PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
13e Gezamenlijke communicatiebericht (eind augustus 2018) 13e Gezamenlijke communicatiebericht (eind augustus 2018)
Aan de leden van de Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk en de Lutherse Gemeente.
Samen optrekken
In het vorige bericht hebben we gemeld dat de kerkenraden van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente hebben aangegeven, dat ze in grote lijnen positief zijn over het visiedocument. We zijn dankbaar dat ook de Evangelisch-Lutherse Gemeente nu positief op het visiedocument heeft gereageerd en de deelname aan de stuurgroep voor de vorming van een Protestantse Gemeente Woerden heeft hervat.
Het visiedocument “Het wenkend perspectief” zal op basis van de ontvangen reacties worden bijgesteld. De stuurgroep hoopt het aangepaste visiedocument na deze zomer aan te kunnen bieden. Voor een nadere toelichting zie ook het voorgaande bericht.

Aanpak vervolgtraject
Het plan voor het vervolgtraject vorming PGW (fase II) is recent door de stuurgroep aan de kerkenraden aangeboden. Hierin is aangegeven welke onderwerpen er in de komende periode door enkele kleine werkgroepen worden uitgewerkt. Gemeenteleden kunnen benaderd worden om een bijdrage te leveren aan die uitwerkingen.
De uitwerkingen betreffen bijvoorbeeld de structuur van een nieuwe kerkelijke organisatie, waaronder één diaconie en één college van kerkrentmeesters. Andere vragen zijn bijvoorbeeld de wijze waarop we invulling willen geven aan onze missionaire opdracht en de positie van het Baken. 
 
Planning
Het is de bedoeling dat deze uitwerkingen in het komend halfjaar (of al eerder) gereed zijn. De stuurgroep hoopt dat vóór de zomer van 2019 de kerkenraden hiermee een principe-besluit tot de vereniging van onze kerken kunnen nemen. Voor een samengaan van onze kerken geldt een officieel traject waarin de kerkenraden zich moeten uitspreken en de gemeente wordt gehoord. Een definitief besluit tot de vorming van de Protestantse Gemeente Woerden zou dan in 2020 kunnen volgen. Daarmee wordt dan een logisch vervolg gegeven aan de stappen die in de voorgaande jaren al zijn gezet.
 
Zie voor de beschikbare documenten over de vorming Protestantse Gemeente Woerden, de voortgang en eerdere communicatieberichten www.pknwoerden.nl
We willen u vragen om de vorming van de Protestantse Gemeente Woerden ook in uw gebeden te gedenken.
 
Namens de stuurgroep vorming PGW, Jaap Verweij (06-50419211)
terug
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie


HET LEVEN NA PINKSTEREN
Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer.

Openbaring 21:1


Ons leven begint vol verwondering van alles om ons heen. Wat gaat het leven ons bieden, wat mogen we ervan verwachten, wat is onze plaats in het geheel? We weten het eerst nog niet.
Als we wat ouder worden, beginnen we er iets meer van te begrijpen. Dan merken we ook dat het maar zelden zo is dat we alles bereiken waar we van droomden. In mijn werk als predikant, personal coach en mediator kom ik behalve dankbare mensen ook veel mensen tegen die teleurgesteld zijn. Hoe heeft dit zo kunnen gaan? We droomden van een prachtige loopbaan, van een gezond en feestelijk leven, om zelf iets in de wereld voor anderen te betekenen, en op zijn minst een goed gezin te hebben waar het met al onze kinderen alleen maar goed gaat!
Maar niet alle dromen worden waar. En als ze wel waar worden, blíjft dat niet altijd zo. Soms kijk ik teleurgestelde mensen in hun ogen en zie ik ze denken, om met een tekst van Acda en de Munnik te spreken: “Van al mijn idealen, heb ik alleen het oud worden gehaald”.

De Geest is uitgestort
Hoe kan het toch dat je als christen niet méér van je idealen kunt verwezenlijken. Vanwaar al die teleurstellingen? Met Goede Vrijdag leren we dat Jezus geleden heeft en zelfs gestorven en begraven is. Maar

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.