PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
CANTATEDIENST 23 JUNI CANTATEDIENST 23 JUNI
Aan de avonddienst in de Petruskerk verleent het Projectkoor zijn medewerking. Van Philip Le Bas (1958) zingt het koor een lofzang van Maria met een aangepaste tekst in vijf strofen. De laatste strofe is de doxologie. Het begint met een drie keer herhaald, in intensiteit toenemend ‘Magnificat’ dat eindigt in een majeurakkoord. De herhaling wordt opgebouwd met dissonanten. De strofen 1, 2 en 4 worden telkens voorafgegaan door hetzelfde muzikale thema. Het intro van strofe 3 is een omkering van het beginthema en bij strofe 5 is er sprake van een kleine variatie op het thema van het begin. Het eindigt met een driewerf ‘Amen’ op een stralend majeur akkoord. Ook zingen we een avondlied van Joseph Barnby (1838-1896) op een tekst van Thomas Kelly (1769-1855) en een lied van John Goss (1800-1880) op de melodie van NLB 103c. Strofe 2 is voor 4-stemmig koor. De andere strofen zijn afwisselend voor mannen, vrouwen en allen. Uit Italië komt een motet van Alessandro Scarlatti (1660-1725) op de woorden van psalm 57: 1 en 4. In het eerste deel wordt in een langzaam tempo met lange muzikale lijnen, met hier en daar een kleine versiering, vers 4 gepresenteerd: miserere mei Deus. Voor het grootste deel is de muziek hier homofoon. Het tweede deel, vers 4, is fugatisch van opbouw. De stemmen zetten met een gelijkluidend muzikaal thema achter elkaar in. Ook is het tempo hier iets sneller. De tekst vraagt erom: uit de hemel zal hij hulp sturen en mij bevrijden. Deze laatste woorden krijgen extra nadruk omdat de componist de tekst ‘et liberavit me’ door de verschillende stemmen als het ware achter elkaar aan laat buitelen. Op muziek van Henry Aldrich (1647-1710) zingen we psalm 100; heerlijk Engelse muziek om te zingen. We vinden het fijn wanneer u deze dienst met ons mee wilt beleven.
Wiebe Tilstra, namens het Projectkoor
 
terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie


DE GEEST
Romeinen 8:16:Die Geest getuigt met onze Geest, dat wij kinderen Gods zijn
Gezang 675:Geest van hierboven, leer ons geloven

Met veel enthousiasme mogen we komend weekend Pinksteren vieren. De Heilige Geest is uitgestort op alle vlees. We mogen er wat van verwachten. De Heilige Geest is op deze wereld!
Maar is het niet zo dat we heel veel zelf moeten doen? Het leven is soms feestvieren, maar soms ook tobben. Waar halen we de energie en het doorzettingsvermogen vandaan? Ja, dat is ook waar. Gelukkig, zou professor Van Ruler zeggen, de Heilige Geest is er, maar ik ben er ook nog! Sterker nog, het één gaat niet zonder het ander. Paulus zegt: “De Geest getuigt met onze geest”, zo staat er in het boek Handelingen. Hoe sterk en merkbaar de Heilige Geest in deze wereld te ervaren is, is dus ook afhankelijk van hoeveel ruimte wij geven aan Gods Geest. Maar dan gebeurt er ook wat, ons leven verandert. We zullen ervaren wat het betekent wat de Geest ons laat getuigen: dat wij Gods kinderen zijn.
J.A. Berkheij
 
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Doopdienst op zondag 23 juni in de Maranathakerk.
Doopzitting op maandag 17 juni om 20.30 uur in Het Baken. Graag van te voren aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad.


Wijken West en Noord: Doopdienst op zondag 26 mei in de Maranathakerk. Aanmelden bij ds. Berkheij, of 795233. Het doopgesprek zal zijn op maandag 20 mei. De locatie daarvoor is nog niet bekend. 

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.