PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Meditatie Meditatie


“Ik weet: mijn redder leeft, en Hij zal tenslotte hier op 
  aarde ingrijpen”.
Job 19:25

 Georg Friedrich Händel had slechts 24 dagen nodig om zijn oratorium “the Messiah” te componeren: van 22 augustus tot 14 september 1741. Dat kwam deels omdat hij ouder werk opnieuw gebruikte. Maar ook omdat Händel zo gepassioneerd aan het oratorium werkte dat eten en slapen er geregeld bij inschoten. Later schreef hij over deze weken als ”een fantastisch, verheven hemels visioen”..Eén van de hoogtepunten uit dit oratorium zijn natuurlijk de “halleluja” koralen. Maar juist een breekbaar en dierbaar moment uit de Messiah is de aria ”I know that my redeemer liveth”. (Ik weet dat mijn verlosser leeft) Een aria waarin op prachtige wijze de opstanding van Jezus Christus wordt bezongen. 
 
Wat we ons echter niet altijd realiseren is dat deze woorden afkomstig zijn uit de mond van Job. Inderdaad, de rechtvaardige oud testamentische Job die tegenover zijn drie vrienden volhoudt dat er geen kwaad in zijn leven is (geweest) dat zijn enorme lijden rechtvaardigt. Er komt maar geen eind aan de beschuldigingen van Elifaz, Bildad en Sofar. Getergd schreeuwt Job het uit: “O, mochten mijn woorden worden opgeschreven, vastgelegd in een inscriptie, met een ijzeren stift gegrift, met lood gevuld, voor altijd in de rotsen uitgehouwen! Ik weet: mijn redder leeft, en hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen. Hoezeer mijn huid ook is geschonden, toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen. Ik zal hem aanschouwen, ik zal hem met eigen ogen zien, ik, geen ander, heel mijn binnenste smacht van verlangen”. 
 
Nu loopt de tekst van Händel niet helemaal parallel met wat Job bedoelt. Jezus verzoent ons die zondaars zijn met God. Maar Job heeft een redder nodig die zijn onschuld aantoont. Het lijkt wel alsof Job hier iets profetisch krijgt. Hij stijgt als het ware boven zijn ellendige bestaan uit en belijdt zijn overtuiging dat hij, Job, in dit lichaam God met eigen ogen zal zien. Job gelooft dat hij niet zal sterven maar zal leven. We zien de contouren van Jezus Christus voor ons zoals Händel die componeert: Dit troostrijke solostuk drukt op lyrische wijze uit, dat de opstanding of verrijzenis elke cel van ons lichaam, elk atoom van ons bestaan raakt. Hier spreekt het geloof in de opstanding of verrijzenis als een herschepping, waarbij elke zweetdruppel, elke bloeddruppel en elke traan zullen worden verzameld en alle vezels van ons vege lijf in ere zullen worden hersteld. Dat is belofte voor Gods grote Toekomst die nog uitstaat. Met minder kunnen we en willen we niet toe. Een toekomst waarvan de contouren in Jezus Christus al zichtbaar zijn. Het lijkt niet de tijd van het jaar maar luister op een mooie zomeravond eens naar de Messiah van G.F. Händel.
 
G. Schouten

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

“Ik weet: mijn redder leeft, en Hij zal tenslotte hier op 
  aarde ingrijpen”.
Job 19:25

 Georg Friedrich Händel had slechts 24 dagen nodig om zijn oratorium “the Messiah” te componeren: van 22 augustus tot 14 september 1741. Dat kwam deels omdat hij ouder werk opnieuw gebruikte. Maar ook omdat Händel zo gepassioneerd aan het oratorium werkte dat eten en slapen er geregeld bij inschoten. Later schreef hij over deze weken als ”een fantastisch, verheven hemels visioen”..Eén van de hoogtepunten uit dit oratorium zijn natuurlijk de “halleluja” koralen. Maar juist een breekbaar en dierbaar moment uit de Messiah is de aria ”I know that my redeemer liveth”. (Ik weet dat mijn verlosser leeft) Een aria waarin op prachtige wijze de opstanding van Jezus 
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost:
Zondag 2 september om 9.30 uur in de Petruskerk. Doopzitting: maandag 27 augustus om 20.00 uur in Het Baken. Aanmelden via 
 

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.