PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
CANTATEDIENST 23 JUNI CANTATEDIENST 23 JUNI
Aan de avonddienst in de Petruskerk verleent het Projectkoor zijn medewerking. Van Philip Le Bas (1958) zingt het koor een lofzang van Maria met een aangepaste tekst in vijf strofen. De laatste strofe is de doxologie. Het begint met een drie keer herhaald, in intensiteit toenemend ‘Magnificat’ dat eindigt in een majeurakkoord. De herhaling wordt opgebouwd met dissonanten. De strofen 1, 2 en 4 worden telkens voorafgegaan door hetzelfde muzikale thema. Het intro van strofe 3 is een omkering van het beginthema en bij strofe 5 is er sprake van een kleine variatie op het thema van het begin. Het eindigt met
lees meer »
 
Kerst Wandeltheater: teamleden gevraagd Kerst Wandeltheater: teamleden gevraagd

Afgelopen week hebben we met een aantal mensen van de 4 verschillende kerken uit de binnenstad om de tafel gezeten om te kijken of we weer een Kerst Wandel Theater kunnen organiseren met elkaar. De wil is er!!

Graag vragen we of jij ons kernteam wilt komen versterken. Het kernteam zal de kar trekken en we willen graag de taken verdelen.

 
Daarom zijn we op zoek naar:
 • - Een voorzitter
 • - Iemand die verantwoordelijk is voor de financiën
 • - Iemand die het script willen maken of zoeken en het thema bedenkt
 • - Iemand die de scèneleiders aanstuurt
 • - Iemand die de PR op zich wil nemen
 • - Iemand die de algemene regeltaken op zich neemt
lees meer »
 
Brunchdienst 30 juni Brunchdienst 30 juni

'Geroepen om vrij te zijn!' is het thema van de brunchdienst op zondag 30 juni in de Maranathakerk. Welkom, bij deze dienst waarin ontmoeting met God en met elkaar centraal staat en waaraan door velen wordt meegewerkt. Vanaf 9:15 uur staan koffie, thee en limonade voor ons klaar en om 9:30 uur start de dienst.

Bij 'vrij' zijn is de link naar de naderende zomervakantie snel gelegd. Tijdens de dienst legt ds. Gerdien Neels ons de link uit tussen het thema en wat er in de brief van Paulus aan de Galaten staat over dit onderwerp. God wil graag dat we in vrijheid leven.
Verder is er veel mooie muziek, verzorgd door Annelies en 'ons' combo vol jong talent:

lees meer »
 
Kliederkerk Woerden 7 juli 2019 Kliederkerk Woerden 7 juli 2019
Op zondagmiddag 7 juli wordt er weer een Kliederkerk georganiseerd vanuit de Kruiskerk, dit keer op een andere locatie: boerderij op ’s Gravensloot 28! Het thema: bouw je je huis op zand of op een rots? zal op een aansprekende en creatieve manier voor alle leeftijden centraal staan. Kliederkerk Woerden wil laagdrempelige ontmoetingen voor alle leeftijden rondom een Bijbelverhaal organiseren. Samen ontdekken, samen vieren en samen eten zijn de vaste onderdelen van Kliederkerk. Bij deze

lees meer »
 
Jam voor de Roemeniëmarkt Jam voor de Roemeniëmarkt

Op zaterdag 7  september a.s. zal tussen 09.00 en 15.00 uur de jaarlijkse Roemeniëmarkt worden gehouden in en rond onze verkoophal, Leidsestraatweg 132 in Woerden.

Ook dit jaar zijn er weer allerhande kramen, waaronder een kraam met eigen gemaakte jam etc. Voor deze kraam zijn wij op zoek naar mensen die bereid zijn om voor ons jam, peertjes etc. te maken.

Ook op deze manier levert u een bijdrage aan het welslagen van de markt waarvan de opbrengst weer geheel ten goede zal komen aan onze projecten in Roemenië, Moldavië en Oekraïne.
Meer informatie bij Gert Lekkerkerker, 06 – 23 43 50 49. E-mail
 
Ideeën bewoners Molenvliet voor ‘kerk voor de wijk zijn’ Ideeën bewoners Molenvliet voor ‘kerk voor de wijk zijn’
Ideeën bewoners Molenvliet voor ‘kerk voor de wijk zijn’

Hoe kan de kerk vanuit ‘missionaire presentie’ van betekenis zijn voor de wijk? Deze vraag speelt vanuit de missie: ‘We willen een open en gastvrije gemeente zijn, getuigen van de liefde van God, het verlossende werk van Jezus en omzien naar de ander in de stad.’ De ‘droom’ voor de Maranathakerk is een open, laagdrempelige en gastvrije gemeente zijn, waar ruimte is voor diverse activiteiten voor mensen in de wijk. Zo draagt de kerk een maatschappelijk steentje bij en hoopt en verwacht daarmee die levende getuige te zijn.

 
Om een beeld te krijgen hoe de Maranathakerk van betekenis kan zijn voor Molenvliet voerde stagiair Paul v.d. Loo een onderzoek uit onder (bege)leiding van Ds. Schouten. Vragen waarop hij antwoord zocht: waar hebben mensen in Molenvliet behoefte aan en waar
lees meer »
 
Startzondag 15 september 2019 Startzondag 15 september 2019

"Een goed verhaal" is het thema van de startzondag d.d. 15 september a.s.  Voor dit thema zijn wij op zoek naar gemeenteleden (jong of oud, klein of groot (u of jij dus eigenlijk die dit leest) die HUN verhaal willen vertellen of voorlezen.

 • - Het verhaal dat misschien ooit veel indruk heeft gemaakt.
 • - Het verhaal waar het geloof jou heeft gesteund.
 • - Het verhaal omdat je een ander toen zo miste.
 • - Het verhaal uit de Bijbel waaraan je vaak moet denken.
 • - Het verhaal vult u het zelf eens in.
lees meer »
 
Altijd al een orgelpijp willen kopen? Altijd al een orgelpijp willen kopen?
Altijd al een orgelpijp willen kopen? Dat kan: via de website www.batzorgel-petruskerk.nl kunt u aangeven of u een orgelpijp wilt sponsoren. Daarmee helpt u mee met de renovatie van ons orgel. Het bankrekeningnummer is NL 05 FVLB 06 99946204.
 
Website van de Hervormde Gemeente Woerden. Website van de Hervormde Gemeente Woerden.

Deze website geeft informatie over de kerkelijke activiteiten in onze gemeente, zoals kerkdiensten, gepreksgroepen, diaconale projecten etc.

Via het menu aan de linkerzijde kunt u de door u gewenste informatie vinden. Als u met uw muisaanwijzer op een onderwerp gaat staan opent zich een submenu met meerdere pagina's. Ook kunt u de zoekfunctie rechts bovenaan gebruiken om informatie te vinden.

Instructies voor het aanleveren van materiaal voor de site kunt u hier vinden. 

 
Welkom in Woerden Welkom in Woerden

Een introductie in het PKN landschap in onze prachtige stad
Als u in Woerden komt wonen en u komt uit een plaats met een protestantse gemeente, dan moet u een keuze maken bij welke PKN kerk u zich wilt aansluiten. Om u bij die keuze te helpen, hebben wij een documentatieset samengesteld, die daarvoor een gids wil zijn.

lees meer »
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie


DE GEEST
Romeinen 8:16:Die Geest getuigt met onze Geest, dat wij kinderen Gods zijn
Gezang 675:Geest van hierboven, leer ons geloven

Met veel enthousiasme mogen we komend weekend Pinksteren vieren. De Heilige Geest is uitgestort op alle vlees. We mogen er wat van verwachten. De Heilige Geest is op deze wereld!
Maar is het niet zo dat we heel veel zelf moeten doen? Het leven is soms feestvieren, maar soms ook tobben. Waar halen we de energie en het doorzettingsvermogen vandaan? Ja, dat is ook waar. Gelukkig, zou professor Van Ruler zeggen, de Heilige Geest is er, maar ik ben er ook nog! Sterker nog, het één gaat niet zonder het ander. Paulus zegt: “De Geest getuigt met onze geest”, zo staat er in het boek Handelingen. Hoe sterk en merkbaar de Heilige Geest in deze wereld te ervaren is, is dus ook afhankelijk van hoeveel ruimte wij geven aan Gods Geest. Maar dan gebeurt er ook wat, ons leven verandert. We zullen ervaren wat het betekent wat de Geest ons laat getuigen: dat wij Gods kinderen zijn.
J.A. Berkheij
 
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Doopdienst op zondag 23 juni in de Maranathakerk.
Doopzitting op maandag 17 juni om 20.30 uur in Het Baken. Graag van te voren aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad.


Wijken West en Noord: Doopdienst op zondag 26 mei in de Maranathakerk. Aanmelden bij ds. Berkheij, of 795233. Het doopgesprek zal zijn op maandag 20 mei. De locatie daarvoor is nog niet bekend. 

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.