PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
VESPERVIERING VESPERVIERING

22 september 18.30 uur, Opstandingskerk
Bij de derde vesper dit jaar is het volgens het kerkrooster alweer de eerste zondag van de herfst. In het liedboek, bij de avondliederen, staat op pagina 566 een gedicht van Klaas Holwerda. We beginnen de dienst met dit gedicht, eigenlijk een avondgebed, op muziek gezet door onze dirigent, Wiebe Tilstra. Ons avondlied “Nu is een dag voorbijgegaan”, lied 242, komt uit het Duitse taalgebied en is door Ria Borkent van een prachtige Nederlandse tekst voorzien. Psalm voor deze zondag is Psalm 138, een lofpsalm van David. Deze psalm is door een groot aantal componisten van naam op muziek gezet. Dat gaat van Constantijn Huygens en Jan Pieterszoon Sweelinck tot Heinrich Schütz, Joseph Rheinberger en Felix Mendelssohn-Bartholdy. Voor deze vesper kozen we een versie van een eigentijdse componist, Christoph Dalitz. Hij componeerde een prachtige tweede stem die teruggrijpt op de oorspronkelijke Geneefse melodie. Voorafgaand aan de gebeden zingt de zanggroep driestemmig “Adoramus te Christe” op muziek van onze dirigent. Het slotlied voor deze dag is lied 712. “Het jaar neigt zich tot stille groet” is een van de twee herfstliederen in ons liedboek, op een melodie van William Crowfood. Naar goed Engels gebruik kreeg die melodie ook een eigen naam mee, namelijk St. Mark. Ieder weer van harte uitgenodigd voor dit moment van bezinning, gebed en muziek.

Namens de voorbereidingsgroep, Jan Boot

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie
 

MIJN GENADE IS U GENOEG

Voor veel mensen bekende woorden. Ik hoor deze woorden weleens. De toon waarop deze woorden worden uitgesproken kan echter totaal verschillend zijn. Waar de één liefdevol deze woorden spreekt, worden ze door een ander uitgespuugd. Waar de één iets van hoop of iets van berusting ontleent aan deze woorden, roepen ze bij een ander weerstand op; hoezo “mijn genade is u genoeg”?
De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de christenen in Korinthe dat Jezus tot hem heeft gesproken: “Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid” (NBV). De zin staat niet op zichzelf. Er gaat het nodige aan vooraf. Na Paulus zijn er in Korinthe nep-apostelen gekomen die invloed hebben gekregen. Paulus heeft van hen kritiek gekregen. Nu moet Paulus iets doen wat hij niet wil: hoog van zichzelf opgeven. Altijd heeft hij God en Jezus centraal gesteld en nu moet hij

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.