat uit op een door het hele koor in een steeds luider wordende uitroep gezongen “non, non,  non confundar in aeternum”(laat mij in der eeuwigheid niet beschaamd worden). Na deze luide roep wordt de tekst én de muziek ingetogener. Het krijgt het karakter van een gebed. De begeleiding is zacht met lange noten. Op een gegeven moment vallen zelfs de 1een 2eviool enkele maten stil en bestaat de begeleiding slechts uit het orgel, de altviool en de cello. Daarna zetten de sopranen vol overtuiging een nieuw thema op: “in manus Tuas commendospiritum meum”(in uw handen beveel ik mijn geest.) De andere stemmen nemen dit motief over. Met de bede “Redemisti me Domine”(red mij, Heer) keert een eerder muzikaal motief terug, echter nu een paar tonen lager en in een sneller tempo. Het motet eindigt met een uitbundig “Halleluja”waarbij op de lange noten van het koor de strijkers vrijuit korte noten spelen.
Als canticum zingen we een Magnificatvan H. Schütz (1585-1672). Het begint redelijk homofoon (alle stemmen vrijwel hetzelfde ritme met vaak één prominente melodie), maar al gauw krijgt iedere stem zijn eigen melodische lijn met inzetten, soms gelijktijdig met een andere stem of stemmen, maar ook vaak achter elkaar. (Dat maakt het zingen van polyfone muziek vaak zo lastig.) Schütz maakt ook nogal gebruik van maatwisselingen. Op de woorden “er zerstreuet” past hij een uptempo walsritme toe, wat de betekenis van het woord duidelijk onderstreept. Eenzelfde versnelling zien we, ook letterlijk in het notenbeeld met zwarte noten, op de woorden “er stöszet die Gewaltigen vom Stuhl”. Op de woorden “er erhöhet die Niedrigen” (Hij verhoogt de onaanzienlijken) laat Schütz bij de woordherhaling de muziek steeds hoger klinken; een perfecte muzikale vertaling van de woorden. De lofzang eindigt met een prachtig polyfoon “Amen”.
Ter voorbereiding op de gebeden zingen we het Kyrieuit de 3emis in D van J. L. Eybler (1765-1846). Het begint fmet één en dezelfde toon voor strijkers en orgel, gevolgd door een kort motief. Daarna valt het koor a capella in met de woorden “Kyrie eleison”. Dit herhaalt zich een keer. Daarna ontwikkelt de bede zich muzikaal, dan luid, dan weer zacht en ingetogen; veelal homofoon, maar soms als dialoog tussen één of meerdere stemmen. Op tweederde van het “Kyrie” wordt teruggegrepen op het begin met dezelfde motieven in orkest en koor.
Aan het eind van de dienst zingen we Verleih uns Friedenvan Mendelssohn (1809-1847), een bij vrijwel iedereen bekend motet. De volledige melodie wordt gepresenteerd door de bassen, later overgenomen door de alten, waarbij de bassen, op een eigen melodische lijn als een soort echo fungeren. Tot slot klinkt het hele koraal nog eens, maar dan gezongen door het hele koor.
Met muziek en tekst van NLB 416(Ga met God en Hij zal met je zijn) in hoofd en hart gaan we naar huis.
We nodigen u van harte uit deze dienst met ons te vieren.

W. Tilstra, namens het Projectkoor

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie
“Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE”
(Psalm 130:1)


In de afgelopen maand deed Kerk in Actie een oproep om in kerkdiensten Psalm 130:1 te zingen in verbondenheid met de bevolking van Sulawesi. Als reactie op de verschrikkelijke tsunami en aardbeving, luidde de oproep: “Zoveel leed, zoveel slachtoffers. We hebben er geen woorden voor. We kunnen bidden, doneren... én zingen.” Samen zingen met onze broeders en zusters in Indonesië: “Uit diepten van ellenden, roep ik tot U, o Heer!”
Juist daar waar de woorden ons ontbreken, mogen we roepen tot God met de woorden die Hij zelf geeft. Psalm 130 is een van de vele klaagpsalmen uit het gebedenboek van de psalmen. In deze klaagpsalmen is de nood meestal heel algemeen beschreven, zodat ieder zijn eigen persoonlijke nood kan invullen. “Uit de diepten” betreft de grote nood op Sulawesi, maar ook onze eigen, persoonlijke nood. Of de diepten waar mensen uit onze directe
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Zondag 23 december om 9.30 uur in de Maranathakerk. Doopzitting op maandag 17 december om 20.30 uur in Het Baken. Graag van te voren aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad.

Wijken West en Noord: Zondag 2 december om 9.30 uur in de Maranathakerk. Ouders die hun kindje willen laten dopen kunnen zich melden bij ds. G. Schouten. In overleg bepalen we dan een datum voor het doopgesprek.
 

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.