PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Het Oor Het Oor

Vanaf januari starten vijf kerkelijke voorgangers een inloopspreekuur in De Plint. Elke woensdagmiddag van 14.30-15.30 uur is er gelegenheid binnen te lopen in het buurtcentrum aan de Jozef Israëlslaan. Een van de Woerdense voorgangers is beschikbaar om te luisteren naar je (levens)vragen en met je mee te denken.
De vijf voorgangers uit Woerden zijn kerkelijk actief in het Schilderskwartier. Zij zitten klaar met koffie of thee en een luisterend oor. Iedereen is welkom. Elke vraag mag gesteld worden.
Gesprekken kunnen over het geloof gaan, maar ook over eenzaamheid of de moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Zo nodig verwijzen de voorgangers door naar de beschikbare hulp binnen Woerden.
Het Oor wil een plek zijn waar je kunt binnenlopen om te vertellen waar je mee zit, wat er op je hart ligt, waar je blij mee bent of waar je je zorgen over maakt. De voorgangers hebben allemaal beroepsgeheim, dus zullen alleen informatie uit het gesprek delen, nadat ze dat met jou hebben besproken. Deelnemende pastores zijn naast ondergetekende Paulien Vervoorn (Parousiagemeente), André Jansen (Chr. Ger./Ger. Vrijg.), Joost Schelling (PKN Gereformeerd) en Janneke Stam (RK-parochie). Onderling weten wij ook van elkaar waar onze specifieke kwaliteiten liggen, zodat wij zo nodig ook een beroep op elkaar kunnen doen.
Het Oor is inmiddels gestart op woensdag 2 januari 2019 en wordt wekelijks gehouden van 14.30 -15.30 uur. Loop bij De Plint naar binnen en volg de bordjes van Het Oor. Of vraag ernaar bij de balie. U kunt mensen die niet bij een kerk betrokken zijn of willen zijn maar wel eens een gesprek willen hebben met iemand die gewend is te luisteren naar levensvragen naar ons doorverwijzen.
Het Oor is ook verwant aan de stichting ‘Tijd voor een gesprek’ waar ds Margriet van der Kooi-Dijkstra een belangrijke rol speelt. Deze stichting kunt u ook op andere tijdstippen bereiken via telefoonnummer 06-15907201.

         J.A. Berkheij

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

Gods zegen in 2019
Hoeveel nieuwjaarswensen heeft u dit jaar gehad? Het is eigenlijk best een bijzondere gewoonte om elkaar een gelukkig of gezegend nieuw jaar vol heil toe te wensen. Het lukt lang niet altijd om bij al die wensen even echt stil te staan bij hoe de ander eigenlijk het nieuwe jaar inkijkt. Maar het kan wel een moment zijn om elkaar even in de ogen te kijken: thuis, in de familie, binnen vriendschappen, op het werk en ook in de christelijke gemeente. Om met een handdruk de onderlinge verbondenheid te laten voelen.

Het bijzondere is dat God ons eigenlijk elke kerkdienst een gezegende week wenst. En het woord ‘wenst’ is dan veel te zwak uitgedrukt. In de zegen zegt God toe dat Hij ons wil behoeden, genadig wil zijn en vrede wil geven: “De HEERE zegene u en Hij behoede u. De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede.”(Num. 6:24-26). Bij deze zegen wordt
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: De eerstvolgende doopdienst is op zondag 17 februari 2019 in de Maranathakerk.
Doopzitting is op maandag 11 februari om 20.30 uur in Het Baken. Graag van te voren aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad.


Wijken West en Noord: Zondag 17 februari 2019 om 9.30 uur in de  Petruskerk. Ouders die hun kindje willen laten dopen kunnen contact opnemen met ds. Schouten. In overleg bepalen we een datum voor het doopgesprek.

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.