PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Meditatie Meditatie

“Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE”
(Psalm 130:1)


In de afgelopen maand deed Kerk in Actie een oproep om in kerkdiensten Psalm 130:1 te zingen in verbondenheid met de bevolking van Sulawesi. Als reactie op de verschrikkelijke tsunami en aardbeving, luidde de oproep: “Zoveel leed, zoveel slachtoffers. We hebben er geen woorden voor. We kunnen bidden, doneren... én zingen.” Samen zingen met onze broeders en zusters in Indonesië: “Uit diepten van ellenden, roep ik tot U, o Heer!”
Juist daar waar de woorden ons ontbreken, mogen we roepen tot God met de woorden die Hij zelf geeft. Psalm 130 is een van de vele klaagpsalmen uit het gebedenboek van de psalmen. In deze klaagpsalmen is de nood meestal heel algemeen beschreven, zodat ieder zijn eigen persoonlijke nood kan invullen. “Uit de diepten” betreft de grote nood op Sulawesi, maar ook onze eigen, persoonlijke nood. Of de diepten waar mensen uit onze directe omgeving doorheen gaan. Diepten die zo verstikkend kunnen werken dat we soms voor anderen moeten roepen: “Heere, hoor!”


De dichter van Psalm 130 is zich daarbij sterk bewust van wie hij zelf is als klein mensje: “Als U op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal bestaan.” Als God bij gaat houden wat er allemaal krom is in ons leven. Als Hij ons af gaat rekenen op onze zonde. Als Hij ons antwoordt door ons te vertellen hoe we omgaan met Hem, met elkaar, met onszelf, met Zijn schepping… 

Als, als, als.Maar zo kent de dichter God niet. God luistert niet alleen naar perfecte, heilige mensen. “Bij U is toch vergeving, opdat U gevreesd wordt!” God hoort, vergeeft en verzoent, als we vanuit de diepte tot Hem komen. Omdat Hij niet wil dat we ver bij Hem vandaan in een donkere diepte leven. Hij wil ons graag dichtbij. God wil dat wij Hem vrezen, dat is ”leven uit de bevende zekerheid van de liefde”. Een liefde die ons zelfs vanuit de diepte verbindt met God. Want er is geen plaats die voor God niet toegankelijk is. Augustinus wijst erop dat de diepten in het meervoud staan. Dat betekent volgens hem dat niet alleen de diepte van onze ellende bedoeld is, maar ook de onpeilbare diepte van Gods goedheid. In Zijn goedheid ging Hij in Jezus zo onpeilbaar diep om ons op te zoeken, hoe ‘diep we ook gezonken zijn’ of hoe ellendig ons leven ook voelt. En door Zijn Geest bidt Hij met ons mee voor Woerden, voor Sulawesi, voor de wereld. Tot de grote morgen van Zijn Koninkrijk doorbreekt. Die morgen: “Heer, wanneer?!” 

Bastiaan Visser, kerkelijk medewerker

terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie
“Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE”
(Psalm 130:1)


In de afgelopen maand deed Kerk in Actie een oproep om in kerkdiensten Psalm 130:1 te zingen in verbondenheid met de bevolking van Sulawesi. Als reactie op de verschrikkelijke tsunami en aardbeving, luidde de oproep: “Zoveel leed, zoveel slachtoffers. We hebben er geen woorden voor. We kunnen bidden, doneren... én zingen.” Samen zingen met onze broeders en zusters in Indonesië: “Uit diepten van ellenden, roep ik tot U, o Heer!”
Juist daar waar de woorden ons ontbreken, mogen we roepen tot God met de woorden die Hij zelf geeft. Psalm 130 is een van de vele klaagpsalmen uit het gebedenboek van de psalmen. In deze klaagpsalmen is de nood meestal heel algemeen beschreven, zodat ieder zijn eigen persoonlijke nood kan invullen. “Uit de diepten” betreft de grote nood op Sulawesi, maar ook onze eigen, persoonlijke nood. Of de diepten waar mensen uit onze directe
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Zondag 23 december om 9.30 uur in de Maranathakerk. Doopzitting op maandag 17 december om 20.30 uur in Het Baken. Graag van te voren aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad.

Wijken West en Noord: Zondag 2 december om 9.30 uur in de Maranathakerk. Ouders die hun kindje willen laten dopen kunnen zich melden bij ds. G. Schouten. In overleg bepalen we dan een datum voor het doopgesprek.
 

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.