PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
OPNIEUW: FESTIVAL OF NINE LESSONS AND CAROLS! OPNIEUW: FESTIVAL OF NINE LESSONS AND CAROLS!

Al enkele jaren organiseert de Lutherse Gemeente samen met de Woerdense Raad van Kerken in de adventstijd het ‘Festival of Nine Lessons and Carols’.  Een viering waarin veel bekende - en soms wat minder bekende – liederen rond kerst een grote rol spelen. Het is een vorm die uit Engeland is overgewaaid. Precies honderd jaar leden - op kerstavond 1918 - werd het ‘Festival of Nine Lessons and Carols’ voor het eerst uitgevoerd door het Kings College in Cambridge. Het was bedoeld als een laagdrempelige viering met een aantal korte Bijbellezingen en veel ruimte voor muziek.
Ook in Nederland blijkt deze formule bijzonder aan te slaan. In de afgelopen jaren kwamen er ook in Woerden velen op af! Alle reden dus om deze - voor ons nieuwe – traditie voort te zetten. In de hoop en verwachting dat het opnieuw voor heel velen een bijzondere viering zal zijn!
Dit jaar vindt het Festivalplaats op zondag 9 december (de tweede zondag in de adventstijd) in de Bonaventurakerk. Het begint om 18.30 uur.
Het Woerdens Vocaal Ensemble o.l.v. André Vis zal dit jaar aan de viering meewerken en het orgel wordt bespeeld door Jeroen de Haan. Ds. Maarten Diepenbroek is de voorganger in deze viering.
Wat het kost? Er is bij de uitgang een collecte voor de kerstactie van de Raad van Kerken en ook ter bestrijding van de onkosten.
We hopen van harte dat u en jij er - weer - bij zult zijn!
 

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

DE VERANDERING
“Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef
erover nadenken”.   
Lucas 2:19  

Advent en Kerst
Het hoogtepunt in het kerkelijk jaar is Pasen. De Heer is waarlijk opgestaan! Wij hebben er al van gehoord. Wij zijn gemeente van de Christus. Hij heeft de dood overwonnen.
Als we geen paasgemeente waren hadden we misschien ook niet zoveel verlangen naar het kerstfeest. Het begin van het Evangelie van Jezus is weinig opwekkend. Maria, de moeder van Jezus verkeert in een buitengewoon ongemakkelijke situatie. Ze is hoogzwanger, en bovendien ongehuwd. Jozef, met wie ze omgaat is zeker niet de vader, en dat weet hij ook. Bovendien moet ze ver reizen vanwege de grillen van de Romeinse keizer, de buitenlandse overheerser van haar land. We zouden op dit moment geen van allen graag in haar schoenen staan. Natuurlijk wordt er even later in het Evangelie verteld van het engelenkoor, de herders in 
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Zondag 23 december om 9.30 uur in de Maranathakerk. Doopzitting op maandag 17 december om 20.30 uur in Het Baken. Graag van te voren aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad.

Wijken West en Noord: Zondag 2 december om 9.30 uur in de Maranathakerk. Ouders die hun kindje willen laten dopen kunnen zich melden bij ds. G. Schouten. In overleg bepalen we dan een datum voor het doopgesprek.
 

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.