PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Betrokken?! Betrokken?!
Hoe staat het met de betrokkenheid van onze gemeente? Die is enorm kunnen we je vertellen. 
Al die mensen die belden, mailden of appten met aanbiedingen variërend van bakken en bereiden tot ‘zet mij maar op de afwas’. Wat een inzet, van tieners tot mensen op hoge leeftijd, om er een onvergetelijk afscheid voor ds. Gerrit Schouten en zijn vrouw Tineke van te maken. In het begin was het ‘lekker noteren’, later sloeg dat om in ontroering. Het werd een hele waslijst van mensen die graag iets wilden verzorgen / doen. 

De maaltijd op 6 april is door gemeenteleden bij elkaar gebracht en klaargezet en gelukkig 
lees meer »
 
Pastoraat Pastoraat
Tijdens een predikantsvacature is de taak die de gemeente altijd al heeft, nl. er pastoraal voor elkaar zijn en met elkaar meeleven, des te belangrijker. 
Daarom is de kerkenraad bijzonder verheugd dat we ds. Wim Koerselman bereid hebben gevonden om twee dagdelen per week pastoraal werk te doen. Wim is een meelevend lid van onze gemeente en bij velen van u inmiddels geen onbekende meer. Hij gaat regelmatig voor in kerkdiensten in Woerden, zo ook op Paasmorgen in de Maranathakerk. Wim is emeritus-predikant en ook al jarenlang geen onbekende van Gerrit Schouten. Wim zal uiteraard niet alle taken van Gerrit kunnen overnemen. Hij zal in overleg met Rik Gorter (seniorenpastoraat) en de kerkenraad er proberen te zijn waar en wanneer dat nodig is. 
     Henk de Heer
 
EREDIENSTVAARDIG EREDIENSTVAARDIG

19 mei, 5ezondag in de paastijd, wit
Petruskerk 9.30 uur. Voorganger in de ochtenddienst is ds. W. Koerselman. De vierde zondag na Pasen heet vanouds ‘zondag Cantate’, of te wel ‘zondag Zingt!’. Deze naam is ontleend aan de psalm van de zondag, psalm 98. Psalm 98 is een aanstekelijk lied. Het ziet zelfs rivieren in de handen klappen, de bergen jubelen het uit! Zouden wij dan niet volgen, en ons mee laten nemen door dit blijde lied?! Maar wat is de reden om een nieuw lied te gaan zingen? Lees de psalm thuis al eens. Want op 19 mei, zondag Cantate, hopen we ons door deze psalm te laten inspireren. 
Het orgel wordt bespeeld door Annelies van Zoelen, in deze dienst zal een zegen worden gevraagd voor het beroepingswerk.
Autodienst Noord: fam. De Jong(691908); West: dhr. J. Gorter (417521)

Maranathakerk 18.30 uur. In deze PKN-dienst gaat voor ds. L.J. van Lingen uit Beusichem. De organist vanavond is mevr. Annelies van Zoelen-Kuus.
Een goede dienst gewenst.
Autodienst Noord: fam. De Jong(691908); West: dhr. G. van Rootselaar (420634)

lees meer »
 
Autodiensten Autodiensten
Mocht u van deze dienst gebruik willen maken, dan graag de dag van tevoren tussen 8.30 en 9.30 uur bellen met de dienstdoende chauffeur.
De wijken Noord en West hebben hun eigen chauffeursdiensten. U wordt dringend verzocht alleen de chauffeurs van uw eigen wijk te bellen.
 
Contactmiddag senioren en belangstellenden Contactmiddag senioren en belangstellenden

Graag nodigen wij u uit voor de contactmiddag op 4 juni om 14.30 u. in de Maranathakerk
De meditatie wordt verzorgd door dhr. Henk Treur Daarna komt mevr. Anneke Berkheij vertellen over haar werk in Israël 
Wanneer u zelf niet komen,kunt U voor vervoer bellen naar mevr. A van Bijlevelt (415274) voor wijk noord en naar J van Ingen (501766) voor wijk west
     De commissie contactmiddagen wijken Noord en West

 
Kinderoppas Kinderoppas

De zorg voor de kinderoppas berust op zo.19 mei in de PK bij Rick Zondervan en Mariëlle Zondervan; op zo. 26 mei in de MK bij Casper/Anita en Joyce Klapwijk; op zo. 2 juni in de PK bij Elise van Triest en Anniek van Triest.   

 
Kindernevendienst Kindernevendienst

De leiding van de kindernevendienst is op zo.19 mei in de PK in handen van Gerjanne Kuus, Mariska Kroon en Marjan Risseeuw; op zo.26 mei in de MK hebben Tineke Hanemaaijer en Margriet Velings de leiding; op zo.2 juni in de PK Daniëlle Douqué, Lydia Joppe en Koos Straver.

 
Kerkcafé Woerden Kerkcafé Woerden
             
In juli 2014 is het Kerkcafé Woerden van start gegaan met een groep vrijwilligers/sters, werkgroepleden en natuurlijk de bezoekers. Het kerkcafé is een gezamenlijk initiatief van de drie PKN-kerken en de rooms-katholieke parochie.
lees meer »
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie


Vrij en blij

Wat hebben we bijzondere zondagen achter de rug: Paasfeest en Bevrijdingsdag. De tirannie verdreven, de dood overwonnen. “Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan.” We hebben het beslissende moment van de wereldgeschiedenis opnieuw gevierd: Jezus heeft alles volbracht en is door de dood heen gegaan. En we hebben de bevrijding van de bezettende Duitse macht herdacht en gevierd dat er generaties leven die geen oorlog hebben meegemaakt. Als dat geen vrij en blij leven is? 
Of valt dat toch tegen? Leven in een parlementaire democratie en lid zijn van een christelijke gemeente betekent niet automatisch een ontspannen leven. In Lukas 13 ziet Jezus in de synagoge een kromgebogen vrouw ‘die zich in het geheel niet kon oprichten’ (vers 11). En Hij ziet achter de vergroeide wervels en de verkrampte spieren de macht van satan die haar ‘gebonden houdt’ (vers 16). Hoeveel kan er ook in ons leven niet zijn, ook na Pasen en Bevrijdingsdag, wat ons krom buigt of bezet? Aan zorg en ziekte. Aan fysieke pijn of aan innerlijke pijn, angst of woede. Aan zonden van anderen waar we onder lijden of aan concrete zonden waar we zelf ‘aan vast zitten’ en maar geen afstand van willen doen. En zelfs als we
meer
 
Bediening Heilige Doop

Wijk Centrum-Oost: Doopdienst op zondag 23 juni in de Maranathakerk.
Doopzitting op maandag 17 juni om 20.30 uur in Het Baken. Graag van te voren aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad.


Wijken West en Noord: Doopdienst op zondag 26 mei in de Maranathakerk. Aanmelden bij ds. Berkheij, of 795233. Het doopgesprek zal zijn op maandag 20 mei. De locatie daarvoor is nog niet bekend. 

 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.