PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
SAMEN VIEREN in de huiskamer – vier je mee? SAMEN VIEREN in de huiskamer – vier je mee?

“Vaker doen!” zeiden we enthousiast, nadat we in januari bij gemeenteleden thuis een kerkdienst hadden meebeleefd. Zondag 10 november is het weer zover. We willen opnieuw naar gemeenteleden gaan, die niet meer in staat zijn om een kerkdienst in de kerk bij te wonen.

In januari waren er 4 gastadressen. Het ‘samen vieren’ werd toen zo enthousiast ontvangen dat we nu sterk rekening houden met circa 10 gastadressen. Per adres hopen we 4 à 5 gemeenteleden (team) op pad te kunnen sturen.

Wat houdt het in?
Eigenlijk niets anders dan de kerkdienst meevieren, zoals je dat gewend bent. Alleen dan in 

lees meer »
 
Pastoraat Pastoraat
Tijdens een predikantsvacature is de taak die de gemeente altijd al heeft, nl. er pastoraal voor elkaar zijn en met elkaar meeleven, des te belangrijker. 
Daarom is de kerkenraad bijzonder verheugd dat we ds. Wim Koerselman bereid hebben gevonden om twee dagdelen per week pastoraal werk te doen. Wim is een meelevend lid van onze gemeente en bij velen van u inmiddels geen onbekende meer. Hij gaat regelmatig voor in kerkdiensten in Woerden, zo ook op Paasmorgen in de Maranathakerk. Wim is emeritus-predikant en ook al jarenlang geen onbekende van Gerrit Schouten. Wim zal uiteraard niet alle taken van Gerrit kunnen overnemen. Hij zal in overleg met Rik Gorter (seniorenpastoraat) en de kerkenraad er proberen te zijn waar en wanneer dat nodig is. 
     Henk de Heer
 
EREDIENSTVAARDIG EREDIENSTVAARDIG

20 oktober, 18e zondag na Trinitatis, groen
Petruskerk 9.30 uur. Vanmorgen is ds. J.A. Berkheij onze voorganger. De Heilige Doop, altijd een vreugevolle gebeurtenis, zal worden bediend aan een tweetal kinderen: Wietse Hoogendoorn en Sarah Adriana van Dobben.
We lezen uit 2 Samuël 6:1-11, waarin David ontdekt dat niet alles gaat zoals hij dat wil.
Organist is Nico van der Kooij.
Autodienst Noord: fam. Nell (412701); West: dhr. C.E. Burger (425444)

Maranathakerk,18.30 uur. Voorganger is ds. mw. M.A.T.van der Kooi - Dijkstra uit Driebergen. 
Het orgel wordt bespeeld door drs. Ad van Pelt.
Autodienst Noord: fam. Nell (412701); West: dhr. J. Gorter (417521)

lees meer »
 
Autodiensten Autodiensten
Mocht u van deze dienst gebruik willen maken, dan graag de dag van tevoren tussen 8.30 en 9.30 uur bellen met de dienstdoende chauffeur.
De wijken Noord en West hebben hun eigen chauffeursdiensten. U wordt dringend verzocht alleen de chauffeurs van uw eigen wijk te bellen.
 
Contactmiddag senioren en belangstellenden Contactmiddag senioren en belangstellenden

Graag nodigen wij u voor de contactmiddag op 5 november om 14.30 u. in de Maranathakerk De meditatie wordt verzorgd door dhr. Henk Treur. Vervolgens komt mevr. Anneke Berkheij vertellen over haar werk in Israël.
Wanneer u problemen heeft met het vervoer naar en van de Maranathakerk ,dan kunt u de maandag voorafgaand aan de contactmiddag bellen naar mevr. A van Bijlevelt (415274) voor oud wijk Noord en naar J van Ingen (501766) voor oud wijk West
 De commissie contactmiddagen wijk Noord/West

 
Kinderoppas Kinderoppas

De zorg voor de kinderoppas berust op zo.20 okt. in de PK bij Elise van Triest en Anniek van Triest; op zo. 27 okt. in de MK bij Casper of Anita en Joyce van Klapwijk; op zo. 3 nov. in de PK bij Janneke van Vliet en Naomi Stam.

 
Kindernevendienst Kindernevendienst

De leiding van de kindernevendienst is op zo.20 okt. in de PK in handen van Tineke Hanemaaijer, Margreeth Rozendaal en Elsbeth Harthoorn; op zo. 27 okt. in de MK hebben Ernst Burger, Lydia Joppe en Maron Roelofsen de leiding; op zo. 3 nov. in de PK geldt dat voor Gerjanne Kuus, Mariska Kroon en Marjan Risseeuw.

 
Kerkcafé Woerden Kerkcafé Woerden
             
In juli 2014 is het Kerkcafé Woerden van start gegaan met een groep vrijwilligers/sters, werkgroepleden en natuurlijk de bezoekers. Het kerkcafé is een gezamenlijk initiatief van de drie PKN-kerken en de rooms-katholieke parochie.
lees meer »
 
 
 

Inloggen

Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Meditatie

DE HERE IS MIJN HERDER

Geen bekendere psalm dan Psalm 23. Het lievelingslied van velen. In ons mooie Liedboek staan zelfs acht berijmingen van deze psalm. Blijkbaar raakt het beeld van een herder ons. Het roept iets op van geborgenheid. Eén die voor je zorgt. Heerlijke woorden: “Mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren …”

En toch is dit geen ‘mooi weer’-psalm. Niet ten onrechte klinkt deze psalm vaak in situaties waarin die woorden ‘mij ontbreekt niets’ volkomen misplaatst zijn. Aan een ziekbed waar álles lijkt te ontbreken. Aan een graf waar je een onmisbare moet loslaten. Hoe kun je het zeggen: mij ontbreekt niets?!

Maar de psalm gaat verder: “Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis …”
Dat dal waar alles ontbreekt, kent de psalmdichter blijkbaar ook. En juist daar belijdt hij dwars tegen alles in: “Ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij.” In dat dal is God niet afwezig. De psalm heeft het dan niet meer over Hij. Nee, God wordt aangesproken: Gij! U bent bij mij. De psalmdichter spreekt niet meer óver God, maar tot God.
Daar komt het op aan in het geloof, dat we niet alleen óver God spreken, maar tot Hem. En

meer
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden

Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.