PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Meditatie Meditatie
 

MIJN GENADE IS U GENOEG

Voor veel mensen bekende woorden. Ik hoor deze woorden weleens. De toon waarop deze woorden worden uitgesproken kan echter totaal verschillend zijn. Waar de één liefdevol deze woorden spreekt, worden ze door een ander uitgespuugd. Waar de één iets van hoop of iets van berusting ontleent aan deze woorden, roepen ze bij een ander weerstand op; hoezo “mijn genade is u genoeg”?
De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de christenen in Korinthe dat Jezus tot hem heeft gesproken: “Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid” (NBV). De zin staat niet op zichzelf. Er gaat het nodige aan vooraf. Na Paulus zijn er in Korinthe nep-apostelen gekomen die invloed hebben gekregen. Paulus heeft van hen kritiek gekregen. Nu moet Paulus iets doen wat hij niet wil: hoog van zichzelf opgeven. Altijd heeft hij God en Jezus centraal gesteld en nu moet hij zichzelf verdedigen. Hij vertelt van een openbaring die hij heeft gekregen. Een openbaring die alleen voor hem bestemd was, bedoeld om zijn persoonlijke relatie met God te versterken. En dus niet om ermee te pronken.
Paulus is een bevoorrecht mens. Hij heeft een bijzondere relatie met God en met Jezus. En dan heeft hij ook nog openbaringen gekregen. Toch gaat het Paulus niet in alles goed. Hij zegt: “Er is mij een doorn in het vlees gestoken: ik word gekweld door een engel van Satan.” De reden hiervoor is volgens Paulus dat hij niet hoogmoedig wordt, dat hij niet naast zijn schoenen gaat lopen. Paulus wordt niet bevrijd van zijn kwelling ondanks zijn smekende gebeden. Paulus krijgt een wonderlijk antwoord. Het is nee en toch ja. Paulus krijgt niet wat hij vraagt, maar zijn gebed wordt wel verhoord. Jezus antwoordt: “Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid”.
Paulus moet leven met de pijn die de engel van Satan hem aandoet. Maar Paulus ontvangt wel kracht voor deze situatie. Wat Paulus wel krijgt is de genade van Jezus Christus. Die genade is het beste wat een mens kan krijgen, Gods ontferming, Zijn goedheid, Zijn vergevingsgezinde liefde. Voor Paulus is het misschien wel de onverdiende genade van zijn bekering. Of dat hij een apostel mag zijn van zijn Heer. Of dat hij dagelijks kracht krijgt voor zijn werk. Paulus’ conclusie is dat hij vreugde schept in zijn zwakheid. Want in het erkennen van zijn zwakheid ervaart hij de kracht van Christus.
“Mijn genade is u genoeg.” De één beaamt deze woorden gedurende zijn of haar leven. Voor anderen is het misschien wel een leven lang zoeken, omdat het lijden aan het leven (te) zwaar is. En dan …? Ja dan geloof ik in het wonder van Genade!
Ga met God!
Rik Gorter, pastoraal werker

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie
 

MIJN GENADE IS U GENOEG

Voor veel mensen bekende woorden. Ik hoor deze woorden weleens. De toon waarop deze woorden worden uitgesproken kan echter totaal verschillend zijn. Waar de één liefdevol deze woorden spreekt, worden ze door een ander uitgespuugd. Waar de één iets van hoop of iets van berusting ontleent aan deze woorden, roepen ze bij een ander weerstand op; hoezo “mijn genade is u genoeg”?
De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de christenen in Korinthe dat Jezus tot hem heeft gesproken: “Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid” (NBV). De zin staat niet op zichzelf. Er gaat het nodige aan vooraf. Na Paulus zijn er in Korinthe nep-apostelen gekomen die invloed hebben gekregen. Paulus heeft van hen kritiek gekregen. Nu moet Paulus iets doen wat hij niet wil: hoog van zichzelf opgeven. Altijd heeft hij God en Jezus centraal gesteld en nu moet hij

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.