PKN
Hervormde Gemeente Woerden
 
Sacramenten tijdens online diensten Sacramenten tijdens online diensten

“Hoe vier je met elkaar het Heilig Avondmaal als je als gemeente vooral online met elkaar verbonden bent? Hoe bedien je het sacrament van de Heilige Doop in het midden van de gemeente in deze periode? In het vorige kerkblad hebben wij beloofd dat hier iets meer geschreven zou worden over de sacramenten in onze gemeente in deze tijd. Dat doen we bij deze:

Avondmaal
De eerstvolgende zondag dat een van onze sacramenten bediend wordt zal zijn zondagmorgen 14 juni in een dienst vanuit de Petruskerk, maar waar we ook met leden van onze gemeente binnen en buiten Woerden via de digitale kanalen deel vanuit zullen maken.
We zullen in deze avondmaalsdienst niet fysiek bij elkaar kunnen zijn. Dat is een gemis. We kunnen ons dan ook goed voorstellen dat een groot aantal gemeentes in Nederland er voor kiest om vooralsnog geen Heilig Avondmaal te vieren. Tegelijkertijd beseffen we dat het Heilig Avondmaal ook een beeld is van het Lichaam van Christus. Dat Lichaam is altijd al veel breder geweest dan alleen de mensen die op een zondag aanzitten aan de tafel van de Heer. Dat zal op 14 juni dus niet anders zijn maar eerder nog sterker benadrukt. We nemen deel

lees meer »
 
Avondmaalsviering op 14 juni Avondmaalsviering op 14 juni

Op 14 juni aanstaande hopen we het avondmaal te vieren. Het zal vanwege de coronacrisis een aangepaste viering zijn waar thuis aan deelgenomen kan worden middels een advondmaalssetje dat door de diaconie op zaterdagmiddag/-avond 13 juni wordt verspreid of door eigen brood en wijn/sap te gebruiken.

Het avondmaalssetje kan worden besteld door uiterlijk voor 11 juni:

Vermeldt bij de aanmelding altijd: adres, telefoonnummer, aantal personen, wijn/sap
 
EREDIENSTVAARDIG EREDIENSTVAARDIG

7 juni, Zondag Trinitatis, rood
Maranathakerk 9:30 uur.  In deze dienst zal voorgaan  ds. J.A. Berkheij.  Het orgel/de piano wordt bespeeld door dhr.Kees Bruggeman.

14 juni, 1e zondag na Trinitatis, groen
Petruskerk 9:30 uur:  Viering Heilig Avondmaal. De dienst wordt geleid door ds. J.A. Berkheij.  Orgel-/pianospel door dhr. Kees Bruggeman.

21 juni, 2e zondag na Trinitatis, groen
Petruskerk, 9:30 uur. Voorganger in deze dienst is ds. W. Koerselman. Wim Koerselman schrijft daarover: Bevoorrecht voel ik me, dat ik bij gezondheid zondag 21 juni voor mag gaan in de Petruskerk. Dat wil je toch allemaal wel: eindelijk weer naar de kerk gaan! En wat zou ik ook graag weer met een volle kerk en het prachtige orgel mee willen zingen! Want thuis moet je toch telkens weer een drempel over om op zondagmorgen in de huiskamer mee te gaan zingen. Al is het misschien wel de beste manier om ‘in’ de dienst te komen, doen alsof je in de kerk bent en thuis ook een lied aanheffen, zelf ook de lofzang gaande houden.
De kindernevendienst volgt het oecumenisch leesrooster en daarom lezen we op 21 juni Matteüs 10: 16-33, Jezus zendt zijn leerlingen er op uit. Blijkbaar is in de kerk blijven ook niet de bedoeling… Trouwens in de kerk met z’n allen zingen is nu helaas vol risico. Dan maar buiten de kerk zingen als de vogels in de bomen, de vogels in de lucht…. Laat het daar in de kindernevendienst op 21 juni nu ook over gaan...
Aan het orgel/piano zit dhr. Nico van der Kooij.

 
Leesrooster bij de diensten Leesrooster bij de diensten

Als leesrooster houden wij samen met de Kindernevendienst het oecumenisch leesrooster aan dat in het grootste deel van de gemeentes van ons land wordt aangehouden. Dat heeft als voordeel dat als u op vakantie of ‘al zappend’ diensten van andere kerken volgt dezelfde aansluitende bijbelteksten hoort.

Voor de komende weken staan op het rooster:

lees meer »
 
Overstapdienst groep 8 kindernevendienst Overstapdienst groep 8 kindernevendienst

Voor de kinderen in groep 8 is het een bijzondere tijd: het afscheid van de basisschool gaat op een heel andere manier dan je van tevoren dacht. Je kunt misschien niet op kamp, en gaat de musical wel door? En je neemt ook nog afscheid van de kindernevendienst.
Dat afscheid laten we niet zomaar voorbij gaan! In de kerkdienst van zondag 28 juni nemen we afscheid van de kinderen die na de zomer niet meer naar de kindernevendienst gaan. We maken er een mooi (online) moment van. En we zien elkaar voor die tijd nog tijdens een gezellige avond bij dominee Berkheij thuis. Dan bereiden we ook de kerkdienst voor.
De kinderen die afscheid nemen hebben al een mailtje van ons gekregen. Als we per ongeluk iemand vergeten zijn, laat dat dan aan ons weten via koosstraver@ziggo.nl.

         Elsbeth Harthoorn en Koos Straver

 
Aanpassingen wijkkassen Aanpassingen wijkkassen

Vanwege de samenvoeging van de wijken Noord en West verandert er ook een en ander op het gebied van de wijkkassen. Deze worden per 1 januari a.s. samengevoegd. De penningmeester van wijk West, dhr. Erwin Meijer, legt het penningmeesterschap neer. Wij danken hem voor zijn inzet in deze. De bankrekening van wijkkas West zal per genoemde datum worden opgeheven. De penningmeester van wijkkas Noord, dhr. Gert Lekkerkerker, wordt penningmeester van de nieuwe wijk Noord+West. De bankrekening van wijk Noord wordt voortgezet onder de naam Hervormde Gemeente Woerden inz. Wijkkas Noord+West. Afrekenen blijft mogelijk op de eerste maandag van de even maanden of tussendoor via de mail of brievenbus op het adres Jan Sluijtersstraat 20.
       Gert Lekkerkerker

 
Pastoraat Pastoraat
Tijdens een predikantsvacature is de taak die de gemeente altijd al heeft, nl. er pastoraal voor elkaar zijn en met elkaar meeleven, des te belangrijker. 
Daarom is de kerkenraad bijzonder verheugd dat we ds. Wim Koerselman bereid hebben gevonden om twee dagdelen per week pastoraal werk te doen. Wim is een meelevend lid van onze gemeente en bij velen van u inmiddels geen onbekende meer. Hij gaat regelmatig voor in kerkdiensten in Woerden, zo ook op Paasmorgen in de Maranathakerk. Wim is emeritus-predikant en ook al jarenlang geen onbekende van Gerrit Schouten. Wim zal uiteraard niet alle taken van Gerrit kunnen overnemen. Hij zal in overleg met Rik Gorter (seniorenpastoraat) en de kerkenraad er proberen te zijn waar en wanneer dat nodig is. 
     Henk de Heer
 
Bloemendienst West Bloemendienst West

Naar aanleiding van het samenvoegen van Noord en West willen we voor een van de praktische zaken uw aandacht vragen, nl de Bloemendienst.
We willen graag samen verder gaan en vragen daarom gemeenteleden zich aan te melden om de bloemen te bezorgen na de dienst. Naar aanleiding hiervan kunnen we bekijken hoe we er verder vorm aan gaan geven. Voor inlichtingen en aanmelden kunt u contact opnemen met Desiree Miedema tel 422065 of Jaap van Ingen tel 501766.

 
Kerkcafé Woerden Kerkcafé Woerden
             
In juli 2014 is het Kerkcafé Woerden van start gegaan met een groep vrijwilligers/sters, werkgroepleden en natuurlijk de bezoekers. Het kerkcafé is een gezamenlijk initiatief van de drie PKN-kerken en de rooms-katholieke parochie.
lees meer »
 
 
 

Inloggen

Meditatie

HEILIGE CONCENTRATIE
… opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is …

Filippenzen 1:10a

Bij Paulus voeren gevoelens van dankbaarheid en blijdschap de boventoon als hij denkt aan de gemeente van Filippi. Was dat omdat er in die gemeente zoveel goeds te vinden was? Ongetwijfeld. Toch denk ik dat het ook te maken heeft met het perspectief van waaruit de apostel naar de gemeente kijkt. Hij ziet de gemeente als Christus’ gemeente. Een gemeente waar God door Zijn Heilige Geest gewerkt heeft en waar Hij nog werkt. Daarom wordt bij de apostel iedere gedachte aan de gemeente omgezet in dank aan Hem.
Toch blijft er ook voldoende gebedsstof over. Paulus bidt voor de gemeente om een groei in ‘fijngevoeligheid’ (vers 9). Een groei in het vermogen om de wil van God te ontdekken in concrete situaties. Dat hadden de christenen in Filippi hard nodig. Ze leefden in de eerste eeuw van onze jaartelling in een heidense omgeving en konden nog niet terugvallen op tal van christelijke tradities en gewoonten. Wij hebben twintig eeuwen christendom achter ons liggen. Wij mogen luisteren naar

meer
 
OVERBELASTING KERKOMROEP

In veel gemeenten zullen veel meer luisteraars via Kerkomroep aangesloten zijn dan normaal. Dit kan leiden tot overbelasting van de website van Kerkomroep. Het zou goed kunnen zijn dat u geen verbinding kunt maken met de live uitzending. Als volgen op de computer niet lukt, kunt u smartphone of tablet proberen, of andersom. Niet alle browsers werken even goed samen met kerkomroep.nl; het proberen van een andere browser kan misschien helpen. U kunt prima de uitzending op een later moment terugluisteren. Als er gespreid geluisterd wordt, zal dat de snelheid ten goede komen. Achteraf kunt u de kerkdienst ook downloaden en afspelen wanneer dat u uitkomt.

 
Agenda
Ga voor de agenda van alle PKN-kerkelijke activiteiten en vergaderingen naar kerkpleinwoerden.nl
 
Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

 
In het activiteitenoverzicht   van de Werkgroep Geloof en Cultuur van de Protestantse kerken van Woerden/Zegveld vindt u een breed scala van activiteiten op het gebied van theologie, spiritualiteit, eredienst, pastoraat, opvoeding, samenleving en cultuur.
 

 
Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst, in het pastoraat en in het missionaire werk. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage.
>Lees meer
 
Kerkblad Hervormd Woerden


Het kerkblad 'Hervormd Woerden' 

 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.